Hỏi-đáp

Để hỗ trợ các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Chính phủ đã có Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Triển khai nội dung này, Bộ Công Thương có công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4 của về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và ngay trong ngày 16/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như sau: - Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ điện ở tất cả khung giờ. - Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. - Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo qui định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. - Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác. - Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10%. Việc giảm giá điện sẽ được thực hiện trong 3 tháng, cụ thể như sau: - Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm nay (xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm nay. - Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...): thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4.
Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể như sau: - Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị Điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020. - Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...): thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020. Như vậy, nếu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, thì tiền điện sẽ được giảm từ kỳ hóa đơn tháng 5/2020.
Do dịch bệnh còn khó khăn và kéo dài, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, ngành điện đang thực hiện giảm giá điện 3 tháng liên tiếp: khách hàng ngoài sinh hoạt bắt đầu giảm từ ngày 16/4 – 15/7, các khách hàng sinh hoạt bắt đầu giảm từ tháng 5. Từ tháng 5 đến tháng 7 giá điện đều được giảm theo tỷ lệ như nhau. Theo chỉ đạo của Chính phủ hết tháng 7 giá điện lại trở về như cũ. Việc giảm giá điện trực tiếp cho người dân EVN phải có nhiều biện pháp đảm bảo có kết quả kinh doanh bình thường như một doanh nghiệp.
Trong thời gian dịch bệnh, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, thời gian đầu cách ly các bộ phận trong phòng giao dịch nên khách hàng tới không gặp được nhân viên. Tuy nhiên, công tác ghi chỉ số công tơ có thể sử dụng hình thức đo xa đối với công tơ điện tử, các dịch vụ điện trực tuyến hoặc qua tổng đài của Điện lực vẫn được duy trì. Khách hàng có thể gửi các thắc mắc, khiếu nại tới Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội bằng các hình thức sau: - Gọi tới Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội trực 24/7 theo số điện thoại: 19001288; - Gửi email theo địa chỉ hòm thư điện tử: evnhanoi@evnhanoi.vn. Quý khách có thể xem thêm thông tin trên Website: http://evnhanoi.com.vn.
Trên cơ sở ý kiến bình chọn, từ tháng 03/2020 EVN phát hành hóa đơn tiền điện mới, thể hiện rõ ràng các thông tin. Đặc biệt, hóa đơn được bổ sung biểu đồ tình hình sử dụng điện, có minh họa trực quan về sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng năm trước và năm hiện tại. Biểu đồ này cũng có thông tin so sánh bình quân sử dụng với các khách hàng trong cùng khu vực, cùng loại hình tiêu thụ điện. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 4/2020 mẫu hóa đơn mới chính thức được lưu hành. Để nhận được hóa đơn tiền điện, Quý khách hàng có thể thực hiện bằng 1 trong các hình thức sau: - Đăng nhập vào website Chăm sóc khách hàng theo địa chỉ: “htttp://cskh.evnhanoi.com.vn” và thực hiện tra cứu tại mục “Tra cứu hóa đơn – lịch sử thanh toán”. - Quý khách hàng đăng ký nhận thông báo và hóa đơn điện tử qua email bằng 1 trong các hình thức sau: Đăng ký trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), Cổng thông tin Điện tử TP Hà Nội (hanoi.gov.vn), Website của EVN HANOI (evnhanoi.com.vn), Website Chăm sóc khách hàng (cskh.evnhanoi.com.vn); Đăng ký qua Ứng dụng Chăm sóc khách hàng (EVNHANOI CSKH); Gọi điện tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Tổng đài 19001288 trực 24/7); Đến trực tiếp tại các Phòng giao dịch khách hàng của các Công ty Điện lực. Trong trường hợp khách hàng chưa nhận được hóa đơn mẫu mới, quý khách hàng liên hệ với Trung tâm CSKH số điện thoại 19001288 để được hỗ trợ kịp thời.


Trang 3 của 12