Công ty Điện lực Ngày Từ Đến Khu vực Ghi chú
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/02/2020 08:30 10:30 Khách hàng Văn phòng Bộ Công nghiệp (54 Hai Bà Trưng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/02/2020 08:30 09:30 Khách hàng Ban chỉ huy quận sự Quận Hoàn Kiếm (ngõ 160 Bạch Đằng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/02/2020 10:30 12:00 Khách hàng Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Mỹ Kinh (74 Hàng Buồm)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/02/2020 12:00 14:00 Khách hàng Di tích Hỏa Lò (1 Hỏa Lò)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/02/2020 14:00 16:00 Khách hàng Quận ủy Hoàn Kiếm (33 Nhà Chung)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/02/2020 08:30 10:30 Khách hàng Khách sạn Mường Thanh Hà Nội CENTRE- Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh (78 Thợ Nhuộm)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/02/2020 10:30 12:00 Khách hàng Tổng cục cảnh sát (40A Hàng Bài)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/02/2020 12:00 14:00 Khách hàng Mặt trận Tổ quốc TP HN (29 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/02/2020 14:00 16:00 Khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (25 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/02/2020 06:00 14:00 Phố Hàng Giấy từ số 2 đến số 30; Từ số 1 đến số 35; Phố Gầm Cầu từ số 2 đến số 20.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/02/2020 08:30 10:30 Khách hàng Viện nghiên cứu các vấn đề xã hội (2 Đinh Lễ)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/02/2020 10:30 12:30 Khách hàng Bộ Công nghiệp nhẹ (7 Tràng Thi)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/02/2020 12:30 14:30 Khách hàng Cung thiếu nhi (36 Lý Thái Tổ)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/02/2020 06:00 14:00 Từ số 1 đến số 3, 2D phố Quang Trung ;Từ số 40 đến số 52, 37A-D phố Hai Bà Trưng ; Từ số 4 đến số 22 phố Tràng Thi
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/02/2020 08:00 09:00 Khách hàng Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia (24 Quang Trung)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/02/2020 09:00 10:00 Khách hàng TTTM Dịch vụ Minexport (28 Bà Triệu)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/02/2020 09:30 10:30 Từ số 15 đến số 23, Trần Hưng Đạo, Từ số 16 đến số 24,từ số 11 đến số 15 Phan Huy Chú,Từ số 1 đến số 7, từ số 2 đến số 10 Ngõ Phan Chu Trinh
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/02/2020 10:00 11:00 Khách hàng Công ty VPP Hồng Hà (25 Lý Thường Kiệt)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/02/2020 11:00 12:00 Khách hàng Công ty VPP Hồng Hà (25 Lý Thường Kiệt)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/02/2020 13:00 14:00 Khách hàng Tòa nhà 94 Bà Triệu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 01/03/2020 00:00 07:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 01/03/2020 08:00 09:00 Khách hàng Uỷ Ban người VN ở nước ngoài (32 Bà Triệu)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 01/03/2020 09:00 10:00 Khách hàng Công ty TNHH Thế hệ trẻ (46-48 Bà Triệu)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 01/03/2020 10:00 11:00 Khách hàng Đài Tiếng nói Việt Nam 2 (41-43 Bà Triệu)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 01/03/2020 11:00 12:00 Khách hàng Đài tiếng nói Việt Nam 3 (41-43 Bà Triệu)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 02/03/2020 08:30 14:00 Từ số 2 đến số 46 ngõ 195/76 phố Hồng Hà, Từ số 1 đến số 28 ngõ 195/58 phố Hồng Hà, từ số 52 đến số 56 ngõ 195/76 phố Hồng Hà, từ số 27 đến số 56 ngõ 195/58 phố Hồng Hà, ngõ 1 phố Phúc Tân, từ số 2 đến số 7 ngõ 195/76 phố Hồng Hà. Từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 32 phố Nguyễn Tư Giản, từ số 33 đến số 61,từ số 34 đến số 62 phố Nguyễn Tư Giản, từ số 63 đến số 121, từ số 64 đến số 110 phố Nguyễn Tư Giản. Từ số: 55 đến số 95 phố Phúc Tân, 2 đến số 28 phố Thanh Yên,từ số 40 đến số 60 phố phúc Tân, từ số 1 đến số 35 phố Thanh yên, từ số 15 đến số 55, từ số 12 đến số 40 phố Phúc Tân, ngõ 373 phố Hồng Hà,từ số 9 đến số 15 phố Phúc Tân. Từ số 1 đến số 15, từ số 2 đến số 12 phố Phúc Tân, từ 1 đến số 83, từ số 2 đến số 74 ngách 3/20 phố Phúc Tân,từ số 11 đến số 41, từ số 14 đến số 48 ngõ 301 phố Hồng Hà, từ 43 đến số 51,từ số 30 đến số 48 Phố Thanh Yên.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 03/03/2020 08:30 11:30 Tập thể 13 phố Nguyễn Khắc Cần, Từ 5 đến số 11 phố Phan Chu Trinh
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 03/03/2020 13:00 16:00 Từ số 28 đến số 56, từ số 1 đến số 23 phố Nguyễn Văn Tố. Từ số 121 đến số 167B phố Phùng Hưng.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/03/2020 06:00 10:00 Phố Hàng Gà từ 1 đến số 31,từ số 2 đến số 16; Phố Lò Rèn từ số 11 đến số 29, từ số 26 đến số 42; Phố Hàng Vải từ số 25 đện số 41, từ số 42 đến số 46;

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/03/2020 08:30 11:30 Từ số 1 đến số 11,từ số 2 đến số 14 Ngõ Đào Duy Từ. Từ số 2 đến số 50, từ số13 đến số 45 phố Đào Duy Từ số 1 đến số 33 phố Mã Mây; Từ số 1 đến số 15 phố Chợ Gạo; Phố Đông Thái. Từ số 1 đến số 7, từ số 2 đến số 12 phố Đông Thái, từ số 2 đến số 54,Từ số 1 đến số 55 phố Nguyễn Siêu; Từ số 1 đến số 9 phố Hàng Chiếu
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/03/2020 13:00 16:00 Từ số 25 đến số 61 phố Hàm Long, Từ số 1 đến số 39 Phố Huế,+ tập thể A2 phố Trần Quốc Toản
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/03/2020 08:30 11:30 Từ số 30 đến số 44, Từ số 29 đến số 35 phố Trần Hưng Đạo, Từ số 41 đến số 49, Từ số 48 đến số 50 phố Ngô Quyền. Từ số nhà 27 đến số 29 phố Trần Hưng Đạo
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/03/2020 13:00 16:00 Từ số 4 đến số 22 Phố Lý Thường Kiệt, Từ số 14 đến số 18,Từ số 17 đến số 35 phố Phan Chu Trinh
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06/03/2020 08:30 11:30 Số 21+22, Từ số 3 đến số 11, Từ số 4 đến số 16 phố Hạ Hồi ; Từ số 58 đến số 62, Từ số 71 đến số 75, Số 66 phố Trần Hưng Đạo ; Số 23+25 phố Quang Trung ; 86 phố Bông Nhuộm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/03/2020 07:00 10:00 Khách hàng Ngân Hàng TMCP Công Thương VN (25 Lý Thường Kiệt)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/03/2020 07:00 09:00 Khách hàng Công ty Alphanam (33 Bà Triệu)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/03/2020 08:30 11:30 Khách hàng Viện nghiên cứu Các Vấn Đề Xã Hội (Số 2 Đinh Lễ)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/03/2020 08:30 13:00 Khách hàng Cục An ninh Cửa khẩu (20 Phan Bội Châu)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/03/2020 09:00 10:00 Khách hàng Bưu điện Hà Nội (75 Đinh Tiên Hoàng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/03/2020 10:00 13:00 Khách hàng Vietcombank (198 Trần Quang Khải)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/03/2020 11:00 13:00 Khách hàng Trung tâm thông tin đối ngoại TTX VN (77-79 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 08/03/2020 00:00 07:00 Công ty cổ phần đầu tư và Du lịch Thiên Sơn (2 Chương Dương), Công ty cổ phần Gỗ An Cường (10B Chương Dương), Công ty cổ phần Chương Dương (10 Chương Dương).
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 08/03/2020 07:00 09:00 Khách hàng Tạp chí cộng sản (38 Bà Triệu)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 08/03/2020 08:30 12:00 Khách hàng Công ty Sao Bắc (4 Dã Tượng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 08/03/2020 09:00 11:00 Khách hàng Công ty TNHH ĐTTM và DV Nam Long (66A Trần Hưng Đạo)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 08/03/2020 11:00 13:00 Khách hàng Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt (35 Hai Bà Trưng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/03/2020 08:30 11:30 Từ số 75 đến số 97 phố Nguyên Khiết, từ số 90 đến số 118 phố Nguyên Khiết,từ số 103 đến số 105 phố Nguyên Khiết,từ số 70 đến số 90 phố Nguyên Khiết
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/03/2020 13:00 16:00 Từ số 1 đến số 5 phố Đặng Thái Thân, Tập thể 3b phố Đặng Thái Thân. Từ số 2 đến số 6, từ số 1 đến số 33 phố Phạm Ngũ Lão
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/03/2020 08:30 11:30 Tập Thể số 2 Vọng Đức, Khách sạn Hòa Bình (27 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/03/2020 13:00 16:00 Số 41 đến số 79,từ số 26 đến số 46 phố Đường Thành ; Từ số 1 đến số 39, từ số 2 đến số 26 Ngõ Trạm,từ số 2 đến số-66, từ số 1 đến số 79, từ số 2 đến số 60 phố Hà Trung ;Từ số 2 đến số 6 phố Hàng Da
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 12/03/2020 08:30 11:30 Từ số 1 đến số 7, Từ số 2 đến số 8 phố Phan Bội Châu ; Từ số 37 đến số 57 phố Cửa Nam ; Từ số 2 đến số 4, Từ số 7 đến số 29 phố Nguyễn Thái Học ; Từ số 1 đến số 3, Từ số 8 đến số 10 phố Điện Biên ;Từ số 2 đến số 4, Từ số 6 đến số 24, Từ số 1 đến số11 phố Đình Ngang ;Từ số 220 đến số 252 phố Hàng Bông ; Từ số 79 đến số 83 phố Hai Bà Trưng ; Từ số 2 đến số 32, Từ số 5 đến số 35, Từ số 57 đến số 75 phố Cửa Nam ; Từ số 84+90, TT 92 phố Hai Bà Trưng ; Từ số 27 đến số 30 phố Tống Duy Tân; Từ số 9 đến số 25, Từ số 8 đến số 30 phố Tống Duy Tân; Ngõ Hàng Bông ; Từ số 2 đến số 6 phố Điện Biên ; 216+218 phố Hàng Bông.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 12/03/2020 13:00 16:00 Từ số 56 đến số 110, từ số 77 đến số 143 phố Hàng Bạc. Từ số 20 đến số 28, từ số 27 đến số 35 phố Tạ Hiền; ngõ Hài Tượng.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/03/2020 06:00 09:00 Khách hàng Bộ Công nghiệp nhẹ (7 Tràng Thi)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/03/2020 07:00 09:00 Khách hàng Công ty CP đầu tư Đặng Vũ (Bông Nhuộm)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/03/2020 08:30 13:00 Khách hàng Cục An ninh Cửa khẩu (20 Phan Bội Châu)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/03/2020 08:30 13:30 Khách hàng Trung tâm giao dịch chứng khoán (2 Phan Chu Trinh) và Khách sạn Dân chủ 2 (29 Tràng Tiền)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/03/2020 09:00 11:00 Khách hàng Công ty Thiết bị đo điện (27 Lý Thái Tổ)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/03/2020 09:30 12:00 Khách hàng Công ty Trần Gia (81 Trần Quốc Toản)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/03/2020 11:00 13:00 Khách hàng Cục ngoại giao đoàn (10 Lê Phụng Hiểu)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/03/2020 07:00 09:00 Khách hàng Trường tiểu học Nguyễn Du (13 Hàng Tre)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/03/2020 08:00 14:00 Khách hàng Công ty CP thành phố Mặt trời (13 Hai Bà Trưng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/03/2020 09:00 11:00 Khách hàng Tòa nhà Sun ( 2 Trần Hưng Đạo )

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/03/2020 11:00 13:00 Khách hàng Tòa soạn báo Quân đội nhân dân (1 Lý Nam Đế)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/03/2020 08:30 11:30 Từ số 368 đến số 388 phố Bạch Đằng, Từ số 497 đến số 531, Từ số 338 đến số 366 phố Bạch Đằng, Từ số 41 đến số 57, Từ số 30 đến số 48 ngõ 933 phố Hồng Hà, Từ số 533 đến số 539 ngõ 533 phố Bạch Đằng, Từ số 539 đến số 571 phố Bạch Đằng, Từ số 11 đến số 41, Từ số 14 đến số 30 ngõ 933 phố Hồng Hà
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/03/2020 08:30 11:30 Khách hàng Cung thiếu nhi (36 Lý Thái Tổ) thuộc lộ 480E1.18
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/03/2020 08:30 11:30 Từ số nhà 2 đến số nhà 54, từ số nhà 1 đến số nhà 75 phố Hàng Bạc
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/03/2020 00:00 07:00 Khách hàng Tổng công ty Dệt May (25 Bà Triệu) thuộc lộ 481E1.12
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/03/2020 07:00 09:00 Khách hàng TTTM Opera (6 Tràng Tiền)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/03/2020 09:00 11:00 Khách hàng Công an Thành phố Hà Nội (86 Lý Thường Kiệt)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/03/2020 11:00 13:00 Khách hàng Ngân hàng TW (49 Lý Thái Tổ)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/03/2020 13:00 15:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/03/2020 07:00 09:00 Khách hàng Công ty Cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (41 Ngô Quyền)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/03/2020 08:00 10:00 Khách hàng Khách sạn Công đoàn (14 Trần Bình Trọng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/03/2020 08:30 14:30 Khách hàng Công ty xây dựng Thủ đô (72 Trần Hưng Đạo)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/03/2020 09:00 11:00 Khách hàng Công ty LD tháp NH Đầu tư và PTVN (194 Trần Quang Khải)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/03/2020 10:00 12:00 Khách hàng Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất Động sản Việt Nam (24 Quang Trung)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/03/2020 11:00 13:00 Khách hàng Bộ thông tin truyền thông (18 Nguyễn Du)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/03/2020 13:00 15:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 01/04/2020 06:00 09:00 Từ số 68 đến số 176 phố Bạch Đằng, từ số 133 đến số 251 phố Bạch Đằng , ngõ 193 phố Bạch Đằng, ngõ 229 phố Bạch Đằng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 02/04/2020 06:00 09:00 Từ số 1 đến số 29, 2 đến số 30 ngõ 256 phố Bạch Đằng , 206 đến số 234, 234 đến số 268 phố Bạch Đằng , bơm nước,từ số 1 đến số 30 ngõ 210 phố Bạch Đằng, từ 325 đến số 351 phố Bạch Đằng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 03/04/2020 06:00 09:00 Từ số 1 đến số 55, 2 đến số 40 ngõ 383 phố Phúc Tân, 298 đến số 322, 311 đến số 339 phố Phúc Tân, 324 đến số 360, 329 đến số 383 phố Phúc Tân, 389 đến số 405, 360 đến số 366 phố Phúc Tân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/04/2020 07:30 10:30 Khách hàng Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn VN (14 Trần Bình Trọng)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/04/2020 08:30 11:30 Không mất điện phụ tải (T2 cấp phụ tải T1)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/04/2020 10:30 11:30 Khách hàng Thư viện Quốc gia Việt Nam (31B Tràng Thi)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/04/2020 11:30 13:30 Khách hàng Tòa nhà 9A - 9B Phan Chu Trinh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/04/2020 11:30 13:30 Không mất điện phụ tải ( T1 cấp phụ tải T2)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/04/2020 13:30 15:30 Không mất điện phụ tải (T1 cấp phụ tải T2)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/04/2020 13:30 15:30 Khách hàng Tô Ngọc Bích (12 Cửa Nam)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/04/2020 07:30 09:30 Khách hàng Cục tài chính Bộ Quốc Phòng (14C Lý Nam Đế)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/04/2020 09:30 11:30 Khách hàng Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Nội (32 Hàng Bài)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/04/2020 11:30 13:30 Khách hàng Trường tiểu học Thăng Long (20 Ngõ trạm)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/04/2020 13:30 15:30 Khách hàng Công ty Hiền Đức (57 Trần Quốc Toản)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06/04/2020 06:00 09:00 Từ 2 đến số 30 phố Bà Triệu, 23 phố Bà Triệu.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 08/04/2020 06:00 10:00 Từ số nhà 73 đến số nhà 81, từ số nhà 120 đến số nhà 128 phố Hàng Trống, Từ số nhà 2 đến số nhà 6, từ số nhà 4 đến số nhà 8, từ số nhà 32 đến số nhà 34 phố Lê Thái Tổ, Từ số nhà 51 đến số nhà 55, từ số nhà 58 đến số nhà 64 phố Lương Văn Can 16 phố Lê Thái Tổ. Tủ Pillar 14 đến Pillar 15 Ven Hồ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/04/2020 06:00 10:00 Từ: số nhà 4 đến số nhà 10 phố Bảo Khánh, từ số nhà 1 đến số nhà 11 Ngõ Bảo Khánh, Số 1 phố Lê Thái Tổ; Từ 4 đến 28 Phố Bảo Khánh; 39 phố Hàng Hành; 2 đến 46 phố Hàng Hành

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/04/2020 06:00 09:00 Từ số 165 đến số 183, 40 phố Phùng Hưng ; 128 đến số 174 phố Hàng Bông,

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 11/04/2020 06:00 10:00 Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (10 Trần Nguyên Hãn), Từ: 1 đến số 43 Lý Thái Tổ, số nhà 24, số nhà 30, số nhà 32 phố Lý Thái Tổ. số nhà 25 Lý Thái Tổ( Trường TH Nguyễn Du). 8 Trần Nguyên Hãn; Nhà vệ sinh Hồ Hoàn Kiếm; 10 Lê Lai, Nhà Bát Giác; 8A nhà 2 tầng Ngô Quyền - Trần Nguyên Hãn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 11/04/2020 07:30 09:30 Khách hàng Công ty Thủ đô II (2-4 Vọng Hà)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 11/04/2020 09:30 11:30 Khách hàng TTTT Khoa Học Bộ Công An (15 Trần Bình Trọng)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/04/2020 06:00 09:00 Số nhà 1 và số 4 phố Phạm Ngũ Lão, số 6 phố Phạm Ngũ Lão

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/04/2020 10:00 13:00 Từ số 68 đến số 176 phố Bạch Đằng, từ số 133 đến số 251 phố Bạch Đằng , ngõ 193 phố Bạch Đằng, ngõ 229 phố Bạch Đằng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/04/2020 06:00 09:00 Số 65 phố Quán Sứ ; số 82 phố Trần Hưng Đạo

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/04/2020 10:00 13:00 Từ số 1 đến số 29, 2 đến số 30 ngõ 256 phố Bạch Đằng , 206 đến số 234, 234 đến số 268 phố Bạch Đằng , bơm nước,từ số 1 đến số 30 ngõ 210 phố Bạch Đằng, từ 325 đến số 351 phố Bạch Đằng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/04/2020 06:00 09:00 Số nhà 29 đến số 33 phố Hàng Bài, từ 25 đến số 33 phố Lý Thường Kiệt, Tập thể 30 v à 26 phố Lý Thường Kiệt

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/04/2020 09:00 12:00 Từ số 4 đến số 42 phố Yết Kiêu ; Số 1 phố Yết Kiêu ; Số76 phố Nguyễn Du, Từ số 86 đến số 90, từ số 94 đến số 118 phố Nguyễn Du

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/04/2020 13:00 16:00 Từ số 1 đến số 55, 2 đến số 40 ngõ 383 phố Phúc Tân, 298 đến số 322, 311 đến số 339 phố Phúc Tân, 324 đến số 360, 329 đến số 383 phố Phúc Tân, 389 đến số 405, 360 đến số 366 phố Phúc Tân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/04/2020 06:00 10:00 Phố Hàng Gà từ 1 đến số 31,từ số 2 đến số 16; Phố Lò Rèn từ số 11 đến số 29, từ số 26 đến số 42; Phố Hàng Vải từ số 25 đện số 41, từ số 42 đến số 46;

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/04/2020 10:00 13:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2020 06:00 09:00 Số nhà 54 phố Trần Hưng Đạo

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2020 07:30 10:30 Khách hàng Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn VN (14 Trần Bình Trọng)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2020 09:00 12:00 Số nhà 54 phố Trần Hưng Đạo

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2020 10:30 11:30 Khách hàng Thư viện Quốc gia Việt Nam (31B Tràng Thi)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2020 11:30 13:30 Khách hàng Tòa nhà 9A - 9B Phan Chu Trinh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2020 13:30 15:30 Khách hàng Tô Ngọc Bích (12 Cửa Nam)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/04/2020 07:30 09:30 Khách hàng Cục tài chính Bộ Quốc Phòng (14C Lý Nam Đế)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/04/2020 08:30 11:30 Không mất điện phụ tải (T2 cấp phụ tải T1)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/04/2020 09:30 11:30 Khách hàng Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Nội (32 Hàng Bài)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/04/2020 11:30 13:30 Khách hàng Trường tiểu học Thăng Long (20 Ngõ trạm)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/04/2020 11:30 13:30 Không mất điện phụ tải ( T1 cấp phụ tải T2)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/04/2020 13:30 15:30 Không mất điện phụ tải (T1 cấp phụ tải T2)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/04/2020 13:30 15:30 Khách hàng Công ty Hiền Đức (57 Trần Quốc Toản)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/04/2020 06:00 09:00 Từ 2 đến số 30 phố Bà Triệu, 23 phố Bà Triệu.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/04/2020 10:00 13:00 Từ số nhà 73 đến số nhà 81, từ số nhà 120 đến số nhà 128 phố Hàng Trống, Từ số nhà 2 đến số nhà 6, từ số nhà 4 đến số nhà 8, từ số nhà 32 đến số nhà 34 phố Lê Thái Tổ, Từ số nhà 51 đến số nhà 55, từ số nhà 58 đến số nhà 64 phố Lương Văn Can 16 phố Lê Thái Tổ. Tủ Pillar 14 đến Pillar 15 Ven Hồ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/04/2020 06:00 10:00 Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (10 Trần Nguyên Hãn), Từ: 1 đến số 43 Lý Thái Tổ, số nhà 24, số nhà 30, số nhà 32 phố Lý Thái Tổ. số nhà 25 Lý Thái Tổ( Trường TH Nguyễn Du). 8 Trần Nguyên Hãn; Nhà vệ sinh Hồ Hoàn Kiếm; 10 Lê Lai, Nhà Bát Giác; 8A nhà 2 tầng Ngô Quyền - Trần Nguyên Hãn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/04/2020 10:00 13:00 Từ số nhà 35 đến số nhà 11, từ số nhà 60 đến số nhà 104 phố Hàng Đào. Từ số nhà 33 đến số nhà 47 phố Lương Văn Can. Từ số nhà 2 đến số nhà 42, từ số nhà 5 đến số nhà 85 phố Hàng Gai. số nhà 3 phố Lê Thái Tổ. số nhà 38, số nhà 58 phố Lương Văn Can. Từ số nhà 1 đến số nhà 57 phố Đinh Tiên Hoàng . Phố Hồ Hoàn Kiếm. Từ số nhà 104 đến số nhà 116 phố Cầu Gỗ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/05/2020 06:00 09:00 Từ số 165 đến số 183, 40 phố Phùng Hưng ; 128 đến số 174 phố Hàng Bông,
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/05/2020 10:00 13:00 Từ: số nhà 4 đến số nhà 10 phố Bảo Khánh, từ số nhà 1 đến số nhà 11 Ngõ Bảo Khánh, Số 1 phố Lê Thái Tổ; Từ 4 đến 28 Phố Bảo Khánh; 39 phố Hàng Hành; 2 đến 46 phố Hàng Hành
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/05/2020 06:00 09:00 Ngõ 114 phố Hàm Tử Quan, từ số 70 đến số 114 phố Hàm Tử Quan , từ số 53 đến số 59 phố Bạch Đằng, từ số 1 đến số 10 ngõ 53 phố Bạch Đằng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/05/2020 10:00 13:00 Từ số 1đến số 53, từ số 2 đến số 42, từ số 64 đến số 70 phố Lãn Ông, từ số 3 đến số 5, 15,20 phố Hàng Cân.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06/05/2020 06:00 09:00 Từ số 3 đến số 11 phố Phan Huy Chú, từ số 24 đến số 28 phố Trần Hưng Đạo, từ số 10 đến số 24 phố Phan Huy Chú.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06/05/2020 10:00 13:00 Từ số 20 đến số 14, từ số 23 đến số 33 phố Lê Thánh Tông, từ số 2 đến số 6 phố Trần Hưng Đạo, từ số 2 đến số 12 phố Đinh Công Tráng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 08/05/2020 08:30 11:30 Từ số 22 đến số 44,từ số 15 đến số 37 phố Hàng Giầy; từ số 3 đến số 27, từ số 2 đến số18 phố Tạ Hiền; từ số 15 đến số 61, từ số 12 đến số 52 phố Lương Ngọc Quyến.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/05/2020 00:00 08:00 Từ số nhà 35 đến số nhà 71 phố Bát Đàn, từ số nhà 1 đến số nhà 43, từ số nhà 2 đến số nhà 50 phố Hàng Điếu. số nhà 121, 125 phố Phùng Hưng. Từ số nhà 1 đến số nhà 31, từ số nhà 2 đến số nhà 10 phố Nhà Hỏa

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/05/2020 07:30 10:30 Khách hàng Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn VN (14 Trần Bình Trọng)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/05/2020 08:30 16:00 Khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (25 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/05/2020 10:30 11:30 Khách hàng Thư viện Quốc gia Việt Nam (31B Tràng Thi)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/05/2020 11:30 13:30 Khách hàng Tòa nhà 9A - 9B Phan Chu Trinh
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/05/2020 13:30 15:30 Khách hàng Tô Ngọc Bích (12 Cửa Nam)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/05/2020 00:00 08:00 Từ số nhà 35 đến số nhà 71 phố Bát Đàn, từ số nhà 1 đến số nhà 43, từ số nhà 2 đến số nhà 50 phố Hàng Điếu. số nhà 121, 125 phố Phùng Hưng. Từ số nhà 1 đến số nhà 31, từ số nhà 2 đến số nhà 10 phố Nhà Hỏa
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/05/2020 00:00 07:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/05/2020 07:30 09:30 Khách hàng Cục tài chính Bộ Quốc Phòng (14C Lý Nam Đế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/05/2020 09:30 11:30 Khách hàng Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Nội (32 Hàng Bài)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/05/2020 11:30 13:30 Khách hàng Trường tiểu học Thăng Long (20 Ngõ trạm)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/05/2020 13:30 15:30 Khách hàng Công ty Hiền Đức (57 Trần Quốc Toản)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 11/05/2020 04:00 07:00 Từ số 68 đến số 176 phố Bạch Đằng, từ số 133 đến số 251 phố Bạch Đằng , ngõ 193 phố Bạch Đằng, ngõ 229 phố Bạch Đằng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 11/05/2020 07:00 10:00 Từ số 1 đến số 29, 2 đến số 30 ngõ 256 phố Bạch Đằng , 206 đến số 234, 234 đến số 268 phố Bạch Đằng , bơm nước,từ số 1 đến số 30 ngõ 210 phố Bạch Đằng, từ 325 đến số 351 phố Bạch Đằng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 12/05/2020 04:00 07:00 Từ số 1 đến số 55, 2 đến số 40 ngõ 383 phố Phúc Tân, 298 đến số 322, 311 đến số 339 phố Phúc Tân, 324 đến số 360, 329 đến số 383 phố Phúc Tân, 389 đến số 405, 360 đến số 366 phố Phúc Tân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 12/05/2020 07:00 10:00 Từ 2 đến số 30 phố Bà Triệu, 23 phố Bà Triệu.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 12/05/2020 09:00 11:00 Phố Thọ Xương; Từ số nhà 2 đến số nhà 40 phố Ấu Triệu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 13/05/2020 04:00 07:00 Từ số nhà 73 đến số nhà 81, từ số nhà 120 đến số nhà 128 phố Hàng Trống, Từ số nhà 2 đến số nhà 6, từ số nhà 4 đến số nhà 8, từ số nhà 32 đến số nhà 34 phố Lê Thái Tổ, Từ số nhà 51 đến số nhà 55, từ số nhà 58 đến số nhà 64 phố Lương Văn Can 16 phố Lê Thái Tổ. Tủ Pillar 14 đến Pillar 15 Ven Hồ
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 13/05/2020 07:00 10:00 Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (10 Trần Nguyên Hãn), Từ: 1 đến số 43 Lý Thái Tổ, số nhà 24, số nhà 30, số nhà 32 phố Lý Thái Tổ. số nhà 25 Lý Thái Tổ( Trường TH Nguyễn Du). 8 Trần Nguyên Hãn; Nhà vệ sinh Hồ Hoàn Kiếm; 10 Lê Lai, Nhà Bát Giác; 8A nhà 2 tầng Ngô Quyền - Trần Nguyên Hãn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/05/2020 04:00 07:00 Số nhà 1 và số 4 phố Phạm Ngũ Lão, số 6 phố Phạm Ngũ Lão
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/05/2020 07:00 10:00 Từ số nhà 35 đến số nhà 11, từ số nhà 60 đến số nhà 104 phố Hàng Đào. Từ số nhà 33 đến số nhà 47 phố Lương Văn Can. Từ số nhà 2 đến số nhà 42, từ số nhà 5 đến số nhà 85 phố Hàng Gai. số nhà 3 phố Lê Thái Tổ. số nhà 38, số nhà 58 phố Lương Văn Can. Từ số nhà 1 đến số nhà 57 phố Đinh Tiên Hoàng . Phố Hồ Hoàn Kiếm. Từ số nhà 104 đến số nhà 116 phố Cầu Gỗ
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/05/2020 04:00 07:00 Số 65 phố Quán Sứ ; số 82 phố Trần Hưng Đạo
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/05/2020 07:00 10:00 Số nhà 29 đến số 33 phố Hàng Bài, từ 25 đến số 33 phố Lý Thường Kiệt, Tập thể 30 v à 26 phố Lý Thường Kiệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/05/2020 00:00 07:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/05/2020 06:00 09:00 Từ số 4 đến số 42 phố Yết Kiêu ; Số 1 phố Yết Kiêu ; Số76 phố Nguyễn Du, Từ số 86 đến số 90, từ số 94 đến số 118 phố Nguyễn Du
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/05/2020 07:00 10:00 Khách hàng Trường tiểu học Thăng Long (20 Ngõ Trạm)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/05/2020 07:30 09:30 Khách hàng Công ty TNHH Thủ Đô II (2-4 Vọng Hà)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/05/2020 09:30 11:30 Khách hàng Cục An ninh Điều tra - Bộ Công an (15 Trần BÌnh Trọng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/05/2020 11:30 13:30 Khách hàng Công ty TNHH KURETAKESO Việt Nam (84 Thợ Nhuộm)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/05/2020 07:30 09:30 Khách hàng Tòa soạn báo Quân đội nhân dân (7 Phan Đình Phùng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/05/2020 08:10 12:00 Khách hàng Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH (25 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/05/2020 08:30 10:30 Khách hàng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - VINACOMIN (33 Tràng Thi)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/05/2020 08:30 11:30 Không mất điện phụ tải (T2 cấp phụ tải T1)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/05/2020 09:30 11:30 Khách hàng Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất Động sản Việt Nam (24 Quang Trung)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/05/2020 11:30 13:30 Khách hàng VP Quốc hội (35 Ngô Quyền)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/05/2020 11:30 13:30 Không mất điện phụ tải ( T1 cấp phụ tải T2)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/05/2020 13:30 15:30 Không mất điện phụ tải (T1 cấp phụ tải T2)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/05/2020 04:00 09:00 Từ số 2 đến số16, từ số 9 đến số 85 phố Hàng Lược; Từ 3 đến số 31 phố Gầm Cầu.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/05/2020 05:00 10:00 Từ số 32F đến số 36, Ngõ 34,81,83,89C,91A phố Lý Nam Đế
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/05/2020 04:00 10:00 Từ số 1 đến số 5 phố Đặng Thái Thân, Tập thể 3b phố Đặng Thái Thân; Từ số 2 đến số 6, từ số 1 đến số 33 phố phạm Ngũ Lão
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/05/2020 05:00 09:00 Phố Hàng Gà từ 1 đến số 31,từ số 2 đến số 16; Phố Lò Rèn từ số 11 đến số 29, từ số 26 đến số 42; Phố Hàng Vải từ số 25 đện số 41, từ số 42 đến số 46;
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/05/2020 06:00 08:00 Từ số 5 đến số 37; Từ số 14 đến số 46 phố Hàng Trống, 119 phố Hàng Gai, Từ số 1 đến số 3,từ số 2 đến số 10 phố Hàng Trống

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/05/2020 08:00 12:00 Từ số 52 đến số 54, từ số 39 đến số 41 phố Hai Bà Trưng ; Số 2F phố Quang Trung

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/05/2020 04:00 09:00 Từ số 22 đến số 44,từ số 15 đến số 37 phố Hàng Giầy; từ số 3 đến số 27, từ số 2 đến số18 phố Tạ Hiền; từ số 15 đến số 61, từ số 12 đến số 52 phố Lương Ngọc Quyến.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/05/2020 05:00 10:00 Từ số 133 đến số 175 phố Lê Duẩn ; Ngõ Hàng Lọng ; TT 42 phố Yết Kiêu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/05/2020 04:00 09:00 Từ số 6 đến số 16 phố Quang Trung ; Từ số 77 đến số 85, Từ số 84 đến số 88 Bông Nhuộm ; Từ số 51 đến số 57 Lý Thường Kiệt

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/05/2020 05:00 10:00 Số 20, từ số 29 đến số 39 Quang Trung ; Trường Tiểu học Quang Trung ; từ số 59 đến số 67 phố Trần Hưng Đạo ; số 16 và 25 phố Ngô Văn Sở

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/05/2020 00:00 03:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/05/2020 04:00 10:00 Số nhà 5 phố Thuốc Bắc. Từ số nhà 1 đến số nhà 33, từ số nhà 2 đến số nhà 32 phố Hàng Mã . Từ số nhà 1 đến số nhà 19, từ số nhà 2 đến số nhà 20 phố Chả Cá. Từ số nhà 1 đến số nhà , từ số nhà 2 đến số nhà 38 phố Hàng Cá. Từ số nhà 23 đến số nhà 75, từ số nhà 2 đến số nhà 78 phố Hàng Đường.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/05/2020 07:00 11:00 Phố Thọ Xương; Từ số nhà 2 đến số nhà 40 phố Ấu Triệu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/05/2020 07:30 09:30 Khách hàng Bộ tư lệnh Biên phòng 3 (4 Đinh Công Tráng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/05/2020 09:30 11:30 MBA TBA Bộ tư lệnh biên phòng 3 (4 Đinh Công Tráng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/05/2020 11:30 13:30 Khách hàng Bộ VHTT (61 Bông Nhuộm)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/05/2020 07:30 09:30 Khách hàng Công ty Cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (41 Ngô Quyền)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/05/2020 08:30 11:00 Khách hàng Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động (99 Trần Quốc Toản)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/05/2020 09:00 11:30 Khách hàng Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín (88 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/05/2020 09:30 11:30 Khách hàng Trụ sở làm việc báo Quân đội (8 Lý Nam Đế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/05/2020 11:30 13:30 Khách hàng Tạp chí cộng sản (38 Bà Triệu)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/05/2020 13:00 14:00 Khách hàng Khách sạn Hoàn Kiếm ( 25 Trần Hưng Đạo)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/05/2020 14:00 15:00 Khách hàng Khách sạn Hoàn Kiếm (25 Trần Hưng Đạo)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/05/2020 15:00 16:00 Khách hàng Công ty TNHH Phú Điền - Tranco (83A Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/05/2020 04:00 09:00 Số 21+22, Từ số 3 đến số 11, từ số 4 đến số 16 Hạ Hồi ; từ số 58 đến số 62, từ số 71 đến số 75, Số 66 phố Trần Hưng Đạo ; Số 23+25 phố Quang Trung ; số 86 phố Bông Nhuộm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/05/2020 05:00 10:00 Từ số 14 đến số 16 phố Ngô Quyền, 1+2 phố Đinh Lễ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/05/2020 04:00 10:00 Tập thể 14B, Tập thể 12B, Tập thể 12A phố Lý Nam Đế . Từ số 1 đến số 21, từ số 12 đến số 14 phố Lý Nam Đế.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/05/2020 06:00 09:00 Từ số 1đến số 53, từ số 2 đến số 42, từ số 64 đến số 70 phố Lãn Ông, từ số 3 đến số 5, 15,20 phố Hàng Cân.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/05/2020 04:00 10:00 Từ số 4 đến số 18, Ngõ 28+30 phố Hai Bà Trưng , Từ 23B đến 23H phố Hai Bà Trưng,17 phố Hàng Bài,.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/05/2020 06:00 09:00 Từ số 20 đến số 14, từ số 23 đến số 33 phố Lê Thánh Tông, từ số 2 đến số 6 phố Trần Hưng Đạo, từ số 2 đến số 12 phố Đinh Công Tráng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/05/2020 05:00 09:00 Phố Thọ Xương; Từ số nhà 2 đến số nhà 40 phố Ấu Triệu
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/05/2020 04:00 10:00 Từ số 27 đến số 29 phố Hai Bà Trưng, Từ số 32 đến số 38 phố Hai Bà Trưng, Từ số 21 đến số 23 phố Hàng Bài, Từ số 26 + ngõ 26 phố Hàng Bài
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 29/05/2020 22:00 05:00 Khách hàng Công ty TNHH Duy Nghĩa (17 Trần Hưng Đạo) và Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (19 Trần Hưng Đạo)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 30/05/2020 06:00 09:00 Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (10 Trần Nguyên Hãn), Từ: 1 đến số 43 Lý Thái Tổ, số nhà 24, số nhà 30, số nhà 32 phố Lý Thái Tổ. số nhà 25 Lý Thái Tổ( Trường TH Nguyễn Du). 8 Trần Nguyên Hãn; Nhà vệ sinh Hồ Hoàn Kiếm; 10 Lê Lai, Nhà Bát Giác; 8A nhà 2 tầng Ngô Quyền - Trần Nguyên Hãn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 30/05/2020 07:00 09:00 Khách hàng Trung tâm kỹ thuật thông tấn (5 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 30/05/2020 09:00 11:00 Khách hàng Trung tâm kỹ thuật thông tấn (5 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 31/05/2020 07:00 09:00 Khách hàng Công ty CP Thương Mại Hàng Da (Chợ Hàng Da)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 31/05/2020 08:00 10:00 Khách hàng Công ty tái bảo hiểm (141 Lê Duẩn)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 31/05/2020 09:00 11:00 Khách hàng Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (49 Lý Thái Tổ)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 31/05/2020 10:00 12:00 Khách hàng Khách sạn Cititel (13-15 Tông Đản)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 01/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 01/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 02/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 02/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 02/06/2020 04:00 07:00 Từ số 1 đến số 55, 2 đến số 40 ngõ 383 phố Phúc Tân, 298 đến số 322, 311 đến số 339 phố Phúc Tân, 324 đến số 360, 329 đến số 383 phố Phúc Tân, 389 đến số 405, 360 đến số 366 phố Phúc Tân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 03/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 03/06/2020 04:00 10:00 Từ số nhà 32 đến số nhà 50 phố Lê Thái Tổ, Từ số nhà 3 đến số nhà 39 phố Hàng Khay; từ số nhà 1 đến số nhà 5 phố Tràng Thi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 03/06/2020 08:00 10:00 Khách hàng Công ty TNHH Duy Hoàng Minh (19B Hạ Hồi)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 04/06/2020 04:00 09:00 Từ số 2 đến số16, từ số 9 đến số 85 phố Hàng Lược; Từ 3 đến số 31 phố Gầm Cầu.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 05/06/2020 06:00 08:00 Từ số 5 đến số 37; Từ số 14 đến số 46 phố Hàng Trống, 119 phố Hàng Gai, Từ số 1 đến số 3,từ số 2 đến số 10 phố Hàng Trống

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/06/2020 04:00 07:00 Số nhà 54 phố Trần Hưng Đạo
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 07/06/2020 07:00 10:00 Số nhà 54 phố Trần Hưng Đạo
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 08/06/2020 04:00 09:00 Từ số 133 đến số 175 phố Lê Duẩn ; Ngõ Hàng Lọng ; TT 42 phố Yết Kiêu
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/06/2020 00:00 03:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09/06/2020 04:00 10:00 Từ số 35 đến 71 phố Bát Đàn, Từ số 1 đến số 43, từ số 2 đến số 50 phố Hàng Điếu; 121 phố Phùng Hưng, 125 phố Phùng Hưng; Từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 10 phố Nhà Hỏa

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/06/2020 04:00 09:00 Từ số 6 đến số 16 phố Quang Trung ; Từ số 77 đến số 85, Từ số 84 đến số 88 Bông Nhuộm ; Từ số 51 đến số 57 Lý Thường Kiệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 10/06/2020 05:00 10:00 Số 20, từ số 29 đến số 39 Quang Trung ; Trường Tiểu học Quang Trung ; từ số 59 đến số 67 phố Trần Hưng Đạo ; số 16 và 25 phố Ngô Văn Sở
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 11/06/2020 04:00 10:00 Số 39D phố Hàng Hành. Số 35 phố Hàng Trống. số 4A+4B Ngõ Bảo Khánh. Từ số 2 đến số 16 Ngõ Bảo Khánh. số 31 phố Hàng Trống.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 12/06/2020 05:00 10:00 Từ số 14 đến số 16 phố Ngô Quyền, 1+2 phố Đinh Lễ
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 13/06/2020 05:00 10:00 Khách hàng Công ty Bốn Mùa (38-40 Lê Thái Tổ)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/06/2020 06:00 09:00 Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (10 Trần Nguyên Hãn), Từ: 1 đến số 43 Lý Thái Tổ, số nhà 24, số nhà 30, số nhà 32 phố Lý Thái Tổ. số nhà 25 Lý Thái Tổ( Trường TH Nguyễn Du). 8 Trần Nguyên Hãn; Nhà vệ sinh Hồ Hoàn Kiếm; 10 Lê Lai, Nhà Bát Giác; 8A nhà 2 tầng Ngô Quyền - Trần Nguyên Hãn
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/06/2020 08:00 10:00 Khách hàng Công ty tái bảo hiểm (141 Lê Duẩn)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/06/2020 10:00 11:30 Khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (15 Đào Duy Từ)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/06/2020 09:00 11:00 Khách hàng Công ty TNHH Duy Hoàng Minh (19B Hạ Hồi)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16/02/2020 12:00 14:00 Tòa nhà T13 Timecity - 458 Minh Khai

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16/02/2020 14:00 16:00 Tòa nhà T26 Timecity - 458 Minh Khai

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 17/02/2020 06:00 12:00 Công ty TNHH MTV Kinh Đô - số 1 Tăng Bạt Hổ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 17/02/2020 11:30 16:00 Công ty TNHH MTV Kinh Đô - số 1 Tăng Bạt Hổ
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 19/02/2020 00:00 08:00 Toàn bộ ngõ Bà Triệu; Một phần khu Liên cơ Vân Hồ; Từ số nhà 165 đến số nhà 187 Bà Triệu; Ngân hàng công thương 306 Bà Triệu; Cty KFC 292 Bà Triệu
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 19/02/2020 00:00 11:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/02/2020 00:00 11:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/02/2020 00:00 08:00 Từ số nhà 8 đến số nhà 38 và từ số nhà 19 đến số nhà 23 phố Lê Đại Hành; Đảng Uỷ phường Lê Đại Hành; Tòa nhà 14, 22 Lê Đại Hành.
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 22/02/2020 04:00 04:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 24/02/2020 00:00 08:00 Phố Lê Thanh Nghị từ 174 – 196, toàn bộ ngõ 204 ngõ 174 Lê Thanh Nghị
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 25/02/2020 00:00 08:00 Không (Phụ tải hạ thế chuyển sang TBA Tô Hiến Thành )

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 26/02/2020 00:00 08:00 Từ số nhà 28 đến số nhà 74 và từ số nhà 25 đến số nhà 115 Ngõ 295 Bạch Mai; Ngách 295/49, Ngách 295/67; Khu tập thể Quận ủy ngõ 8 Bùi Ngọc Dương; Nhà số nhà (4+6+15) phố Bùi Ngọc Dương
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 27/02/2020 00:00 08:00 Không (Phụ tải hạ thế chuyển sang TBA Tô Hoàng 2)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 28/02/2020 06:00 12:00 Cấp chung cư 230 Lạc trung, UBND Phường Thanh Lương, Ngách 15 ngõ 230 Lạc Trung( Khu di dân hồ đình)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 29/02/2020 00:00 08:00 Không (Phụ tải hạ thế chuyển sang TBA Huế 5)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 01/03/2020 08:30 10:30 nước vân đồn, ted, 926 bạch đằng, HTX tự Cường, Cty Việt Hoa
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 02/03/2020 00:00 08:00 Từ số 1 – 9a nhà 5 tầng ngõ 55 Lê Quí Đôn – TT Bộ VH , từ số 2 - 14 phố Lê Quý Đôn. Số 1 phố Lương yên - TT sở truyền tải - ngõ 18 ngõ 20 đường 158 - Cty kem Thuỷ tạ và doanh nghiệp kem Băng Kỳ Lân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 03/03/2020 00:00 04:00 Tòa nhà 114B Mai Hắc Đế
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 04/03/2020 00:00 08:00 Từ số 1 - 5 Nguyễn Cao, từ số 1 – nghách 30 đường 158 Bạch Đằng. Ngõ 31 đường 158 Bạch Đằng .Từ 14-26 TT 9B Lê Quí Đôn . TT 9b phố Lê Quí Đôn - đường 158 ngõ 3 – 20 – 23 – 28
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06/03/2020 00:00 08:00 Không (Chuyển Trại Găng 1 cấp hạ thế Đình Đại 1)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 07/03/2020 00:00 08:00
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08/03/2020 00:00 08:00 Không (Chuyển Đồng Tâm 19 cấp hạ thế Đồng Tâm 6)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 09/03/2020 06:00 12:00 Từ số 1 – 89 và từ số 2 - 86 Phố Yên Lạc. Ngõ 4A + 4B + ngõ 26 + nghách 26/9 + nghách 26/25, ngách 52/2 ngõ 60 phố Yên Lạc. Ngõ 66 Yên Lạc từ số nhà 2 – 4 Yên Lạc, từ số 1 – 3 Yên Lạc, ngõ 52 Yên Lạc từ số 1 – 27 và 2 – 16 ngách 52/2 Yên Lạc. Ngõ 487 Kim Ngưu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 10/03/2020 00:00 08:00 Từ 273 – 303 Ngõ Quỳnh. Từ 238 – 306 Ngõ Quỳnh. Ngõ 85 Phố 8/3. Chùa Quỳnh
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 10/03/2020 08:00 10:30 193 Bà Triệu
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 10/03/2020 13:00 14:00 Công ty Bột Hoàng mai - 67 Trương Định
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 10/03/2020 14:00 15:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 11/03/2020 00:00 08:00 Từ 273 – 303 Ngõ Quỳnh. Từ 238 – 306 Ngõ Quỳnh. Ngõ 85 Phố 8/3. Chùa Quỳnh
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 11/03/2020 07:30 11:00 Công viên Tuổi trẻ - 1 Võ Thị Sáu
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/03/2020 00:00 08:00 Không (Chuyển Tô Hiến Thành 4 cấp hạ thế Thể Giao )
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/03/2020 08:00 10:00 Cấp từ số 10 đến số 26 ngách 325/105/5. Từ số 68 đến số 108 ngõ 121 Kim Ngưu và các ngách 121/68, ngách 121/82, Ngách 121/69B, Ngách 121/95
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/03/2020 09:00 11:00 Công ty Nước Lương Yên - 283/2 Trần Khát Chân
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13/03/2020 08:00 10:00 Tòa nhà 124 Minh Khai
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13/03/2020 09:00 10:00 Ngõ 176 Trương Định số chẵn từ 80 đến hết ngõ; Số lẻ từ 43 đến 59.
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14/03/2020 00:00 08:00 Từ 125 – 149, từ 156 – 180 phố Huế . Từ 25 – 65 ngõ Huế
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14/03/2020 00:00 08:00 Từ 125 – 149, từ 156 – 180 phố Huế . Từ 25 – 65 ngõ Huế

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14/03/2020 08:00 10:00 Tòa nhà Viện Vật Lý - 1 Đại Cồ Việt
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16/03/2020 00:00 08:00 Không - Chuyển TBA Ngô Thì Nhậm 5 cấp hạ thế Trần Nhân Tông
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16/03/2020 08:00 10:00 CC 622 Minh Khai và cấp ngách 23,27,31,35,37,39,45 ngõ 622 Minh Khai
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 17/03/2020 08:00 10:00 từ số 10 đến số 42 phố Trần Xuân Soạn;Từ số 1 đến 27 phố Trần Xuân Soạn;Toàn bộ ngõ 27 phố Trần Xuân Soạn
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 17/03/2020 08:00 10:00 Từ số 100 - số 174Phố Kim Ngưu, Toàn bộ ngõ 102, 126, 156 Kim Ngưu, TT ANIMEX. Từ số 2 – 32, từ số 1 -14 đường Thanh Nhàn
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 17/03/2020 10:00 11:00 Từ 182-238 phố Lò Đúc. Từ 139-149 phố Lò Đúc, Công An Phường Đông Mác
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 18/03/2020 00:00 08:00 Không (Phụ tải hạ thế chuyển sang TBA Tô Hiến Thành )
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 18/03/2020 08:00 10:00 Cấp toàn bộ tập thể xuất nhập khẩu tổng hợp 1 ngõ 203 Lạc Trung. Cấp từ số 1 đến số 43 dãy 5, day 6 TT du lịch . Hẻm 651/82/1 Minh Khai. Từ cuối dãy 6 TT du lịch đến số 25 Ngõ 184 đê TKC và toàn bộ Ngách 184/25 Đê TKC

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 18/03/2020 09:00 10:00 Ngách 69/281 Trần Khát Chân, từ 60 – 108/281 Trần Khát Chân , ngách 89/281 Trần Khát Chân, từ 89 – 247/281 Trần Khát Chân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 19/03/2020 00:00 08:00 Từ số 1 – 9a nhà 5 tầng ngõ 55 Lê Quí Đôn – TT Bộ VH , từ số 2 - 14 phố Lê Quý Đôn. Số 1 phố Lương yên - TT sở truyền tải - ngõ 18 ngõ 20 đường 158 - Cty kem Thuỷ tạ và doanh nghiệp kem Băng Kỳ Lân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 19/03/2020 08:00 10:00 Ngõ 34 đến số 40, ngõ 46 và từ số 42 đến 50, ngõ 52 đến số 82) phố Tương Mai, Phố Vọng số lẻ từ 275 – 385, ngõ 389 Phố Vọng, từ 455 đến 537 đường Giải Phóng.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 19/03/2020 09:00 10:00 Dãy B1,B11, B2, B2b khu TT Trại Găng. Lô 4 đến lô 11 Trại Găng. Công an quận HBT . Trường PTCS Minh Khai

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 20/03/2020 00:00 08:00 Không (Chuyển Bà Triệu 4 cấp hạ thế Bà Triệu 2)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 20/03/2020 00:00 06:00 Bệnh Viện Hưng Việt - 34 Đại Cồ Việt
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 20/03/2020 08:00 09:00 Cấp đê TKC bên lẻ từ 25 đến 73 đê TKC và toàn bộ ngõ 73 Đê TKC khu tập thể thương mại ngõ 73. Cấp bên chẵn từ 28 đến 56 đê TKC và toàn bộ các ngõ 36, ngõ 46 và ngõ 56 Đê TKC

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 20/03/2020 08:00 10:00 Từ ngõ 213 - số 347 Minh Khai. Ngõ 645 và 647 Đông Kim Ngưu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 20/03/2020 10:00 11:00 từ số 260 - 322 Phố Trần Khát Chân và ngõ 272/1 Trần Khát Chân ), Công An Quận Hai Bà Trưng, từ số 2- 48 Kim Ngưu và từ 9- 53 Kim Ngưu ngõ 43 kim ngưu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/03/2020 00:00 08:00 Không (Chuyển Chợ Mơ cấp hạ thế Giếng Mứt 1)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/03/2020 08:00 10:00 Từ số 115-183 đường Thanh Nhàn,Nhà B5 TT Lâm Nghiệp , ngách 26,38,39 ngõ 101 Thanh Nhàn, khu xóm liều từ số 46 - đường Võ Thị Sáu. Từ số 2-20,1-13 Ngõ 167 Thanh Nhàn, ngõ 153 Thanh Nhàn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 22/03/2020 07:00 11:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 23/03/2020 06:00 12:00 Từ số 1 – 89 và từ số 2 - 86 Phố Yên Lạc. Ngõ 4A + 4B + ngõ 26 + nghách 26/9 + nghách 26/25, ngách 52/2 ngõ 60 phố Yên Lạc. Ngõ 66 Yên Lạc từ số nhà 2 – 4 Yên Lạc, từ số 1 – 3 Yên Lạc, ngõ 52 Yên Lạc từ số 1 – 27 và 2 – 16 ngách 52/2 Yên Lạc. Ngõ 487Kim
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 24/03/2020 00:00 08:00 Không - Chuyển Ngô Thì Nhậm 5 cấp hạ thế Tuệ Tĩnh 2

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 25/03/2020 00:00 08:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 26/03/2020 00:00 08:00 Không - Chuyển Bà Triệu 3 cấp hạ thế Tuệ Tĩnh 1

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 26/03/2020 00:00 08:00 Từ số 1 – 9a nhà 5 tầng ngõ 55 Lê Quí Đôn – TT Bộ VH , từ số 2 - 14 phố Lê Quý Đôn. Số 1 phố Lương yên - TT sở truyền tải - ngõ 18 ngõ 20 đường 158 - Cty kem Thuỷ tạ và doanh nghiệp kem Băng Kỳ Lân
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 27/03/2020 00:00 08:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 28/03/2020 06:30 08:00 VP Bộ đại học - 35 Đại Cồ Việt

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 29/03/2020 08:00 10:00 Trường Đại học xây dựng - 55 Giải Phóng
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 30/03/2020 00:00 08:00 KHông , Chuyển Nguyễn Du 1 cấp hạ thế Trần Bình Trọng
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 31/03/2020 00:00 11:00 không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 01/04/2020 00:00 08:00 không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 02/04/2020 00:00 08:00 không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 03/04/2020 00:00 08:00 không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 03/04/2020 13:30 14:30 Đèn đường cầu Vĩnh Tuy - đầu phố Vĩnh Tuy

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 03/04/2020 15:00 16:30 Rạp Mê Linh - 88 Lò Đúc

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 04/04/2020 00:00 08:00 không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 04/04/2020 07:30 08:30 Cục Tài Chính Doanh Nghiệp - 4 Ngõ 1 Hàng Chuối

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 04/04/2020 08:30 09:30 Công ty Xuân Lộc Thọ - 362 Trần Khát Chân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 04/04/2020 13:30 16:00 Hội LNPN Việt Nam - 39 Hàng Chuối

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 05/04/2020 00:00 08:00 không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06/04/2020 00:00 08:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 07/04/2020 00:00 08:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08/04/2020 00:00 08:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 09/04/2020 00:00 08:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 10/04/2020 00:00 08:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 11/04/2020 00:00 08:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 17/04/2020 00:00 08:00 Không - Chuyển Ngô Thì Nhậm 5 cấp hạ thế Tuệ Tĩnh 2
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 18/04/2020 00:00 08:00 không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 19/04/2020 00:00 08:00 không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 20/04/2020 00:00 08:00 không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/04/2020 00:00 08:00 không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 22/04/2020 00:00 08:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 23/04/2020 00:00 08:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 23/04/2020 00:00 08:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 24/04/2020 00:00 08:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 25/04/2020 00:00 08:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 26/04/2020 00:00 08:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 27/04/2020 00:00 08:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 28/04/2020 00:00 08:00 không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 04/05/2020 00:00 08:00 Từ số 2 - 32 Phố Thanh Nhàn ( khu A ), từ số 1 -14 (khu B) Phố Thanh Nhàn
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 05/05/2020 00:00 08:00 C2- C7 Quỳnh Mai, C3 phụ, C4 phụ, C5 phụ, C6A,C7A Quỳnh Mai, ngõ 9 quỳnh lôi, Trường Trung học cơ sở ,Tiểu học Quỳnh Mai )

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 05/05/2020 00:00 08:00 Không - Chuyển Quỳnh Lôi 7, Nhà Ở Quỳnh Lôi cấp hạ thế Quỳnh Lôi C
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06/05/2020 00:00 06:00 Bênh Viện Hưng Việt - 34 Đại Cồ Việt
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06/05/2020 05:00 10:00 Công ty TNHH DL TM và Bất động sản Hồng Ngọc - Số 4 Thi Sách (không cấp phụ tải dân sinh)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06/05/2020 06:00 12:00 Công ty TNHH DL TM và Bất động sản Hồng Ngọc - Số 4 Thi Sách

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08/05/2020 05:00 10:00 Công ty CP tập đoàn Thái Bình - 79 Bà Triệu (Không cấp phụ tải dân sinh)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08/05/2020 06:00 12:00 Công ty CP tập đoàn Thái Bình - 79 Bà Triệu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 09/05/2020 00:00 08:00 Không - Chuyển Bà Triệu 3 cấp hạ thế Tuệ Tĩnh 1
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 09/05/2020 08:00 10:00 Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông xuân - 67 Ngô THì Nhậm
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 10/05/2020 00:00 02:00 Tòa nhà T13 Timecity - 458 Minh Khai
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 10/05/2020 02:00 04:00 Tòa nhà T26 Timecity - 458 Minh Khai
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 11/05/2020 00:00 08:00 Không (Chuyển Bà Triệu 4 cấp hạ thế Bà Triệu 2)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 11/05/2020 05:00 11:00 Toàn trạm Minh Khai 12 thuộc ĐZ 475 E1.22
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/05/2020 06:00 11:00 Toàn trạm Hồ Việt Xô 1 thuộc ĐZ 485 E1.18
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/05/2020 06:00 11:00 Nhà E3 + E3 phụ Bách Khoa, nhà E4 + E4 phụ Bách Khoa
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/05/2020 06:00 11:00 Cấp toàn bộ ngõ 840 và 856 Bạch Đăng và từ số 1 ÷ số 33 Lãng Yên
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13/05/2020 04:00 10:00 số 446-468 nguyễn khoái, số 416-444 nguyễn khoái, số 468C-504 Nguyễn Khoái và 540 - 592 Nguyễn Khoái, số nhà 506 - 538 Nguyễn Khoái
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13/05/2020 06:00 11:00 Từ 507 - 637 và từ 664 - 840 phố Minh Khai, từ số nhà 1 - số 40 Tập thể Nội thương . Ngõ 77 Lạc Trung
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13/05/2020 06:00 11:00 Nghách 259/5, 259/7 Tập thể Văn phòng quốc hội, Nghách 259/9 Tập thể Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, nghách 259/11 Tập thể Bộ Tài chính – Thương Mại – Quân khu Thủ đô . Các tổ dân phố 63, 64, 66 Đồng Tâm
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13/05/2020 06:00 11:00 Toàn bộ ngách 325/45 Kim Ngưu và toàn bộ ngách 325/69/14C Kim Ngưu. HTX Cơ Khi Điện Biên, Trung tâm Bảo Trợ
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13/05/2020 06:00 12:00 Toàn trạm Bách Khoa 6 thuộc ĐZ 479 E1.52
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14/05/2020 06:00 11:00 Ngõ 41 Phố Vọng số lẻ từ 1- 37, ngách 41/27; Số chẵn từ số 2 – 34 Từ dãy 49 ¸58 TT Bưu Điện, Dãy 20, 26, 36, 37, 39, 40, 43, 44 TT 128c Đại la

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15/05/2020 05:00 11:00 Toàn trạm Quỳnh Lôi 3 thuộc ĐZ 471 E1.22
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15/05/2020 06:00 11:00 Từ 60 đến 92 Lê Thanh Nghị, ngõ 17 Tạ Quang Bửu các dãy 43,44, M1,M2 Bách Khoa
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15/05/2020 06:00 11:00 Ngõ 41 Phố Vọng số lẻ từ 1- 37, ngách 41/27; Số chẵn từ số 2 – 34 Từ dãy 49 ¸58 TT Bưu Điện, Dãy 20, 26, 36, 37, 39, 40, 43, 44 TT 128c Đại la
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16/05/2020 00:00 08:00 Chuyển 463 E1.52 cấp Bùi Thị Xuân qua 66 Nguyễn Du
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 17/05/2020 06:00 10:30 Chuyển 482 E1.52 cấp Lò Đúc 6 qua Đại Cồ Việt 4
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 24/05/2020 04:00 06:00 Nước Vân Đồn 3, 926 Bạch Đằng, HTX Tự Cường, TED, Cty Việt Hoa, Cảng Hà Nội, Nước Vân Đồn 4 thuộc ĐZ 482 E1.18
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 24/05/2020 06:00 10:00 Cảng Hà Nội, Nước Vân Đồn 4 thuộc ĐZ 482 E1.18
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 25/05/2020 04:00 06:00 Nước Vân Đồn 3, 926 Bạch Đằng, HTX Tự Cường, TED, Cty Việt Hoa thuộc ĐZ 482 E1.18
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 25/05/2020 06:00 10:00 HTX Tự Cường, TED, Cty Việt Hoa thuộc ĐZ 482 E1.18. (TBA Cảng Hà Nội mất điện từ 9h00-10h00 để tháo tiếp địa lưu động)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 26/05/2020 04:00 10:00 Nước Vân Đồn 3, 926 Bạch Đằng thuộc ĐZ 482 E1.18

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 27/05/2020 04:00 10:00 - ngõ 840 và 856 Bạch Đăng và từ số 1 đến số 33 Lãng Yên. - 860 đến 916 Bạch Đằng và toàn bộ các ngõ 872 ngõ 880 và ngõ 900 Bạch Đằng - Cty CP Vận tải Thuỷ số I, Cty vận tải hàng hoá số 2 Lãng Yên, ngõ 33 phố Lãng Yên, ngõ 2 phố Lãng Yên - số 8 tổ 56 Bạch Đằng - Từ số nhà 784-838, cả ngõ 784, 804. Từ số 981-1031, cả ngõ1009 Bạch Đằng ; Công ty Tiến Đạt, Công ty vận tải đường sông 1. Từ số 766 – 838 và 997 – 1031 Bạch Đằng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 28/05/2020 04:00 10:00 - TT N12 – N13 – N14 – N15 – N16 - Cục hậu cần - Bộ tư lệnh biên phòng – nhà khách bộ đội K9 Biên phòng . Khu C2 + N9 khu TT K9 Biên Phòng - Từ số 1 – 43 TT Thí Nghiệm điện, đến ngõ 53 Nguyễn Khoái đến nhà 8 tầng TT Thức ăn gia súc đến ngõ 51 TT Cty Điện lực đến sân TENIS đến doanh nghiệp Tấn Phát, DN Tân Hưng đường Nguyễn Khoái . Từ 51 – 59 Nguyễn Khoái
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 29/05/2020 04:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 01/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 02/06/2020 00:00 10:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 02/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 03/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 03/06/2020 00:00 10:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 03/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 03/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 04/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 04/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 05/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 05/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 05/06/2020 00:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06/06/2020 04:00 10:00 Nước Vân Đồn 3 thuộc ĐZ 482 E1.18
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 07/06/2020 04:00 10:00 - ngõ 840 và 856 Bạch Đăng và từ số 1 đến số 33 Lãng Yên. - 860 đến 916 Bạch Đằng và toàn bộ các ngõ 872 ngõ 880 và ngõ 900 Bạch Đằng - Cty CP Vận tải Thuỷ số I, Cty vận tải hàng hoá số 2 Lãng Yên, ngõ 33 phố Lãng Yên, ngõ 2 phố Lãng Yên - số 8 tổ 56 Bạch Đằng - Từ số nhà 784-838, cả ngõ 784, 804. Từ số 981-1031, cả ngõ1009 Bạch Đằng ; Công ty Tiến Đạt, Công ty vận tải đường sông 1. Từ số 766 – 838 và 997 – 1031 Bạch Đằng
Công ty Điện lực Ba Đình 18/02/2020 07:00 15:00 Cty CP xây dựng HN phố Chùa Láng
Công ty Điện lực Ba Đình 19/02/2020 00:00 16:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 21/02/2020 00:00 12:02 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Ba Đình 22/02/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Ba Đình 22/02/2020 07:00 15:00 Bộ Ngoại giao phố Bắc Sơn
Công ty Điện lực Ba Đình 23/02/2020 07:00 15:00 Từ số nhà 2 đến số nhà 16 phố Lê Hồng Phong
Công ty Điện lực Ba Đình 07/03/2020 06:00 10:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 07/03/2020 06:00 10:00 Không
Công ty Điện lực Ba Đình 09/03/2020 07:30 08:30 Phố Tân Ấp Nghĩa Dũng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 09/03/2020 08:30 09:30 Từ số nhà 1 đến số nhà 45, từ số nhà 2 đến số nhà 30 phố Trúc Bạch; Số 7 Đường Thanh Niên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 09/03/2020 09:30 10:30 Từ số nhà 90 đến số nhà 126 phố Phó Đức Chính, số nhà 67 phố Phó Đức Chính.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 09/03/2020 10:30 11:30 Từ số nhà 66 đến số nhà 72, từ số nhà 17 đến số nhà 67 phố Phó Đức Chính; Từ số nhà 2 đến số nhà 30 Đường Yên Phụ.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 09/03/2020 13:30 14:30 Phố Hàng Bún, Nguyễn Trường Tộ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 09/03/2020 14:30 15:30 Phố Hàng Bún, Phan Đình Phùng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 09/03/2020 15:30 16:30 Phố Hàng Than

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 10/03/2020 07:30 08:30 Phố Quan Thánh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 10/03/2020 08:30 09:30 Phố Nguyễn Trường Tộ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 10/03/2020 09:30 10:30 Phố Hòe Nhai

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 10/03/2020 10:30 11:30 Phố Nguyễn Khắc Nhu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 10/03/2020 13:30 14:30 Phố Hàng Bún

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 10/03/2020 14:30 15:30 Phố Đặng Tất, Phan Đình Phùng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 10/03/2020 15:30 16:30 Phố Nguyễn Biểu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 11/03/2020 07:30 08:30 Phố Quán Thánh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 11/03/2020 08:30 09:30 Ngách 173/63 phố Hoàng Hoa Thám

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 11/03/2020 09:30 10:30 Ngách 173/63 phố Hoàng Hoa Thám

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 11/03/2020 10:30 11:30 Ngách 173/68 phố Hoàng Hoa Thám

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 11/03/2020 13:30 14:30 Ngách 173/68 phố Hoàng Hoa Thám

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 11/03/2020 14:30 15:30 Phố Văn Cao, Hoàng Hoa Thám

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 11/03/2020 15:30 16:30 Ngõ 198 phố Hoàng Hoa Thám

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/03/2020 07:30 08:30 Ngõ 2 phố Quần Ngựa

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/03/2020 08:30 09:30 Ngõ 267 phố Hoàng Hoa Thám

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/03/2020 09:30 10:30 Ngách 210/11 phố Đội Cấn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/03/2020 10:30 11:30 Ngõ 32 Đường Bưởi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/03/2020 13:30 14:30 TT Bảo Tàng HCM phố Vạn Bảo

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/03/2020 14:30 15:30 Ngõ 8 phố Đốc Ngữ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/03/2020 15:30 16:30 TT Văn Phòng TW ngõ 260 phố Đội Cấn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 13/03/2020 07:30 08:30 TT Bộ Tư Pháp phố Phan Kế Bính

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 13/03/2020 08:30 09:30 Viện Vật Lý Lý Thuyết phố Đào Tấn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 13/03/2020 09:30 10:30 Ngõ 42 phố Liễu Giai

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 13/03/2020 10:30 11:30 Phố Nguyễn Văn Ngọc

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 13/03/2020 13:30 14:30 Ngõ 90 Đường Bưởi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 13/03/2020 14:30 15:30 Từ số nhà 385 đến số nhà 435 phố Đội Cấn; Từ số nhà 280 đến số nhà 394 phố Đội Cấn; Ngõ 394, 409 phố Đội Cấn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 13/03/2020 15:30 16:30 Từ số nhà 62 đến số nhà 90 phố Văn Cao; Ngõ 62, 82, 84 phố Văn Cao; Ngõ 266 phố Đội Cấn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 14/03/2020 07:30 08:30 Phố Đội Nhân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 14/03/2020 08:30 09:30 Nhà E5, E8 Thành Công

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 14/03/2020 09:30 10:30 Ngõ 91 phố Nguyễn Chí Thanh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 14/03/2020 13:30 14:30 Nhà A5, A6, B5, B6 Thành Công

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 14/03/2020 14:30 15:30 Đường La Thành

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 14/03/2020 15:30 16:30 Xí nghiệp Cao su đường sắt

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 17/03/2020 07:00 16:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 19/03/2020 07:00 16:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 20/03/2020 07:00 16:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 22/03/2020 07:00 16:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/03/2020 07:00 16:00 Nhà C5, C6, C8 Giảng Võ
Công ty Điện lực Ba Đình 24/03/2020 07:00 16:00 Nhà D1 Giảng Võ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 25/03/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/03/2020 07:00 16:00 Nhà A3A, A3B Giảng Võ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 26/03/2020 00:00 08:00 Không mất điện (Trạm không có phụ tải)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 27/03/2020 07:00 16:00 Sứ quán Thụy Điển
Công ty Điện lực Ba Đình 28/03/2020 07:00 16:00 Từ số nhà 1 đến số nhà 9 phố Đội Nhân; Ngõ 2 phố Đội Nhân; Từ số nhà 59 đến số nhà 103 phố Đốc Ngữ; Từ số nhà 112 đến số nhà 118 phố Đốc Ngữ;
Công ty Điện lực Ba Đình 01/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 07/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 08/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 22/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Ba Đình 23/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/04/2020 07:00 16:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/04/2020 08:00 14:00 Không mất điện (Liên thông hạ thế với TBA Tam Đa 4)
Công ty Điện lực Ba Đình 28/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện (Liên thông hạ thế với TBA Giảng Võ 6)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 28/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 28/04/2020 08:00 16:00 Không mất điện (Liên thông hạ thế với MBA T2 TBA Cống Vị 1)
Công ty Điện lực Ba Đình 04/05/2020 06:00 12:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 04/05/2020 07:30 11:30 Từ số nhà 10 đến 100 phố Kim Mã thượng; Nhà A, B, C, D, E TT Khoa học xã hội Cống Vị
Công ty Điện lực Ba Đình 04/05/2020 13:00 15:00 Ngõ 15, ngõ 29 phố Nghĩa Dũng; Từ số nhà 1 đến số nhà 29 phố Nghĩa Dũng; Từ số nhà 2 đến số nhà 28 phố Nghĩa Dũng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 04/05/2020 15:00 17:00 Đường 18, đường 20 Phúc Xá; Ngõ 2, ngõ 140 phố Nghĩa Dũng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 05/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện (Liên thông hạ thế với TBA Giảng Võ 6)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 05/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện (Đấu chuyển hạ thế Giảng Võ 6 cấp thay tốt)
Công ty Điện lực Ba Đình 05/05/2020 06:00 12:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 05/05/2020 07:30 11:30 Ngách 189/81 phố Hoàng Hoa Thám

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 05/05/2020 13:00 15:00 Ngõ 131, ngõ 151 Đường Hồng Hà

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 05/05/2020 15:00 17:00 Sau dao sang MBA Trúc Bạch 1 thuộc 477 E1.8

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 06/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện (Liên thông hạ thế với TBA Giảng Võ 23)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 06/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện (Đấu chuyển hạ thế Giảng Võ 23 cấp thay tốt)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 06/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện (Đấu chuyển hạ thế Giảng Võ 23 cấp thay)
Công ty Điện lực Ba Đình 06/05/2020 06:00 12:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 06/05/2020 07:30 11:30 Số nhà 2, 6 phố Liễu Giai

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 06/05/2020 13:00 15:00 Từ số 152 đến số 186 phố Quán Thánh; Số 1,2,3, 4 phố Nguyễn Biểu
Công ty Điện lực Ba Đình 06/05/2020 15:00 17:00 Từ số nhà 1 đến số nhà 59 phố Châu Long; Từ số nhà 129 đến số nhà 137 phố Trúc Bạch; Tập thể 50B Châu Long

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 07/05/2020 06:00 12:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 07/05/2020 07:30 11:30 Từ số nhà 103 đến 127 phố Văn Cao

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 07/05/2020 13:00 15:00 Phố Khúc Hạo

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 07/05/2020 15:00 17:00 Số 1, 5 phố Lê Hồng Phong; Số 28D, 37 phố Điện Biên Phủ; Số 15 phố Hoàng Diệu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 08/05/2020 06:00 12:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 08/05/2020 07:30 11:30 Từ số nhà 33 đến 55, từ số nhà 24 đến 90 phố Văn Cao; Ngõ 97 phố Văn Cao

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 08/05/2020 13:00 15:00 Từ số 139 đến số 145 phố Nguyễn Thái Học

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 08/05/2020 15:00 17:00 Phố Bà Huyện Thanh Quan, phố Chùa Một Cột

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/05/2020 07:00 14:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 12/05/2020 07:00 14:00 Không mất điện (Liên thông hạ thế với TBA M9 Thành Công)
Công ty Điện lực Ba Đình 13/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 13/05/2020 07:00 11:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 13/05/2020 11:00 15:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 13/05/2020 11:00 15:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 14/05/2020 06:00 13:00 Không mất điện (Liên thông hạ thế với TBA Phó Đức chính 2A)
Công ty Điện lực Ba Đình 15/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 16/05/2020 04:00 10:00 Không mất điện (Đấu chuyển hạ thế Cống Vị 16 cấp thay)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 16/05/2020 06:00 13:00 Nhà máy Bưu điện Trần Phú
Công ty Điện lực Ba Đình 17/05/2020 00:00 06:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 17/05/2020 06:00 10:00 Ngõ 90 Đường Bưởi
Công ty Điện lực Ba Đình 18/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 19/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 20/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Ba Đình 21/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 22/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/05/2020 04:00 10:00 Không mất điện (Liên thông hạ thế với TBA Kim Mã 6)
Công ty Điện lực Ba Đình 25/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/05/2020 08:00 15:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 28/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 29/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 30/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 31/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 05/06/2020 00:00 08:00 Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 06/06/2020 00:00 08:00 Không mất điện (Đấu chuyển hạ thế Đội Cấn 14 cấp thay)
Công ty Điện lực Ba Đình 07/06/2020 04:00 10:00 Không mất điện (Đấu chuyển hạ thế Cống Vị 16 cấp thay)
Công ty Điện lực Đống Đa 06/02/2020 08:00 08:50 Ngõ 119, 167 Tây Sơn
Công ty Điện lực Đống Đa 06/02/2020 09:00 09:50 +Báo Thanh Niên +Ngõ 218 Tây Sơn
Công ty Điện lực Đống Đa 06/02/2020 10:00 10:50 Ngõ 44, 46, 111, 100 Phố Khương Thượng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/02/2020 11:00 11:50 Số 59 đến số 131 Phố Chùa Bộc
Công ty Điện lực Đống Đa 06/02/2020 13:30 14:20 Nhà A10, A11, A12 TT Đại Học Thủy Lợi
Công ty Điện lực Đống Đa 06/02/2020 14:30 15:20 Ngõ 12 Chùa Bộc
Công ty Điện lực Đống Đa 09/02/2020 08:00 08:50 +Trường Cấp 1 Quang Trung + Siêu Thị Minh Hoa, ngõ 155 Đặng Tiến Đông
Công ty Điện lực Đống Đa 09/02/2020 09:00 09:50 +Trường Cấp 2 Quang Trung + ngõ 136 Phố Tây Sơn
Công ty Điện lực Đống Đa 09/02/2020 10:00 10:50 +Trường Cấp 3 Quang Trung +Ngõ 242 Đường láng
Công ty Điện lực Đống Đa 09/02/2020 11:00 11:50 +Trường Cấp 1 Thái Thịnh +Ngõ 158, 168 Thái Thịnh , tập thể Năng lượng , tập thể Bộ Công an
Công ty Điện lực Đống Đa 19/02/2020 07:30 11:00 Nhà 5A, nhà D2 tập thể Đại Học Thủy Lợi, bơm nước Đại Học Thủy Lợi, cuối ngõ 95 Chùa Bộc
Công ty Điện lực Đống Đa 24/02/2020 06:00 06:50 Siêu Thị Minh Hoa-174 Thái Hà
Công ty Điện lực Đống Đa 24/02/2020 07:00 07:50 Ngõ 86,91 phố trần Quang Diệu
Công ty Điện lực Đống Đa 24/02/2020 08:00 08:50 +Trường Đại học Công đoàn-169 Tây Sơn +Công ty Cổ Phần In Công Đoàn Việt Nam-17/167 Tây Sơn
Công ty Điện lực Đống Đa 24/02/2020 09:00 09:50 Ngõ 252 Tây Sơn
Công ty Điện lực Đống Đa 24/02/2020 10:00 10:50 Ngõ 117, 131, 133 Thái Hà, Ngõ 53 Yên Lãng
Công ty Điện lực Đống Đa 24/02/2020 11:00 11:50 Nhà E1, C1 Vĩnh Hồ, Ngõ 130 Thái Thịnh
Công ty Điện lực Đống Đa 26/02/2020 07:30 10:30 Ngõ 29 Vũ Thạnh, số 91 đến 115 Giảng Võ, Ngõ 129 Giảng Võ, Ngõ 49 Cát Linh
Công ty Điện lực Đống Đa 26/02/2020 10:30 13:30 Nhà K1 Hào Nam. Nhà I1 Vũ Thạnh. Ngõ 7, 23 Vũ Thạnh. Số 1 đến số 19 Vũ Thạnh
Công ty Điện lực Đống Đa 27/02/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 27/02/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 27/02/2020 08:15 12:15 + Nhà A8, A8 phụ Nam Đồng + Nhà A7, A7 phụ Nam Đồng
Công ty Điện lực Đống Đa 28/02/2020 07:30 12:00 Ngõ Thịnh Hào 2. Ngách 56, 60 ngõ Thịnh Hào 3, 190 Tôn Đức Thắng
Công ty Điện lực Đống Đa 28/02/2020 08:15 12:15 + Từ số nhà 131 đến 177 La Thành + Ngõ 143, 163, 177 La Thành

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 02/03/2020 08:00 08:50 +TT Khí tượng Thủy văn-Ngõ 10 Pháo Đài Láng +TT trường Phụ nữ -33 Pháo Đài Láng + Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thuỷ văn-10 Pháo Đài Láng +Trung tâm quan trắc khí tượng thủy văn-ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh
Công ty Điện lực Đống Đa 02/03/2020 09:00 09:50 +Ngõ 43 Nguyên Hồng. +Nhà B26 Nam Thành Công. Báo Kinh tế Đô thị-21 Huỳnh Thúc Kháng +Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng
Công ty Điện lực Đống Đa 02/03/2020 10:00 10:50 Ngõ 105 Láng Hạ
Công ty Điện lực Đống Đa 02/03/2020 11:00 11:50 Phố Thái Thịnh, ngõ 196 thái thịnh,
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 08:00 08:50 Phố Pháo Đài Láng, ngõ 159 Pháo Đài Láng, ngõ 678 Đường láng.
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 08:00 08:50 Trường trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội-73 Nguyễn Chí Thanh
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 08:15 12:15 - Đầu Ngõ 120 Trường Chinh - Từ số nhà 2 đến số 40 Trường Chinh
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 09:00 09:50 Phố Chùa Láng, ngõ 91 Chùa Láng
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 09:00 09:50 Viện công nghệ xạ hiếm- 48 Láng Hạ
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 10:00 10:50 Viện công nghệ-25 Vũ Ngọc Phan
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 10:00 10:50 Từ ngõ 1160 đến 1194 Đường láng, ngõ Chùa Nền, TT Giống cây trồng.
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 11:00 11:50 Số 2 Cầu giấy, TT Đại học giao thông, ngách 63/1194 Đường láng
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 11:00 11:50 Công ty TNHH sản xuất, thương mại & dịch vụ Vinh Minh Quân -87 Nguyễn Thái Học
Công ty Điện lực Đống Đa 03/03/2020 12:00 12:50 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam- 1 Khâm Thiên
Công ty Điện lực Đống Đa 04/03/2020 08:00 08:50 Ngân hàng thương mại CP công thương VN - Trung tâm công nghệ thông tin-187 Nguyễn Lương Băng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 04/03/2020 08:15 12:15 - Từ số nhà 1 đến 77 phố Phương Mai - Ngõ 15, Nhà B10, B9 Phương Mai
Công ty Điện lực Đống Đa 04/03/2020 09:00 09:50 Cục bảo vệ Thực Vật-149 Hồ Đắc Di

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 04/03/2020 10:00 10:50 +Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội-143 Hồ Đắc Di +Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản Hà Nội-143 Hồ Đắc Di

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 04/03/2020 11:00 11:50 Cục phục vụ ngoại giao đoàn- Số 6 Đặng Văn Ngữ
Công ty Điện lực Đống Đa 04/03/2020 12:00 12:50 + Cty cổ phần dược và vật tư thú y- 88 đường Trường Chinh + Công ty CP thuốc thú y Trung ương I- 88 Trường Chinh + CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG- 88 Trường Chinh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 05/03/2020 08:00 08:50 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô- 4 Hoàng Ngọc Phách
Công ty Điện lực Đống Đa 05/03/2020 09:00 09:50 +Công ty TNHH Tùng Đức - 22 Láng Hạ +Ngân hàng NN & PT nông thôn VN - CN Láng Hạ-22 Láng Hạ
Công ty Điện lực Đống Đa 05/03/2020 10:00 10:50 Công ty cổ phần kỹ nghệ ESC, ngõ 562 Đường Láng
Công ty Điện lực Đống Đa 05/03/2020 11:00 11:50 +Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp VINCOMMERCE-19 Trúc Khê +Công ty cổ phần Ong trung ương-19 Trúc Khê +Ngõ 594 Đường Láng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 05/03/2020 12:00 12:50 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 08:00 08:50 TT Dầu khí Láng Trung, ngõ 95 Huỳnh Thúc Kháng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 08:00 12:00 +Cty TNHH 1 TV đầu tư thương mại&du lịch Sao Mai-91 Nguyễn Chí Thanh +Công Ty Cổ Phần Hà Nội Diamond Palace + Ban Quản trị tòa nhà M5-91 Nguyễn Chí Thanh +Tòa nhà M5-91 Nguyễn Chí Thanh
Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 09:00 12:00 +Cty TNHH 1 TV đầu tư thương mại & du lịch Sao Mai-91 Nguyễn Chí Thanh +Ban Quản trị tòa nhà M5-91 Nguyễn Chí Thanh
Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 09:00 09:50 TT Văn phòng Thương mại -55 Huỳnh Thúc Kháng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 10:00 10:50 +Số 530 ÷ 538 Đường Láng +Trường trung học phổ thông Bắc Hà Đống Đa- 10 ngõ 538 Đường Láng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 11:00 11:50 TT Khách sạn Đồng Lợi-Nhà C5 Hoàng Ngọc Phách
Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 13:30 14:20 Cục phục vụ ngoại giao đoàn- Số 6 Đặng Văn Ngữ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 14:30 15:20 Chi nhánh công ty TNHH 1TV dịch vụ ngân hàng NN Việt Nam - Nhà in ngân hàng 1- số 10 Chùa Bộc
Công ty Điện lực Đống Đa 06/03/2020 15:30 16:20 Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTOR-104 Thái Thịnh
Công ty Điện lực Đống Đa 07/03/2020 05:00 13:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 09/03/2020 08:00 08:50 Số 1÷99 ngõ Linh Quang. Nhà A10 Văn Chương
Công ty Điện lực Đống Đa 09/03/2020 08:30 12:00 Bệnh viện châm cứu Trung Ương - 49 Thái Thịnh - P. Thịnh Quang
Công ty Điện lực Đống Đa 09/03/2020 09:00 09:50 +Trường Trung học cơ sở Văn Chương-Ngõ Văn Chương +Ngõ Văn Chương, Ngõ Trung Tiền
Công ty Điện lực Đống Đa 09/03/2020 10:00 10:50 Ngách 85 ngõ Trung Tả, Số nhà 78÷100 ngõ Trung Tả
Công ty Điện lực Đống Đa 09/03/2020 11:00 11:50 Ngõ 163, ngõ 203, ngõ 221, ngõ 277, TT Điện cơ Tôn Đức Thắng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 10/03/2020 08:15 12:15 Nhà D9, D10, D11 Vĩnh Hồ
Công ty Điện lực Đống Đa 10/03/2020 08:30 09:20 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 10/03/2020 09:30 10:20 +Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội-Giếng H22 Hàng Cháo +Số 11÷19, số 32÷52 Hàng Cháo +Só 4÷30 Tôn Đức Thắng +Số 7÷19 Nguyễn Thái Học
Công ty Điện lực Đống Đa 10/03/2020 10:30 11:20 +Chi nhánh Tổng công ty đường sắt Việt Nam-Số 2D Khâm Thiên + Xí nghiệp đầu máy Hà Nội-Số 2D Khâm Thiên +Công ty TNHH Kiều Tiến-Số 2D Khâm Thiên
Công ty Điện lực Đống Đa 11/03/2020 08:00 08:50 Ngõ 277, số 213÷319 Tôn Đức Thắng
Công ty Điện lực Đống Đa 11/03/2020 08:15 12:15 Ngõ 252 Tây Sơn
Công ty Điện lực Đống Đa 11/03/2020 08:30 12:00 +Công ty cổ phần viện máy và dụng cụ công nghiệp- 46 Láng Hạ +CN công ty CP dịch vụ ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội- 46 Láng Hạ +Công ty cổ phần huyền thoại Bia IMI 4 Vũ Ngọc Phan
Công ty Điện lực Đống Đa 11/03/2020 09:00 09:50 Ngõ 162A Tôn Đức Thắng, Số 89÷97 Tôn Đức Thắng
Công ty Điện lực Đống Đa 11/03/2020 10:00 10:50 Nhà A1, B1, B2, Ngõ 1 Khâm Thiên, số 3÷11 Khâm Thiên
Công ty Điện lực Đống Đa 11/03/2020 11:00 11:50 Nhà A4, A8, Nhà 52 TT Nhà Dầu-Ngõ 1 Khâm Thiên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 12/03/2020 08:30 12:00 Trung tâm thương mại và dịch vụ - Chi nhánh Tổng công ty Vận tải Hà Nội - 103 Láng Hạ
Công ty Điện lực Đống Đa 13/03/2020 07:30 12:00 Ngõ Văn Chương, Hồ Huy Văn, Tổ 53 Văn Chương, Ngõ Trung Tả.
Công ty Điện lực Đống Đa 13/03/2020 08:15 12:15 - Từ số 2 ngõ Lương Sử C đến Ngõ 68 Lương Sử C - Ngách 1, 54, 26, 68 Ngõ Lương Sử C
Công ty Điện lực Đống Đa 13/03/2020 08:30 12:00 Chi Nhánh Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thoát nước Hà Nội- XN Quản Lý CNMXL nước thải-Phố Đông Tác- P.Kim Liên
Công ty Điện lực Đống Đa 14/03/2020 00:00 08:00 Cục 16 Tổng cục II Bộ Quốc Phòng số 152 Đường Trường Chinh
Công ty Điện lực Đống Đa 16/03/2020 08:00 08:50 +Phố Hàng Đẫy +Ngõ 20 Cát Linh
Công ty Điện lực Đống Đa 16/03/2020 08:30 12:00 Doanh nghiệp tư nhân Vân Nam - 26 Đường Láng
Công ty Điện lực Đống Đa 16/03/2020 09:00 09:50 +Nhà I2 Hào Nam +Từ số 181 đến số 149 Giảng võ
Công ty Điện lực Đống Đa 16/03/2020 10:00 10:50 Từ số 39 đến 53 Giảng Võ
Công ty Điện lực Đống Đa 16/03/2020 11:00 11:50 Từ số 129 đến 149 Giảng Võ
Công ty Điện lực Đống Đa 16/03/2020 12:00 12:50 Tập thể 18 Ngô Tất Tố; số 1 đến số 30, ngõ 56 Ngô Sỹ Liên
Công ty Điện lực Đống Đa 17/03/2020 00:00 04:30 Nhà A10, A11 tập thể Văn Chương, ngách 191, ngách 33 Văn Chương 2, UBND phường Văn Chương
Công ty Điện lực Đống Đa 17/03/2020 07:30 13:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 17/03/2020 07:30 13:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 17/03/2020 08:00 08:50 + Phố Phan Văn Trị + Tập Thể 85 Tôn Đức Thắng;số 83 + 69 + 160 Tôn Đúc Thắng
Công ty Điện lực Đống Đa 17/03/2020 09:00 09:50 + Phố Phan Văn Trị + Công Ty in Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa 17/03/2020 10:00 10:50 +Từ số 2 đến số 30 ngõ Thông Phong + Ngõ Hồ Giám
Công ty Điện lực Đống Đa 17/03/2020 11:00 11:50 Khu TT 66 ngõ Thông Phong ; từ ngõ 72 + ngõ 53 Thông Phong; Cty nước sạch HAWEYCO
Công ty Điện lực Đống Đa 18/03/2020 05:00 12:00 ngõ Hồ Bãi Cát, cuối ngõ Đình Tương Thuận
Công ty Điện lực Đống Đa 18/03/2020 08:00 08:50 Ngõ 25 +23 Cát Linh; 11 đến 19 An Trạch
Công ty Điện lực Đống Đa 18/03/2020 08:30 12:00 Công ty cổ phần Hội Tụ 300 – Số 133 Thái Hà
Công ty Điện lực Đống Đa 18/03/2020 09:00 09:50 Từ số 2 đến số 76 Ngô Sỹ Liên
Công ty Điện lực Đống Đa 19/03/2020 07:30 12:00 - Ngõ 317 Tây Sơn - Số 317÷445 Tây Sơn
Công ty Điện lực Đống Đa 19/03/2020 07:30 13:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 19/03/2020 07:30 13:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 19/03/2020 08:30 09:20 +Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp VINCOMMERCE-19 Trúc Khê +Công ty cổ phần Ong trung ương-19 Trúc Khê +Ngõ 594 Đường Láng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 20/03/2020 08:00 08:50 Ngân hàng thương mại CP công thương VN - Trung tâm công nghệ thông tin-187 Nguyễn Lương Băng
Công ty Điện lực Đống Đa 20/03/2020 09:00 09:50 Cục bảo vệ Thực Vật-149 Hồ Đắc Di
Công ty Điện lực Đống Đa 20/03/2020 10:00 10:50 +Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội-143 Hồ Đắc Di +Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản Hà Nội-143 Hồ Đắc Di
Công ty Điện lực Đống Đa 20/03/2020 11:00 11:50 + Cty cổ phần dược và vật tư thú y- 88 đường Trường Chinh + Công ty CP thuốc thú y Trung ương I- 88 Trường Chinh + CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG- 88 Trường Chinh
Công ty Điện lực Đống Đa 21/03/2020 00:00 12:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 24/03/2020 08:15 12:15 + Từ số nhà 131 đến 177 La Thành + Ngõ 143, 163, 177 La Thành
Công ty Điện lực Đống Đa 24/03/2020 08:30 12:00 Tổng công ty xây dựng Nông Nghiệp Việt Nam-Cty CP-68 Đường Trường Chinh
Công ty Điện lực Đống Đa 25/03/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 26/03/2020 07:30 13:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 27/03/2020 08:30 10:30 Tòa nhà Capitanl Graden ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 28/03/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 01/04/2020 08:00 08:50 Ngõ Tiến Bộ, số 221 ÷ 217 phố Khâm Thiên.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 01/04/2020 08:00 12:00 Ngõ 1194, ngách 1194/127 và 1194/122 Đường Láng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 01/04/2020 09:00 09:50 Ngõ Kiến Thiết, ngõ 231, 235 Khâm Thiên. Số 310÷348 phố Khâm Thiên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 01/04/2020 10:00 10:50 Ngõ Lệnh Cư, số 111 ÷151 phố Khâm Thiên.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 01/04/2020 11:00 11:50 Ngõ 241, 260, 207, phố chợ Khâm Thiên, số 241÷165 phố chợ Khâm Thiên.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 01/04/2020 12:00 12:50 Ngõ 138, 154, 178 phố chợ Khâm Thiên, só 178÷138, số 165÷131 phố chợ Khâm Thiên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 02/04/2020 08:00 08:50 Ngõ 165, ngách 85/165 phố chợ Khâm Thiên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 02/04/2020 09:00 09:50 Ngõ Lan Bá. từ số 59 ÷101, ngõ 143 phố chợ Khâm Thiên. ngách 122 Hoàng An

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 02/04/2020 10:00 10:50 Ngõ 150 phố Kim Hoa, ngõ 378 Lê Duẩn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 02/04/2020 11:00 11:50 Số 182 Kim Hoa÷46 Đê La Thành. Số 216 ÷226 phố Xã Đàn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 02/04/2020 12:00 12:50 Ngõ 126, 138 phố Kim Hoa.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 03/04/2020 08:00 08:50 Tổ 49, tổ 2B Phương Liên, ngõ 178 Kim Hoa .

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 03/04/2020 09:00 09:50 Ngõ 378 Lê Duẩn, số 364÷420 Lê Duẩn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 03/04/2020 10:00 10:50 Ngõ 378 Lê Duẩn, số 364÷420 Lê Duẩn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 03/04/2020 11:00 11:50 Ngõ 2, 12, 26 Kim Hoa.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 03/04/2020 13:30 15:30 Tòa nhà Capitanl Graden ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 16/04/2020 08:00 08:50 Ngõ Tiến Bộ, số 221 ÷ 217 phố Khâm Thiên.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 16/04/2020 08:00 12:00 Ngõ 1194, ngách 1194/127 và 1194/122 Đường Láng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 16/04/2020 09:00 09:50 Ngõ Kiến Thiết, ngõ 231, 235 Khâm Thiên. Số 310÷348 phố Khâm Thiên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 16/04/2020 10:00 10:50 Ngõ Lệnh Cư, số 111 ÷151 phố Khâm Thiên.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 16/04/2020 11:00 11:50 Ngõ 241, 260, 207, phố chợ Khâm Thiên, số 241÷165 phố chợ Khâm Thiên.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 16/04/2020 12:00 12:50 Ngõ 138, 154, 178 phố chợ Khâm Thiên, só 178÷138, số 165÷131 phố chợ Khâm Thiên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 17/04/2020 08:00 12:00 TT UBKH Nhà Nước, TT viện Thiết kế, TT Hóa chất, TT X81, nhà 71, nhà 77, ngách 75, ngách 130, ngách 144, ngách 148, ngách 95 Thịnh Hào 1; ngách 60, ngách 70 Thịnh Hào 3

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 17/04/2020 08:00 08:50 Tổ 49, tổ 2B Phương Liên, ngõ 178 Kim Hoa .

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 17/04/2020 09:00 09:50 Ngõ 378 Lê Duẩn, số 364÷420 Lê Duẩn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 17/04/2020 10:00 10:50 Ngõ 378 Lê Duẩn, số 364÷420 Lê Duẩn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 17/04/2020 11:00 11:50 Ngõ 2, 12, 26 Kim Hoa.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 17/04/2020 13:30 15:30 Tòa nhà Capitanl Graden ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 21/04/2020 00:00 08:00 Trường tiểu học La Thành, ngõ 119 Thổ Quan, Mặt Ngõ Thổ Quan, Chợ Thổ Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 21/04/2020 00:00 08:00 Ngõ 14 phố Pháo Đài Láng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 24/04/2020 00:00 02:00 Ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, đường 2/2, ngõ 26 Nguyên Hồng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 24/04/2020 00:00 08:00 Ngõ 1 và ngõ 5 Trần Hữu Tước đến số nhà 35, Ven hồ Xã Đàn, Từ số 35 đến ngõ K14 Hồ Đắc Di

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 24/04/2020 00:00 02:00 Ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, đường 2/2, ngõ 26 Nguyên Hồng
Công ty Điện lực Đống Đa 24/04/2020 00:00 08:00 Ngõ 1 và ngõ 5 Trần Hữu Tước đến số nhà 35, Ven hồ Xã Đàn, Từ số 35 đến ngõ K14 Hồ Đắc Di
Công ty Điện lực Đống Đa 24/04/2020 02:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 24/04/2020 02:00 08:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 24/04/2020 08:15 12:15 - Số nhà 2 đến số nhà 50 Quốc Tử Giám - Số nhà 2 Quốc Tử Giám đến đầu ngõ Phổ Giác - Ngõ Phổ Giác

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 25/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 25/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 28/04/2020 00:00 08:00 Trường tiểu học La Thành, ngõ 119 Thổ Quan, Mặt Ngõ Thổ Quan, Chợ Thổ Quan
Công ty Điện lực Đống Đa 28/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 08:10 09:00 Ngõ 165, ngách 85/165 phố chợ Khâm Thiên
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 08:10 09:00 Trường mầm non Sao Mai-119 Hồ Đắc Di
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 09:10 10:00 Nhà C3, C4 Nam Đồng
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 09:10 10:00 Ngõ Lan Bá. từ số 59 ÷101, ngõ 143 phố chợ Khâm Thiên. ngách 122 Hoàng An
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 10:10 11:00 Ngõ 150 phố Kim Hoa, ngõ 378 Lê Duẩn.
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 10:10 11:00 Ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng, từ số 2 đến 60 Tây Sơn
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 13:10 14:00 Số 182 Kim Hoa÷46 Đê La Thành. Số 216 ÷226 phố Xã Đàn.
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 13:10 14:00 Khu nhà ở 9 Tầng số 2 Ngõ 61 Hoàng cầu
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 14:10 15:00 Ngõ 126, 138 phố Kim Hoa.
Công ty Điện lực Đống Đa 04/05/2020 14:10 15:00 TT Viễn thông, Tập thể Bưu điện ngõ 5 Láng Hạ
Công ty Điện lực Đống Đa 05/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 05/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 05/05/2020 08:10 09:00 Số 29 đến 129 La Thành, tòa nhà Thương mại OCD, số 2 đến 50 Ô Chợ Dừa

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 05/05/2020 09:10 10:00 Số 32 đến 60 Hào Nam, ngõ 32 A , ngõ 34 Hào Nam. Tập thể Đài truyền hình

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 05/05/2020 10:10 11:00 Số 2 đến số 30 Mai Anh Tuấn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 05/05/2020 13:10 14:00 Tòa nhà CT 2, CT 2A, CT 3 khu Di Dân Ao Hoàng Cầu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 06/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/05/2020 08:10 09:00 Nhà A1 Hào Nam, số 63 đến 55 Vũ Thạnh, tập thể Bộ tư lệnh Thông tin ngõ 8b Vũ Thạnh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 06/05/2020 09:10 10:00 TT nhà ở Văn phòng Quốc Hội số 2 Hoàng Cầu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 06/05/2020 10:10 11:00 Số 56 đến 142, số 109 đến 129 Ngõ 127 Hào Nam

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 06/05/2020 13:10 14:00 Só 28 đến 100 Đông Các

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 08/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 08/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 08/05/2020 08:10 09:00 Tập thể Bộ Tài Chính ngõ 466 La Thành, số 418 đến 466 La Thành

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 08/05/2020 09:10 10:00 Ngõ 217 La Thành, số 55 đến 107, ngõ 16 Hoàng cầu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 08/05/2020 10:10 11:00 TT binh đoàn 11 và binh đoàn 11

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 09/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 09/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 11/05/2020 04:00 08:00 Phố Cầu Mới, Phố Nguyễn Trãi, từ số 1-105 Đường Láng
Công ty Điện lực Đống Đa 12/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 12/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 12/05/2020 04:00 10:00 Ngõ 68 Nguyên Hồng, TT Đo Đạc Địa Hình, số 6÷40 và số 1÷5 phố Trúc Khê
Công ty Điện lực Đống Đa 13/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 13/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 13/05/2020 04:00 10:00 + TT Tổng cục Địa Chính, Ngõ 79 Nguyên Chí Thành + Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam-83 Nguyễn Chí Thanh + CT CP Tư Vấn Dịch Vụ Công Nghệ Tài Nguyên Môi Trường-81 Nguyễn Chí Thanh + Đoàn Đo Đạc Biển Miền Bắc-Trung tâm trắc địa và bản đồ biển-Nguyễn Chí Thanh
Công ty Điện lực Đống Đa 13/05/2020 04:00 10:00 Ngõ Chiến Thắng, số 253÷351 Phố Khâm Thiên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 14/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 14/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 14/05/2020 04:00 10:00 Ngõ Chiến Thắng, số 253÷351 Phố Khâm Thiên
Công ty Điện lực Đống Đa 15/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 15/05/2020 04:00 06:00 Tập Thể nhà 3T ngõ Quan Thổ 1. Ngõ Quan thổ 1, Trường Tiểu Học Tô Vĩnh Diện, Ngõ Cẩm Văn, Ngách 94 ngõ Cẩm Văn, Trường THCS Tô Vĩnh Diện (79 ngõ Cẩm Văn)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 15/05/2020 06:00 10:00 Không Mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 16/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 16/05/2020 00:00 08:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 20/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 20/05/2020 04:00 06:00 Tập Thể nhà 3T ngõ Quan Thổ 1. Ngõ Quan thổ 1, Trường Tiểu Học Tô Vĩnh Diện, Ngõ Cẩm Văn, Ngách 94 ngõ Cẩm Văn, Trường THCS Tô Vĩnh Diện (79 ngõ Cẩm Văn)
Công ty Điện lực Đống Đa 20/05/2020 04:00 08:00 Nhà 111 Láng Hạ, Công An Phường Láng Hạ
Công ty Điện lực Đống Đa 20/05/2020 06:00 10:00 Không Mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 25/05/2020 04:00 10:00 - Từ số 10÷số 50 phố Trần Quý Cáp, - Từ số 2÷số 6 phố Nguyễn Như Đổ, - Phỗ Ngô Sỹ Liên - Nghách Y Miếu
Công ty Điện lực Đống Đa 26/05/2020 04:00 10:00 - Từ số 53÷số 125, số 4÷số 38. Ngách 6, 33, 2 ngõ An Trạch 1 - Khu TT 30B Đoàn Thị Điểm
Công ty Điện lực Đống Đa 27/05/2020 06:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 28/05/2020 04:00 10:00 Phố Nguyễn Như Đổ, Ngõ 15 Nguyễn Như Đổ
Công ty Điện lực Đống Đa 29/05/2020 04:00 10:00 Từ số 67÷số 127 Nguyễn Thái Học. Khu TT 4B ngõ Yên Thế
Công ty Điện lực Đống Đa 29/05/2020 04:00 10:00 Từ số 31÷số 65 Nguyễn Thái Học, Ngõ Yên Thế

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 30/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 02/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện phụ tải khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 02/06/2020 07:00 10:00 Ngách (185/9 + 185/67+185/91) phố Chùa Láng, số nhà 942 Đường Láng, ngõ (886+898) Đường Láng. UBND Phường Láng Thượng số 898 Đường Láng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đống Đa 03/06/2020 07:00 10:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/06/2020 00:00 08:00 Tòa Nhà Tân Á Đại Thành số 124 Tôn Đức Thắng
Công ty Điện lực Đống Đa 06/06/2020 00:00 10:00 Không mất điện phụ tải khách hàng
Công ty Điện lực Đống Đa 10/06/2020 04:00 10:00 Từ số 31÷số 65 Nguyễn Thái Học, Ngõ Yên Thế
Công ty Điện lực Đống Đa 12/06/2020 23:00 05:00 Tổng Công Ty 36 Bộ Quốc Phòng ngõ 141 Hồ Đắc Di
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 17/02/2020 00:00 08:00 Công ty Ford Thăng Long số 15 - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 18/02/2020 06:00 15:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 20/02/2020 06:00 15:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 21/02/2020 06:00 15:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 22/02/2020 07:00 14:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/02/2020 06:00 14:00 Một phần tổ dân phố số 6 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 26/02/2020 05:00 08:00 Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 28/02/2020 06:00 10:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 29/02/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 03/03/2020 05:00 13:00 Một phần tổ dân phố số 2 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 03/03/2020 09:00 16:00 Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 04/03/2020 06:00 14:00 Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 05/03/2020 06:00 14:00 Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 06/03/2020 07:00 12:00 Một phần tổ dân phố số 5 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 10/03/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 10/03/2020 07:00 15:00 Một phần KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - tổ 9 Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 11/03/2020 07:00 15:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 12/03/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 12/03/2020 07:00 15:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 14/03/2020 07:00 15:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 15/03/2020 07:00 17:00 Tòa nhà HH4 số 17 đường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 16/03/2020 06:00 11:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 16/03/2020 07:00 12:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 16/03/2020 12:30 17:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 16/03/2020 13:00 18:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 17/03/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 17/03/2020 10:00 16:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 17/03/2020 11:00 17:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 18/03/2020 06:00 14:00 Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 18/03/2020 07:00 15:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 19/03/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 19/03/2020 07:00 12:00 Một phần tổ dân phố số 9 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 24/03/2020 06:00 13:00 Một phần tổ dân phố số 11 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/03/2020 06:00 13:00 Một phần tổ dân phố số 10 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/03/2020 07:00 14:00 Một phần tổ dân phố số 07 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 26/03/2020 07:00 14:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 30/03/2020 07:00 17:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 30/03/2020 07:00 17:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 31/03/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 31/03/2020 07:00 15:00 Một phần tổ dân phố số Dưới - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 01/04/2020 06:00 12:00 Khu vực thi công Vinhomes Park - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 01/04/2020 12:00 17:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 02/04/2020 07:00 17:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 03/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 04/04/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 06/04/2020 07:00 17:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 07/04/2020 07:00 15:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 09/04/2020 09:00 17:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 18/04/2020 07:00 13:00 Một phần tổ dân phố số 9, 10 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 20/04/2020 00:00 06:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 20/04/2020 06:00 12:00 Khu vực thi công Vinhomes Park - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 20/04/2020 12:00 17:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 22/04/2020 07:00 17:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 24/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/04/2020 07:00 16:00 Khu vực Thi Công Bệnh Viện Đa Khoa An Sinh - Đường Châu Văn Liêm - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 27/04/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 28/04/2020 07:00 15:00 Tổ dân phố Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 05/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 06/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 06/05/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 07/05/2020 04:00 10:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 07/05/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 09/05/2020 04:00 10:00 Một phần tổ dân phố số 9, 10 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 09/05/2020 07:00 13:00 Một phần tổ dân phố số 9, 10 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 11/05/2020 06:00 14:00 Một phần tổ dân phố số 10 - PHường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 12/05/2020 07:00 15:00 Tổ dân phố Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 12/05/2020 07:00 15:00 Tổ dân phố Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 14/05/2020 06:00 14:00 Một phần tổ dân phố số 9 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 15/05/2020 06:00 15:00 Một phần tổ dân phố số 7 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 15/05/2020 06:00 15:00 Một phần tổ dân phố số 7 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 20/05/2020 05:00 13:00 Một phần tổ dân phố Tháp - PHường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 22/05/2020 05:00 13:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 26/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 27/05/2020 05:00 10:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 29/05/2020 05:00 10:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 04/06/2020 04:00 10:00 Một phần tổ dân phố số 19 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện lực Thanh Trì 09/03/2020 07:00 14:00 Một phần thị trấn Văn Điển khu vực nhà văn hóa huyện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 09/03/2020 08:00 16:00 Một phần thôn Văn - xã Thanh Liệt

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 10/03/2020 08:00 16:00 Công ty Khóa Minh Khai, Cơ Khí Liên Ninh - xã Liên Ninh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 11/03/2020 07:00 14:00 Một phần thôn Lạc Thị - xã Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 12/03/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 12/03/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 16/03/2020 08:00 16:00 Công ty Tân Phú - xã Ninh Sở
Công ty Điện lực Thanh Trì 17/03/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 19/03/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 19/03/2020 13:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 24/03/2020 07:00 15:00 Một phần khu Thủy Sản Đông Mỹ - xã Đông Mỹ
Công ty Điện lực Thanh Trì 25/03/2020 07:00 13:00 Một phần thôn Tả Thanh Oai - xã Tả Thanh Oai
Công ty Điện lực Thanh Trì 25/03/2020 07:00 15:00 Một phần Khu CN Ngọc Hồi (C06 đảm bảo thời gian thông báo khách hàng)
Công ty Điện lực Thanh Trì 25/03/2020 08:30 16:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 25/03/2020 08:30 16:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 26/03/2020 07:00 14:00 Một phần thôn Việt Yên - xã Ngũ Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 26/03/2020 08:00 16:00 Một phần thôn Vĩnh Ninh, thôn Ích Vịnh - xã Vĩnh Ninh
Công ty Điện lực Thanh Trì 27/03/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 30/03/2020 07:00 15:00 Một phần khu công nghiệp Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 30/03/2020 07:00 12:00 Một phần thôn Nhị Châu - xã Liên Ninh
Công ty Điện lực Thanh Trì 31/03/2020 07:00 15:00 Một phần thôn Yên Ngưu - xã Tam Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 31/03/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 01/04/2020 08:00 16:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 03/04/2020 08:00 16:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 04/04/2020 07:00 12:00 Một phần thôn Yên Mỹ - xã Yên Mỹ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 06/04/2020 07:00 15:00 + Một phần thôn Ngọc Hồi - xã Ngọ Hồi + Một phần thôn Quỳnh Đô, Tập thể 810, Licola - xã Vĩnh Quỳnh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 07/04/2020 08:00 16:00 Xóm Mới Ngọc Hồi - thôn Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 07/04/2020 09:00 14:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 09/04/2020 08:00 16:00 Một phần thôn Vĩnh Ninh - xã Vĩnh Quỳnh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 10/04/2020 08:00 16:00 Công ty Khóa Minh Khai, Công ty Cơ Khí Liên Ninh - xã Liên Ninh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 11/04/2020 07:00 14:00 Một phần thị trấn Văn Điển khu vực nhà văn hóa huyện

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 17/04/2020 07:00 15:00 Công ty Nông Nghiệp Pháp Vân - xã Tứ Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 18/04/2020 00:00 07:00 Một phần thôn Ích Vịnh - xã Vĩnh Quỳnh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 18/04/2020 00:00 07:00 Một phần thôn Yên Mỹ - xã Yên Mỹ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 18/04/2020 07:00 12:00 Một phần thôn Yên Mỹ - xã Yên Mỹ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 18/04/2020 07:00 15:00 Một phần thôn Ích Vịnh - xã Vĩnh Quỳnh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 18/04/2020 23:00 12:00 Công ty Vidamco - thị trấn Văn Điển
Công ty Điện lực Thanh Trì 20/04/2020 07:00 14:30 Một phần thôn Cổ Điển A - xã Tứ Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 21/04/2020 07:00 15:00 + Một phần thôn Ngọc Hồi - xã Ngọ Hồi + Một phần thôn Quỳnh Đô, Tập thể 810, Licola - xã Vĩnh Quỳnh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 23/04/2020 08:00 16:00 Xóm Mới Ngọc Hồi - thôn Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 23/04/2020 09:00 14:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 23/04/2020 09:00 14:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 24/04/2020 08:00 16:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 25/04/2020 07:00 15:00 Xóm Mới Vạn Phúc - xã Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 27/04/2020 08:00 16:00 Công ty Khóa Minh Khai, Công ty Cơ Khí Liên Ninh - xã Liên Ninh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 28/04/2020 07:00 15:00 Một phần các thôn Lưu Phái, Tự Khoát, Tương Chúc - xã Ngũ Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 28/04/2020 08:00 16:00 Các Công ty 10/10, Kim Khí Vật Liệu Xây Dựng, Bãi Đỗ Xe Tam Hiệp - xã Tam Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 04/05/2020 07:00 14:00 Một phần thôn Triều Khúc - xã Tân Triều
Công ty Điện lực Thanh Trì 04/05/2020 07:00 12:00 Một phần thôn Yên Mỹ - xã Yên Mỹ
Công ty Điện lực Thanh Trì 05/05/2020 00:00 10:00 Công ty Nông Nghiệp Pháp Vân - xã Tứ Hiệp (không mất điện dân sinh, đảm bảo thông báo khách hàng theo quy định)
Công ty Điện lực Thanh Trì 05/05/2020 07:00 15:00 Công ty Nông Nghiệp Pháp Vân - xã Tứ Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 06/05/2020 04:00 10:00 Một phần thôn Yên Phú, Nhị Châu - xã Liên Ninh (đảm bảo thông báo khách hàng theo quy định)

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 06/05/2020 04:00 10:00 Một phần thôn Yên Phú, Nhị Châu - xã Liên Ninh (đảm bảo thông báo khách hàng theo quy định)
Công ty Điện lực Thanh Trì 06/05/2020 07:00 15:00 Một phần thôn Yên Phú, Nhị Châu - xã Liên Ninh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 07/05/2020 04:00 10:00 Một phần thôn Hữu Từ, Hữu Lê - xã Hữu Hòa (đảm bảo thông báo khách hàng theo quy định)
Công ty Điện lực Thanh Trì 07/05/2020 07:00 15:00 Một phần thôn Hữu Từ, Hữu Lê - xã Hữu Hòa

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 08/05/2020 04:00 10:00 Một phần thôn Cổ Điển A - xã Tứ Hiệp (đảm bảo thông báo khách hàng theo quy định)
Công ty Điện lực Thanh Trì 08/05/2020 07:00 14:30 Một phần thôn Cổ Điển A - xã Tứ Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 09/05/2020 04:00 10:00 Một phần thôn Ích Vịnh - xã Vĩnh Quỳnh (đảm bảo thông báo khách hàng theo quy định)
Công ty Điện lực Thanh Trì 09/05/2020 07:00 15:00 Một phần thôn Ích Vịnh - xã Vĩnh Quỳnh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 11/05/2020 06:30 11:00 Các khu Tập thể 105, Phân Lân - xã Tam Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 11/05/2020 07:00 15:00 Một phần thôn Tựu Liệt - xã Tam Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 12/05/2020 04:00 11:00 Một phần thôn Tựu Liệt - xã Tam Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 13/05/2020 07:00 15:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 13/05/2020 07:00 15:00 Một phần thôn Tả Thanh Oai - xã Tả Thanh Oai
Công ty Điện lực Thanh Trì 14/05/2020 04:00 11:00 - Tập thể Trung Đoàn 17, đoàn xe 384, Z179 - xã Tứ Hiệp - Một phần thôn Lưu Phái - xã Ngũ Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 14/05/2020 04:00 11:00 - Tập thể Trung Đoàn 17, đoàn xe 384, Z179 - xã Tứ Hiệp - Một phần thôn Lưu Phái - xã Ngũ Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 14/05/2020 08:30 16:00 Xóm Mới Ngọc Hồi - thôn Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 16/05/2020 04:00 11:00 Một phần thôn Quỳnh Đô, tập thể 810, Licola, kho 6, Đặc Công - xã Vĩnh Quỳnh
Công ty Điện lực Thanh Trì 17/05/2020 08:30 15:00 Một phần Khu Công nghiệp Ngọc Hồi
Công ty Điện lực Thanh Trì 18/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Thanh Liệt quanh khu vực Trại Giam
Công ty Điện lực Thanh Trì 20/05/2020 06:30 11:00 Các khu Tập thể 105, Phân Lân - xã Tam Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 21/05/2020 04:00 10:00 Một phần thôn Yên Xá - xã Tân Triều

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 22/05/2020 04:00 10:00 Một phần thôn Ngọc hồi - xã Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 22/05/2020 04:00 10:00 Một phần thôn Lạc Thị - xã Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 23/05/2020 00:00 08:00 Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Trì

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 26/05/2020 04:00 10:00 Các Công ty Chiếu Sáng Quốc Lộ 1B, nhà máy nước Pháp Vân - xã Tứ Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 26/05/2020 07:00 15:00 Một phần thôn Tựu Liệt - xã Tam Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 27/05/2020 04:00 10:00 Một phần các thôn Nội Am, Thon Am, Phương Nhị - xã Liên Ninh
Công ty Điện lực Thanh Trì 28/05/2020 07:00 15:00 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 29/05/2020 08:00 16:00 Một phần thôn Yên Kiện - xã Ngọc Hồi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 29/05/2020 08:00 16:00 Một phần thôn Lưu Phái - xã Ngũ Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 29/05/2020 13:00 16:30 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 30/05/2020 05:30 07:30 Một phần Khu CN Ngọc hồi - xã Ngọc Hồi
Công ty Điện lực Thanh Trì 30/05/2020 07:30 14:00 Một phần khu CN Ngọc Hồi - xã Ngọc hồi
Công ty Điện lực Thanh Trì 31/05/2020 06:30 12:00 Môt phần các thôn Đại Áng, Nguyệt Áng - xã Đại Áng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 04/06/2020 05:30 06:30 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 04/06/2020 06:45 07:45 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 04/06/2020 06:45 07:45 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 04/06/2020 08:15 09:15 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 04/06/2020 08:15 09:15 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Thanh Trì 04/06/2020 09:30 10:30 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 04/06/2020 10:45 11:45 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 05/06/2020 05:30 06:30 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 05/06/2020 06:45 07:45 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 05/06/2020 08:15 09:15 ĐZ 481 E1.10 Văn Điển sau Bơm Giải Đò ÷ Re 9 Tứ Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 05/06/2020 09:30 10:30 Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 06/06/2020 08:00 16:00 Một phần thôn Tả Thanh oai - xã Tả Thanh Oai
Công ty Điện lực Gia Lâm 08/02/2020 06:00 10:00 Một phần xã Dương Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 18/02/2020 06:00 09:00 Một phần xã Yên Thường
Công ty Điện lực Gia Lâm 18/02/2020 06:00 13:00 Một phần xã Kiêu Kỵ
Công ty Điện lực Gia Lâm 19/02/2020 06:00 10:00 Một phần KĐT Gia Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 19/02/2020 06:00 17:00 Không mất điện khách hàng.
Công ty Điện lực Gia Lâm 19/02/2020 06:00 09:00 Một phần xã Kiêu Kỵ
Công ty Điện lực Gia Lâm 20/02/2020 06:00 10:00 Một phần khu vực Yên Viên
Công ty Điện lực Gia Lâm 20/02/2020 06:00 10:00 Một phần KTĐ Gia Lâm
Công ty Điện lực Gia Lâm 21/02/2020 06:00 10:00 Một phần xã Bát Tràng
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/02/2020 07:00 08:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/02/2020 08:00 13:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/02/2020 13:00 14:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/02/2020 06:00 14:00 Một phần xã Phú Thị
Công ty Điện lực Gia Lâm 26/02/2020 06:00 12:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 26/02/2020 06:00 10:00 Một phần xã Đình Xuyên
Công ty Điện lực Gia Lâm 27/02/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đặng Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 27/02/2020 06:00 10:00 Một phần thị trấn Yên Viên
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/02/2020 06:00 11:00 Một phần xã Kiêu Ky
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/02/2020 06:00 11:00 Một phần xã yên Thường.
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/02/2020 13:30 17:00 Không mất điện khách hàng!
Công ty Điện lực Gia Lâm 29/02/2020 06:00 11:00 Một phần xã Yên Thường
Công ty Điện lực Gia Lâm 01/03/2020 06:00 13:00 Một phần xã Bát Tràng
Công ty Điện lực Gia Lâm 01/03/2020 20:30 23:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 02/03/2020 01:00 10:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 02/03/2020 06:00 10:00 Một phần xã Phú Thị
Công ty Điện lực Gia Lâm 02/03/2020 06:00 12:00 Một phần xã Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 03/03/2020 06:00 13:00 Một phần xã Kim Sơn
Công ty Điện lực Gia Lâm 03/03/2020 06:00 12:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 04/03/2020 06:00 10:00 Một phần TT Trâu Quỳ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 04/03/2020 06:00 13:00 Một phần xã Đa Tốn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 05/03/2020 06:00 14:00 Không mất điện khách hàng.
Công ty Điện lực Gia Lâm 05/03/2020 06:00 09:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 05/03/2020 08:30 13:30 Một phần KĐT Gia Lâm
Công ty Điện lực Gia Lâm 05/03/2020 14:00 17:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 06/03/2020 06:00 10:00 Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Gia Lâm 06/03/2020 06:00 11:00 Một phần xã Đình Xuyên
Công ty Điện lực Gia Lâm 06/03/2020 08:30 12:30 Một phần KĐT Gia Lâm
Công ty Điện lực Gia Lâm 07/03/2020 06:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 07/03/2020 06:00 10:00 Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Gia Lâm 07/03/2020 06:00 09:00 Một phần TT Yên Viên
Công ty Điện lực Gia Lâm 07/03/2020 06:00 14:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 09/03/2020 06:00 09:00 Một phần TT Xã Trung Mầu
Công ty Điện lực Gia Lâm 09/03/2020 07:00 08:00 Một phần xã Cổ Bi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 09/03/2020 08:00 13:00 Một phần xã Cổ Bi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 09/03/2020 13:00 14:00 Một phần xã Cổ Bi

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 10/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 10/03/2020 08:00 12:00 Không mất điện phụ tải.
Công ty Điện lực Gia Lâm 10/03/2020 13:30 17:00 Không mất điện phụ tải.
Công ty Điện lực Gia Lâm 11/03/2020 06:00 12:00 Một phần xã Dương Xá.
Công ty Điện lực Gia Lâm 11/03/2020 06:00 11:00 Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Gia Lâm 12/03/2020 06:00 09:00 Không mất điện dân sinh.
Công ty Điện lực Gia Lâm 13/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 13/03/2020 07:00 08:00 Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Gia Lâm 13/03/2020 08:00 13:00 Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Gia Lâm 13/03/2020 13:00 14:00 Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Gia Lâm 14/03/2020 06:00 09:00 Một phần KCN Phú Thị xã Phú Thị
Công ty Điện lực Gia Lâm 14/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 15/03/2020 06:00 12:00 Không mất điện khách hàng.
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/03/2020 06:00 10:30 Môt phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Thường
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/03/2020 08:00 18:00 Một phẫn xã Kim Lan; Văn Đức; Bát Tràng
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/03/2020 08:00 18:00 Một phẫn xã Kim Lan; Văn Đức; Bát Tràng
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Kiêu Kỵ
Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 06:00 12:00 Một phần KĐT Gia Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Phù Đổng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Ninh Hiệp
Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 08:00 16:00 Một phần xã Đình Xuyên
Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Ninh Hiệp
Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 08:00 18:00 Mất điện TBA Công ty Minh Thắng
Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Thường
Công ty Điện lực Gia Lâm 17/03/2020 08:00 16:00 Một phần xã Yên Thường
Công ty Điện lực Gia Lâm 18/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Dương Hà

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 18/03/2020 06:00 12:00 Một phần xã Kiêu Kỵ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 18/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Kim Sơn và KCN Hapro
Công ty Điện lực Gia Lâm 19/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đa Tốn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 19/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Phù Đổng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 19/03/2020 08:00 18:00 Không mất điện dân sinh
Công ty Điện lực Gia Lâm 19/03/2020 08:00 18:00 Không mất điện dân sinh
Công ty Điện lực Gia Lâm 19/03/2020 22:00 04:00 Không mất điện dân sinh
Công ty Điện lực Gia Lâm 20/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đặng Xá

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 20/03/2020 06:00 10:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 20/03/2020 08:00 16:00 Một phần xã Yên Thường
Công ty Điện lực Gia Lâm 20/03/2020 08:00 16:00 Một phần xã Kiêu Ky
Công ty Điện lực Gia Lâm 20/03/2020 08:00 16:00 Một phần xã Đình Xuyên
Công ty Điện lực Gia Lâm 20/03/2020 08:00 14:00 Không mất điện dân sinh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 20/03/2020 08:00 14:00 Không mất điện dân sinh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Lệ Chi
Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Phú Thị
Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Đặng Xá; Kim Sơn
Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 06:00 12:00 Một phần xã Phù Đổng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 08:00 18:00 Không mất điện dân sinh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Ninh Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 08:00 18:00 Một phần KCN Phú Thị

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Phù Đổng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 08:00 18:00 Mất điện TBA Công ty Minh Thắng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Thường

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Ninh Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 22:00 04:00 Mất điện TBA Công ty Minh Hiếu;

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 22:00 08:00 Một phần xã Dương Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 21/03/2020 22:00 08:00 Một phần xã Dương Quang; Dương Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 22/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Phú Thị; Đặng Xá; Kim Sơn
Công ty Điện lực Gia Lâm 22/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Phú Thị; Đặng Xá; Kim Sơn
Công ty Điện lực Gia Lâm 22/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 22/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 22/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 22/03/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đa Tốn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Kiêu Ky
Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Bát Tràng; Kim Lan; Văn Đức
Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 07:00 11:00 Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Kim Lan; Văn Đức; Bát Tràng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã KIm Lan;Văn Đức

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 23/03/2020 22:00 04:00 Mất điện TBA Công ty Minh Hiếu;

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần Xã Yên Viên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần Ninh Hiệp; Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần Dương Hà; Phù Đổng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần Xã Yên Viên
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần Ninh Hiệp; Đình Xuyên
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/03/2020 06:00 16:00 Một phần Dương Hà; Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Đông Dư
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Đông Dư
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Viên ; Dương Hà
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Viên
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Viên
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Thường
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Đông Dư

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Đông Dư

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Viên ; Dương Hà

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Viên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Viên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 25/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Thường

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 26/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Lệ Chi
Công ty Điện lực Gia Lâm 26/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Phú Thị
Công ty Điện lực Gia Lâm 26/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Đặng Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 26/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Kiêu Kỵ
Công ty Điện lực Gia Lâm 26/03/2020 22:00 08:00 Một phần xã Dương Xá

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 27/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 27/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 27/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 27/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Kim Sơn; Phú Thị; Đặng Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 27/03/2020 06:00 16:00 Một phần KĐT Gia Lâm
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Dương Xá;Kim Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 28/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ và KĐT Đặng Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Cổ Bi và xã Phù Đổng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 28/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Đa Tốn và Bát Tràng
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Bát Tràng, Kim Lan; Văn Đức
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Dương Xá;Kim Sơn
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Cổ Bi và xã Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Viên và Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Ninh Hiệp
Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xãDương Hà

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Dương Xá và TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Cổ Bi và TT Trâu Quỳ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Ninh Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Viên và Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Ninh Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 29/03/2020 06:00 16:00 Một phần xãDương Hà

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 06:00 16:00 Một phần TT Trâu Quỳ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Đông Dư

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Đông Dư; Bát Tràng.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Viên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Thường

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 06:00 16:00 Một phần xã Yên Viên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 06:00 16:00 Mot phan xa Duong Ha

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 08:00 18:00 Mot phan xa Duong Ha

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Viên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Viên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 30/03/2020 08:00 18:00 Một phần xã Yên Thường

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 20/04/2020 06:00 09:00 Một phần TT Trâu Quỳ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 21/04/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đặng Xá

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 22/04/2020 06:00 12:00 Một phần xã Phú Thị và Kim Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 23/04/2020 05:00 07:00 Mất điện Bưu Điện Phú Thụy
Công ty Điện lực Gia Lâm 23/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Yên Thường

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 24/04/2020 05:00 08:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 24/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Kim Lan; Văn Đức Bát Tràng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 25/04/2020 05:00 07:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/04/2020 05:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Kiêu Kỵ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 26/04/2020 05:00 07:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 27/04/2020 05:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 03/05/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đa Tốn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 04/05/2020 06:00 09:00 Một phần TT Trâu Quỳ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 04/05/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 05/05/2020 06:00 09:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 05/05/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đặng Xá

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 06/05/2020 05:00 08:00 Một phần TT Trâu Quỳ

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 06/05/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đặng Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 07/05/2020 05:00 08:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 07/05/2020 06:00 09:00 Một phần xã Dương Xá

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 07/05/2020 08:00 08:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 07/05/2020 09:00 09:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 07/05/2020 10:00 10:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 07/05/2020 13:00 13:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 07/05/2020 15:00 15:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 07/05/2020 16:00 16:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 08/05/2020 05:00 10:00 Một phần xã Ninh Hiệp

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 08/05/2020 06:00 09:00 Một phần xã Dương Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 08/05/2020 08:00 08:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 08/05/2020 09:00 09:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 08/05/2020 10:00 10:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 08/05/2020 11:00 11:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 08/05/2020 13:00 15:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 08/05/2020 16:00 16:30 Không mất điện phụ tải

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 09/05/2020 05:00 10:00 Một phần xã Ninh Hiệp
Công ty Điện lực Gia Lâm 09/05/2020 06:00 11:00 Một phần xã Kim Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 09/05/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đa Tốn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 10/05/2020 06:00 11:00 Một phần xã Kim Sơn
Công ty Điện lực Gia Lâm 10/05/2020 06:00 09:00 Một phần xã Đa Tốn
Công ty Điện lực Gia Lâm 11/05/2020 04:00 09:00 Một phần xã Dương Quang
Công ty Điện lực Gia Lâm 11/05/2020 05:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 12/05/2020 04:00 09:00 Một phần xã Phú Thị
Công ty Điện lực Gia Lâm 12/05/2020 07:00 13:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 13/05/2020 04:00 09:00 Một phần xã Lệ Chi
Công ty Điện lực Gia Lâm 13/05/2020 08:00 12:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 13/05/2020 13:30 17:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 14/05/2020 08:00 12:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 14/05/2020 13:30 17:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 15/05/2020 07:00 11:00 Một phần TT Trâu Quỳ
Công ty Điện lực Gia Lâm 15/05/2020 08:00 08:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 15/05/2020 09:00 09:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 15/05/2020 10:00 10:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 15/05/2020 13:00 13:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 15/05/2020 15:00 15:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 15/05/2020 16:00 16:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/05/2020 06:00 14:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/05/2020 08:00 08:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/05/2020 09:00 09:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/05/2020 10:00 10:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/05/2020 11:00 11:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/05/2020 13:00 15:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 16/05/2020 16:00 16:30 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 18/05/2020 00:00 08:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 19/05/2020 04:00 09:00 Một phần xã Trung Mầu
Công ty Điện lực Gia Lâm 20/05/2020 04:00 09:00 Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Gia Lâm 21/05/2020 08:00 12:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 21/05/2020 13:00 17:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 22/05/2020 08:00 12:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 22/05/2020 13:00 17:00 Không mất điện khách hàng

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm 26/05/2020 00:00 07:00 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/05/2020 04:00 09:00 Một phần xã Phù Đổng
Công ty Điện lực Gia Lâm 29/05/2020 04:00 09:00 Một phần xã Cổ BI
Công ty Điện lực Gia Lâm 09/06/2020 05:00 09:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 12/06/2020 04:00 09:00 Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Đông Anh 06/02/2020 06:00 07:30 Một phần Thị Trấn Đông Anh.
Công ty Điện lực Đông Anh 07/02/2020 05:00 08:00 Một phần Xã Liên Hà.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 15/02/2020 05:00 08:00 Một phần Xã Liên Hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 01/03/2020 07:00 12:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 01/03/2020 13:00 18:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 03/03/2020 07:00 10:00 Một phần thôn Đoài xã Kim Nỗ
Công ty Điện lực Đông Anh 03/03/2020 07:00 10:00 Một phần thôn Đoài xã Kim Nỗ
Công ty Điện lực Đông Anh 03/03/2020 08:00 11:00 Một phần thônThái Bình xã Mai Lâm
Công ty Điện lực Đông Anh 03/03/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Thái Bình xã Mai Lâm
Công ty Điện lực Đông Anh 04/03/2020 07:00 11:00 Một phần xã Kim Chung.
Công ty Điện lực Đông Anh 04/03/2020 07:30 10:30 Một phần thôn Thiết Úng xã Vân hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 04/03/2020 07:30 10:30 Một phần thôn Hà Khê xã Vân hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 04/03/2020 07:30 10:30 Một phần thôn Cổ Châu xã Vân Hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 04/03/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Lộc Hà xã Mai Lâm
Công ty Điện lực Đông Anh 05/03/2020 07:30 10:30 Một phần thông Đông Kim Nỗ xã Kim Nỗ
Công ty Điện lực Đông Anh 05/03/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Bắc xã Kim Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 05/03/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Phúc Thọ xã Mai Lâm.
Công ty Điện lực Đông Anh 05/03/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Thái Bình xã Mai Lâm.
Công ty Điện lực Đông Anh 06/03/2020 07:00 11:00 Một phần xã Kim Chung.
Công ty Điện lực Đông Anh 06/03/2020 07:30 10:30 Một phần thôn Bắc xãKim Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 06/03/2020 07:30 10:30 Một phần thôn Bắc xã Kim Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 06/03/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Bắc xã Kim Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 06/03/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Thọ Đa xã Kim Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 08/03/2020 07:00 12:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 15/03/2020 07:00 12:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 15/03/2020 13:00 18:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 17/03/2020 07:00 11:00 Một phần xã Hải Bối
Công ty Điện lực Đông Anh 19/03/2020 07:00 11:00 Một phần xã Hải Bối

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 21/03/2020 07:00 12:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 21/03/2020 13:00 18:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 22/03/2020 07:00 12:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 22/03/2020 07:00 12:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 22/03/2020 13:00 18:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 23/03/2020 07:00 16:00 Một phần xã Nguyên Khê, Xã Tiên Dương.
Công ty Điện lực Đông Anh 23/03/2020 07:00 16:00 Một phần xã Nguyên Khê, Xã Tiên Dương.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 24/03/2020 07:00 16:00 Một phần xã Liên Hà, xã Việt Hùng.
Công ty Điện lực Đông Anh 24/03/2020 07:00 16:00 một phần xã Xuân canh, xã NGọc chi
Công ty Điện lực Đông Anh 25/03/2020 07:00 16:00 Một phần xã Bắc Hồng, xã Nguyên Khê.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/03/2020 07:00 16:00 Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Nguyên Khê, Xã Xuân Nộn.
Công ty Điện lực Đông Anh 27/03/2020 07:00 16:00 Một phần xã Xuân Canh, xã Cổ Loa, xã Đông Hội , Xã Dục Tú, xã Mai Lâm.
Công ty Điện lực Đông Anh 28/03/2020 05:30 13:30 Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Tiên Dương.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 28/03/2020 07:00 16:00 Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Nguyên Khê, xã Tiên Dương
Công ty Điện lực Đông Anh 28/03/2020 07:00 16:00 Một phần xã Tiên Dương, xã Nguyên Khê.
Công ty Điện lực Đông Anh 28/03/2020 07:15 09:45 Một phần xã Xuân canh, xã Đông Hội
Công ty Điện lực Đông Anh 29/03/2020 05:30 13:30 Một phần xã Thụy Lâm.
Công ty Điện lực Đông Anh 01/04/2020 07:15 09:45 Một phần xã Xuân canh, xã Đông Hội

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 03/04/2020 07:00 11:00 Một phần Thị trấn Đông Anh, một phần xã Tiên Dương, một phần xã Xuân canh.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 05/04/2020 07:30 18:00 Một KCN Bắc Thăng Long.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 05/04/2020 07:30 18:00 Một KCN Bắc Thăng Long.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 19/04/2020 08:30 17:00 Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long
Công ty Điện lực Đông Anh 20/04/2020 05:00 06:15 Một phần Thôn Mai Châu xã Đại Mạch

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 20/04/2020 08:00 16:00 Một phần thôn Thiết Úng xã Vân hà

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 20/04/2020 08:00 16:00 Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 21/04/2020 06:00 13:00 Một phần Thôn hà Lâm xã Thụy Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 21/04/2020 07:00 11:00 Một phần Thị trấn Đông Anh, một phần xã Tiên Dương, một phần xã Xuân canh.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 22/04/2020 05:30 06:45 Một phần xã Thụy Lâm, xã Xuân Nộn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 22/04/2020 06:45 13:15 Một phần xã Xuân Nộn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 22/04/2020 13:15 14:30 Một phần xã Xuân Nộn, xã Thụy Lâm.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 23/04/2020 05:00 06:15 Một phần thôn Cán Khê xã Nguyên Khê.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 23/04/2020 06:15 07:30 Một phần thôn Lan Trì xã Cổ Loa.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 23/04/2020 06:45 10:45 Một phần xã Vân Nội.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 24/04/2020 06:45 10:45 Một phần xã Nguyên Khê.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 25/04/2020 05:00 09:00 Một phần xã Xuân Canh
Công ty Điện lực Đông Anh 25/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Xuân Canh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 26/04/2020 06:45 10:45 Một phần Thị trấn Đông Anh.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/04/2020 07:30 17:00 Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/04/2020 07:30 17:00 Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long.
Công ty Điện lực Đông Anh 27/04/2020 05:00 06:00 Một phần xã Dục Tú, Xã Mai Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 27/04/2020 06:00 14:30 Một phần Xã Mai Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 27/04/2020 14:30 16:00 Một phần xã Dục Tú, Xã Mai Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 28/04/2020 05:00 07:00 Một phần xã Võng La.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 28/04/2020 07:15 10:45 Một phần xã Vĩnh Ngọc

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 29/04/2020 07:00 11:00 Một phần xã Uy Nỗ, Thị Trấn Đông Anh.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 29/04/2020 08:30 11:00 Một phần xã Thụy Lâm.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 29/04/2020 11:00 14:30 Một phần xã Thụy Lâm.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 29/04/2020 14:30 16:00 Một phần xã Thụy Lâm.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 03/05/2020 05:00 06:30 Một phần xã Nam Hồng, xã Bắc Hồng.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 04/05/2020 07:00 11:00 Một phần Thị trấn Đông Anh, một phần xã Tiên Dương, một phần xã Xuân canh.
Công ty Điện lực Đông Anh 04/05/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 04/05/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 05/05/2020 04:00 05:00 Một phần xã Dục Tú, Xã Mai Lâm
Công ty Điện lực Đông Anh 05/05/2020 05:00 09:15 Một phần Xã Mai Lâm
Công ty Điện lực Đông Anh 05/05/2020 05:00 06:00 Một phần xã Dục Tú, Xã Mai Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 05/05/2020 06:00 14:30 Một phần Xã Mai Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 05/05/2020 06:00 10:00 Một phần xã Vân Nội.
Công ty Điện lực Đông Anh 05/05/2020 06:45 10:45 Một phần xã Vân Nội.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 05/05/2020 09:30 10:30 Một phần xã Dục Tú, Xã Mai Lâm
Công ty Điện lực Đông Anh 05/05/2020 14:30 16:00 Một phần xã Dục Tú, Xã Mai Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 06/05/2020 04:00 10:00 Một phần Thôn hà Lâm xã Thụy Lâm
Công ty Điện lực Đông Anh 06/05/2020 06:00 10:00 Một phần xã Nguyên Khê.
Công ty Điện lực Đông Anh 06/05/2020 06:00 13:00 Một phần Thôn hà Lâm xã Thụy Lâm

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 06/05/2020 06:45 10:45 Một phần xã Nguyên Khê.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 06/05/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 06/05/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 07/05/2020 04:00 05:00 Một phần xã Thụy Lâm, xã Xuân Nộn.
Công ty Điện lực Đông Anh 07/05/2020 05:00 08:45 Một phần xã Xuân Nộn.
Công ty Điện lực Đông Anh 07/05/2020 05:30 06:45 Một phần xã Thụy Lâm, xã Xuân Nộn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 07/05/2020 06:45 13:15 Một phần xã Xuân Nộn.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 07/05/2020 08:45 10:00 Một phần xã Xuân Nộn, xã Thụy Lâm.
Công ty Điện lực Đông Anh 07/05/2020 13:15 14:30 Một phần xã Xuân Nộn, xã Thụy Lâm.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 08/05/2020 06:00 10:00 Một phần xã Uy Nỗ, Thị Trấn Đông Anh.
Công ty Điện lực Đông Anh 08/05/2020 07:00 11:00 Một phần xã Uy Nỗ, Thị Trấn Đông Anh.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 08/05/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 08/05/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 10/05/2020 05:30 09:30 Một phần xã Nguyên Khê.
Công ty Điện lực Đông Anh 10/05/2020 07:30 17:00 Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long.
Công ty Điện lực Đông Anh 10/05/2020 07:30 17:00 Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long.
Công ty Điện lực Đông Anh 11/05/2020 07:00 08:15 Một phần thôn Nhuế xã Kim Chung.
Công ty Điện lực Đông Anh 11/05/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 11/05/2020 08:15 09:10 Một phần thôn Nhuế xã Kim Chung.
Công ty Điện lực Đông Anh 11/05/2020 08:30 11:00 Một phần thôn Nhuế xã Kim Chung.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 11/05/2020 09:10 10:00 Một phần thôn Nhuế xã Kim Chung.
Công ty Điện lực Đông Anh 11/05/2020 11:00 14:30 Một phần thôn Nhuế xã Kim Chung.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 11/05/2020 14:30 16:00 Một phần thôn Nhuế xã Kim Chung.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 12/05/2020 05:00 07:00 Một phần xã Thụy Lâm, Thị Trấn Đông Anh.
Công ty Điện lực Đông Anh 12/05/2020 05:30 07:00 Một phần thôn Lan Trì xã Cổ Loa
Công ty Điện lực Đông Anh 12/05/2020 07:00 11:00 Một phần xã Việt Hùng, Xã Liên Hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 13/05/2020 05:00 06:30 Một phần thôn Cán Khê xã Nguyên Khê.
Công ty Điện lực Đông Anh 13/05/2020 05:15 06:45 Một phần xã Nguyên Khê, xã Xuân Nộn.
Công ty Điện lực Đông Anh 13/05/2020 07:15 09:45 Một phần xã Nam Hồng.
Công ty Điện lực Đông Anh 14/05/2020 05:00 06:00 Một phần xã Hải Bối.
Công ty Điện lực Đông Anh 14/05/2020 06:00 14:30 Một phần xã Hải Bối.
Công ty Điện lực Đông Anh 14/05/2020 14:30 16:30 Một phần xã Hải Bối.
Công ty Điện lực Đông Anh 15/05/2020 07:00 11:00 Mọt phần xã Vĩnh Ngọc.
Công ty Điện lực Đông Anh 15/05/2020 08:00 16:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 15/05/2020 08:00 16:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 18/05/2020 04:30 06:30 Một phần xã Nam Hồng, xã Bắc Hồng.
Công ty Điện lực Đông Anh 18/05/2020 08:00 16:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 18/05/2020 08:00 16:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 20/05/2020 05:30 08:30 Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Uy nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 20/05/2020 08:00 16:00 Không
Công ty Điện lực Đông Anh 20/05/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Thiết Úng xã Vân Hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 20/05/2020 11:00 14:00 Một phần thôn Thiết Úng xã Vân Hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 20/05/2020 14:00 16:00 Một phần thôn Thiết Úng xã Vân Hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 21/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Kim Nỗ.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 21/05/2020 05:00 06:30 Một phần thôn Mai Châu xã Đại Mạch.
Công ty Điện lực Đông Anh 22/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Kim Nỗ.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 22/05/2020 04:30 06:00 Một phần Thôn Đìa Nam Hồng.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 22/05/2020 05:00 10:00 Một phần Thị Trấn Đông Anh.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 25/05/2020 04:00 05:30 Một phần xã Xuân Nộn
Công ty Điện lực Đông Anh 25/05/2020 04:45 06:15 Một phần xã Vân Nội.
Công ty Điện lực Đông Anh 25/05/2020 05:15 06:45 Một phần Thị Trấn Đông Anh..
Công ty Điện lực Đông Anh 25/05/2020 06:15 07:45 Một phần xã Nguyên Khê.

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh 26/05/2020 04:00 06:30 Một phần xã Việt Hùng.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/05/2020 04:30 07:30 Một phàn Thị Trấn Đông Anh.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/05/2020 04:45 06:15 Một phần Thị Trấn Đông Anh.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/05/2020 06:15 07:45 Một phần xã Nguyên Khê.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/05/2020 08:00 11:00 Một phần thôn Thư Lâm xã Thụy Lâm.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/05/2020 11:00 14:00 Một phần thôn Thư Lâm xã Thụy Lâm.
Công ty Điện lực Đông Anh 26/05/2020 14:00 16:00 Một phần thôn Thư Lâm xã Thụy Lâm.
Công ty Điện lực Đông Anh 27/05/2020 04:00 05:30 Một phần thôn Lễ Pháp xã Tiên Dương.
Công ty Điện lực Đông Anh 27/05/2020 04:30 07:00 Một phần Xã Liên Hà, xã Việt Hùng.
Công ty Điện lực Đông Anh 27/05/2020 05:00 10:00 Một phần xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Cổ Loa, xã Dục Tú.
Công ty Điện lực Đông Anh 27/05/2020 06:00 07:30 Một phần xã Liên Hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 28/05/2020 04:00 05:30 Một phần xã Xuân Canh.
Công ty Điện lực Đông Anh 28/05/2020 04:30 07:30 Một phần xã Xuân Canh, xã Vĩnh Ngọc
Công ty Điện lực Đông Anh 28/05/2020 04:45 07:00 Một phần Xã Uy Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 28/05/2020 05:30 07:30 Một phần xã Võng La.
Công ty Điện lực Đông Anh 29/05/2020 04:00 05:30 Một phần xã Đông Hội.
Công ty Điện lực Đông Anh 29/05/2020 04:45 06:15 Một phần xã Mai Lâm
Công ty Điện lực Đông Anh 29/05/2020 05:30 07:30 Một phần xã Hải Bối
Công ty Điện lực Đông Anh 30/05/2020 04:30 08:00 Một Xã Liên hà.
Công ty Điện lực Đông Anh 30/05/2020 04:30 09:30 Một phần Thị Trấn Đông Anh.
Công ty Điện lực Đông Anh 30/05/2020 08:00 09:30 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 31/05/2020 04:00 07:00 Một phần xã Kim Chung.
Công ty Điện lực Đông Anh 31/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Kim Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 31/05/2020 04:00 07:30 Một phần Xã Xuân Nộn.
Công ty Điện lực Đông Anh 31/05/2020 04:30 06:00 Một phần Thôn Đìa Nam Hồng.
Công ty Điện lực Đông Anh 31/05/2020 07:00 12:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 31/05/2020 07:00 12:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 31/05/2020 12:00 18:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 07/06/2020 07:00 12:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 07/06/2020 07:00 12:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 07/06/2020 12:00 18:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 14/06/2020 07:00 12:00 Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 14/06/2020 12:00 18:00 Không.
Công ty Điện lực Sóc Sơn 12/02/2020 08:00 14:00 Một phần thôn Mỹ Linh xã Tân Dân
Công ty Điện lực Sóc Sơn 25/02/2020 07:00 15:00 - Một phần xã Hồng Kỳ, Tân Minh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 29/02/2020 07:00 10:00 Một phần xã Phủ Lỗ
Công ty Điện lực Sóc Sơn 29/02/2020 16:00 20:00 Một phần xã Bắc Sơn
Công ty Điện lực Sóc Sơn 25/03/2020 00:00 23:59 Công ty TNHH Thép An KHánh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 25/03/2020 00:00 23:59 Công ty TNHH Thép An KHánh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 27/03/2020 00:00 23:59 Công ty TNHH Thép An KHánh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 27/03/2020 00:00 23:59 Công ty TNHH Thép An KHánh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 28/03/2020 06:00 21:00 Khu công nghiệp Nội Bài xã Quang Tiến

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 28/03/2020 06:00 14:00 - Một phần xã Hồng Kỳ, Tân Minh
Công ty Điện lực Sóc Sơn 30/03/2020 06:00 14:00 Một phần xã Phú Cường, Thanh Xuân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 31/03/2020 06:00 14:00 Một phần xã Quang Tiến, Tân Dân
Công ty Điện lực Sóc Sơn 01/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Phú Cường

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 03/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Minh Trí

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 04/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Thanh Xuân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 20/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Phú Cường

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 21/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Minh Trí

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 22/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Thanh Xuân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 23/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Tân Dân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 24/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Quang Tiến

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 25/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Hiền Ninh

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 26/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Thạch lỗi, Xã Tân Dân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 27/04/2020 06:00 14:00 Một phần xã Quang Tiến

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 28/04/2020 06:00 14:00 Một phần sân bay Nội Bài xã Phú Cường
Công ty Điện lực Sóc Sơn 04/05/2020 06:00 14:00 Một phần xã Quang Tiến
Công ty Điện lực Sóc Sơn 05/05/2020 06:00 14:00 Một phần xã Hiền Ninh
Công ty Điện lực Sóc Sơn 06/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Minh Trí
Công ty Điện lực Sóc Sơn 06/05/2020 06:00 14:00 Một phần xã Minh Trí

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 07/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Thanh Xuân
Công ty Điện lực Sóc Sơn 07/05/2020 06:00 14:00 Một phần xã Thanh Xuân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 08/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Tân Dân
Công ty Điện lực Sóc Sơn 08/05/2020 06:00 14:00 Một phần xã Tân Dân

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 09/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Quang Tiến

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 09/05/2020 06:00 14:00 Một phần xã Quang Tiến

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Sóc Sơn 10/05/2020 04:00 10:00 Một phần xã Phú Cường