NỘI DUNG HỒ SƠ GIẤY TỜ
HỒ SƠ NÀY ĐÃ ĐƯỢC KÝ NÊN KHÔNG THỂ HIỆU CHỈNH VÀ XÁC NHẬN ĐƯỢC NỮA
KÝ XÁC NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Hệ thống đang xử lý...

{{nodung}}
{{title}}
Email Điện thoại
{{message_error}}KÝ XÁC NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Hệ thống đang xử lý...

{{hieu_chinh_result}}
Nội dung hiệu chỉnh
{{message_error}}
KÝ XÁC NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Hệ thống đang xử lý...

{{nodung}}
{{title}}
Email Điện thoại
{{message_error}}
Trở lại nhập email

HƯỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN OTPBước 1: Tích vào nút chọn hồ sơ muốn ký

Bước 2: Bấm vào nút xác nhận hồ sơ đã chọn

Bước 3: Nhập số diện thoại/email nhận mã OTP

Bước 4: Nhập mã OTP vào form nhập OTP

Bước 5: Chờ hệ thống thông báo kết quả

HƯỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN TOKENBước 1: Khách hàng truy cập cài đặt extention bằng cách mở liên kết.

Bước 2: Bấm nút thêm vào Chrome

Bước 3: Dowload bộ cài tại đây

Bước 4: Sau khi download về quý khách cài đặt tại máy của mình

Bước 5: Sau khi cài đặt thành công khách hàng vào mục CA thực hiện hiện ký điện tử

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

{{error_message}}

Quý khách hàng nhập Mã GK.........và mật khẩu theo
thông tin nhận được từ email hoặc tin nhắn SMS.


Hệ thống đang xử lý...

Tiến độ Hồ sơ giấy tờ
Từ 31/7/2019, EVNHANOI thí điểm giao dịch điện tử tại 03 địa bàn :
Thanh Trì, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm
- EVN HANOI sẽ lưu trữ hồ sơ điện tử sau khi khách hàng xác nhận
giao dịch ký số hồ sơ qua OTP.
- Quý khách hàng sẽ ký số qua OTP các hồ sơ sau:
+ Phương án đấu nối cấp điện
+ Hợp đồng mua bán điện (sinh hoạt/ngoài sinh hoạt)
+ Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm
+ Biên bản nghiệm thu
Tiến độ Hồ sơ giấy tờ
STT
Mã yêu cầu
Hồ sơ giấy tờ
Trạng thái
Xem
Chọn hồ sơ để ký
{{$index+1}}
{{item.MA_YCAU}}
{{item.TEN_HSGT}}
{{HienThiTrangThai(item.TINH_TRANG)}}
Xem
{{$index+1}}. {{item.TEN_HSGT}} Xem
- Tình trạng: {{HienThiTrangThai(item.TINH_TRANG)}}
- Chọn hồ sơ ký:
Hướng dẫn sử dụng ký OTP Hướng dẫn sử dụng ký USB TOKEN Ký xác nhận hồ sơ đã chọn
Ký xác nhận hồ sơ đã chọn Hướng dẫn sử dụng ký OTP
STT
Mã yêu cầu
Họ tên
Số điện thoại
Trình tự thực hiện
{{$index+1}}
{{item.MA_YCAU_KNAI}}
{{item.TEN_NGUOIYCAU}}
{{item.DTHOAI}}
{{item.NOI_DUNG_YCAU}}

{{$index+1}}. {{item.TEN_NGUOIYCAU}}

- Mã yêu cầu: {{item.MA_YCAU_KNAI}}
- Điện thoại: {{item.DTHOAI}}
- Tình trạng:
{{item.NOI_DUNG_YCAU}}Từ 31/7/2019, EVNHANOI thí điểm giao dịch điện tử tại 03 địa bàn :
Thanh Trì, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm
- EVN HANOI sẽ lưu trữ hồ sơ điện tử sau khi khách hàng xác nhận
giao dịch ký số hồ sơ qua OTP.
- Quý khách hàng sẽ ký số qua OTP các hồ sơ sau:
+ Phương án đấu nối cấp điện
+ Hợp đồng mua bán điện (sinh hoạt/ngoài sinh hoạt)
+ Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm
+ Biên bản nghiệm thu

Đóng lại