NỘI DUNG HỒ SƠ GIẤY TỜ
HỒ SƠ NÀY ĐÃ ĐƯỢC KÝ NÊN KHÔNG THỂ HIỆU CHỈNH VÀ XÁC NHẬN ĐƯỢC NỮA
KÝ XÁC NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Hệ thống đang xử lý...

{{nodung}}
{{title}}
Email Điện thoại
{{message_error}}

Trở lại nhập email
KÝ XÁC NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Hệ thống đang xử lý...

{{hieu_chinh_result}}
Nội dung hiệu chỉnh
{{message_error}}
KÝ XÁC NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Hệ thống đang xử lý...

{{nodung}}
{{title}}
Email Điện thoại
{{message_error}}

Trở lại nhập email

HƯỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN OTPBước 1: Tích vào nút chọn hồ sơ muốn ký

Bước 2: Bấm vào nút xác nhận hồ sơ đã chọn

Bước 3: Nhập số diện thoại/email nhận mã OTP

Bước 4: Nhập mã OTP vào form nhập OTP

Bước 5: Chờ hệ thống thông báo kết quả

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

≡ {{item1.GroupName}}