Công ty Điện lực Tên ngân hàng Tên viết tắt Số tài khoản chuyên thu Điện Chi nhánh Ngân hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 0101 0023 08003 Hà Nội
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 1606 6668 Hà Nội
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN Agribank 1500 2010 82161 Hà Nội
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN BIDV 1241 0000 2739 92 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN Eximbank 1700 1485 1027 821 Ba Đình
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Phát triển HCM HDbank 0207 0407 0666 888 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt LienVietPostBank 0005 8559 9999 Thăng Long
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN Maritimebank 0301 8010 4501 14 Hà Nội
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Quân Đội Mbbank 0571 1038 62008 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân Hàng TMCP Phương Đông OCB 1171 0041 1112 468 Thăng Long
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 1410 1077 5674 0001 Thăng Long
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 1011 0166 00 Thăng Long
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank 0213 5766 6888 Thủ Đô
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 1902 8999 9999 91 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 0067 0406 1166 666 Ba Đình
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 1827 28608 Chi nhánh Hội Sở
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 0020 0001 18140 Hà Nội
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinkbank 1120 0000 3129 Bắc Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP An Bình ABB 0151.000.288.002 Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 6566668888 Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng NN & PT Nông Thôn VN Agribank 1500.201.081.277 Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT Việt Nam BIDV 1241.0000.273.716 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN Eximbank 1700.1485.1028686 Ba Đình
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP PT Hồ Chí Minh HDB 009.7040.700.88888 Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Lienvietpostbank 005.1977.99999 Đông Đô
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Quân Đội MB 065.110.125.9006 Hai Bà Trưng
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN Maritimebank 110.1801.033.8888 Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB 0117.1002.6286.8686 Thăng Long
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 183.010.768.286.0001 Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SHB 1003847670 Thăng Long
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín Sacombank 020.036.55.66.77 Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN Techcombank 190.270.660.99.888 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN VCB 002.0000.101.748 Hà Nội
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Quốc tế VN VIB 088.704.06666.1111 Lý Thường Kiệt
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Công thương VN Vietinbank 116.00000.1045 Hai Bà Trưng
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng -Sở GD Vpbank 177576611 Sở Giao dịch
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK 0331.0002.8200.2 CN Hà Nội-PGD Đống Đa
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 1332.018 CN Hà Nội
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK 1506.2010.2393.9 CN Tây Hồ
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK 1502.2010.4099.9 CN Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN BIDV 1241.0000.2740.01 CN Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN BIDV 2611.0003.3333.36 CN Tràng An
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu VN EXIMBANK 1702.1485.1012.830 CN Thủ Đô
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM HDBANK 0137.0407.0017.058 CN Ba Đình
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt LIENVIETPOSTBANK 0049.0889.9999 CN Đông Đô
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Quân đội MBBANK 58 1103 85 8008 CN Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN Maritimebank 0301.8010.450178 CN Hà Nội
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB 0117.1002.2222.6886 CN Thăng Long
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SACOMBANK 0200.3726.8888 PGD Hà Thành
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 1830.1082.2282.0001 CN Hà Nội
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SHB 1011.244621 CN Thăng Long
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP kỹ thương VN TECHCOMBANK 1901.1229.9666.88 CN Hà Nội
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Quốc tế VN VIB 0067.0406.1111.111 CN Ba Đình
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN VIETCOMBANK 0020.0001.1857.3 CN Hà Nội
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP công thương VN VIETINBANK 1120.0017.3818 CN TP Hà Nội
Công ty Điện lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 184779366 Hội sở chính
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK 0131000350009 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 25126668 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK 1500415000004 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV 12410000274010 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu EXIMBANK 170214851012809 Thủ Đô
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBANK 021704070003145 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt LIENVIETPOSTBANK 999994679999 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBANK 0021107222666 Sở Giao dịch 1
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Hàng Hải MSB 03018010450075 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB 0117100111111117 Thăng Long
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SACOMBANK 020035548999 Thăng Long
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 0430108264110001 Hai Bà Trưng
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SHB 1011037469 Thăng Long
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam TECHCOMBANK 19111226688886 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 088704061112222 Sở giao dịch
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK 0020000117521 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VIETINBANK 119000003504 Đống Đa
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 173619286 Hội sở
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 1271.0889.99999 Hà Nội
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng  TMCP Á Châu ACB 1001.6688 Hà Nội
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Agribank 1410.2060.27889 Mỹ  Đình
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng  TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV 2601.0000.630369 Mỹ Đình
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV 1241.0000.276788 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank 1700.1485.1027.774 Ba Đình
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM HD Bank 0137.0407.0017.127 Ba  Đình
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Lienvietpost  Bank 0056.9277.8888 Cầu  Giấy
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP  Quân Đội MB 0111.1446.66999 Mỹ Đình
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritimebank 0300.1010.117008 Hà Nội
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB 0117.1002.8686.1992 Thăng Long
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 1330.1089.7106.0001 Cầu  Giấy
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội   SHB 1011.1109.04 Thăng Long
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank 0203.0405.8888 Thủ Đô
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 1913.0479.650669 Đông Đô- PGD Keangnam
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 0047.0406.1162.222 Hai Bà Trưng
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 0020.0001.18682 Hà Nội
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam   Vietinbank 1140.0008.8613 Thăng  Long
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam   Vietinbank 1110.0002.9838 Nam Thăng Long
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK 0151.0004.74008 Hà Nội
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 2409.6868 Hà Nội
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn AGRIBANK 3180.2010.175.88 Thanh Trì
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam BIDV 1241.0000.124267 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam EXIMBANK 1700.14851.024448 Ba Đình
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP phát triển Hồ Chí Minh HDBANK 0977.0407.0898.989 Kinh Đô
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt LIENVIETBANK 0044.5446.8989 Thăng Long