Lưu ý: chỉ upload các định dạng file pdf, file ảnh
 • BBKSHT

 • Giấy chứng nhận tạm trú

 • Hộ khẩu thường trú

 • Hợp đồng thuê nhà, đất

 • Bản sao hoá đơn tiền điện của chủ HĐMBD cũ

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Giấy phép đầu tư hoặc QĐ thành lập đơn vị

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

 • Giấy tờ tuỳ thân

 • Giấy tờ đất

 • Hợp đồng giao thầu xây dựng

 • Quyết định phân đất phân nhà

 • Đơn xác nhận UBNDP, CAP

 • Hợp đồng mua bán căn hộ

 • Giấy phép xây dựng

 • Hợp đồng chuyển nhượng 1 phần QSDĐ

 • Giấy chứng nhận thay đổi số nhà

 • BB KSHT

 • CVDD

 • Hợp đồng thuê đất, nhà

 • Văn bản đề nghị Thỏa thuận đấu nối của khách hàng

 • Cơ sở lưu trú du lịch

 • Phụ lục đính kèm

 • Biểu đồ phụ tải

 • Giấy chứng minh nhân dân

 • Thẻ căn cước công dân

 • Hộ Chiếu

 • Các giấy tờ cá nhân khác

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

 • Giấy chứng nhận Tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng

 • Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

 • Giấy phép đầu tư

 • Quyết định thành lập đơn vị

 • Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc Gia

 • Cam kết thanh toán hết nợ

 • Thông tin xác định số hộ dùng chung

 • Thông tin ủy quyền các hộ dùng chung

 • Hồ sơ đăng ký đấu nôi

 • Giấy phép hoạt động điện lực

 • Bảng kê thiết bị sử dụng điện

 • Giấy tờ quyền sử dụng vị trí lắp đặt mới

 • Thông tin hệ thống điện mặt trời mái nhà

 • Giấy chứng nhận quyền lắp đặt hệ thống ĐMTMN

 • Văn bản chấp thuận của chủ sở hữu lưới điện
Nhập hình ảnh kiểm tra