Mã yêu cầu Tên người yêu cầu Số điện thoại Trạng thái