Tra cứu trạng thái cấp điện mới qua nhắn tin số 8088

TRA CỨU TRẠNG THÁI CẤP ĐIỆN MỚI QUA NHẮN TIN SỐ 8088

I. NỘI DUNG DỊCH VỤ TRUY VẤN THÔNG TIN TIẾN ĐỘ CẤP ĐIỆN MỚI
 1. Tên dịch vụ và Mã dịch vụ (Command Code) để khách hàng gửi tin nhắn tra cứu thông tin cấp điện mới: CD
 2. Cú pháp tin nhắn:
  1.           ˽CD˽<CMIS_MA_YCAU_KNAI> gửi 8088.
 3. Thông tin tiến độ cấp điện mới - Mã dịch vụ CD
         Khách hàng sử dụng cú pháp truy vấn để tra cứu tiến độ cấp điện mới.  Khách hàng không phải đăng ký sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ cần nhắn tin đúng cú pháp thì hệ thống sẽ trả về cho khách hàng tin nhắn tiến độ hiện tại của hồ sơ cấp điện mới của khách hàng theo mã cấp điện mới (CMIS_MA_YCAU_KNAI).
     3.1 Các trạng thái giải quyết hồ sơ:
 
STT Các bước trên Hệ thống Quản lý cấp điện Mã trạng thái cấp điện <TINH_TRANG> Nội dung tin nhắn trả về cho khách hàng
 1.  
Đã phân công 2 Yeu cau cua Quy khach ma < CMIS_MA_YCAU_KNAI > da duoc tiep nhan. Thoi gian du kien khao sat vao ngay < NGAY_KSAT >. Tran trong!
 1.  
Đã nhận về máy tính bảng  
3
 1.  
Đã khảo sát, không trở ngại. Khảo sát chưa thu tiền 50 Ho so cap dien cua Quy khach ma <CMIS_MA_YCAU_KNAI>  da khao sat thiet ke va dang hoan thien thu tuc. Du kien chi phi cua Quy khach la <TONG_TIEN> d. Tran trong!
 1.  
Chưa duyệt phương án. Khảo sát chưa thu tiền 70
 1.  
Đã duyệt phương án. Khảo sát chưa thu tiền 80
 1.  
Đã kiểm duyệt phương án. Khảo sát chưa thu tiền 90
 1.  
Phòng kinh doanh đã ký duyệt. Khảo sát chưa thu tiền 100
 1.  
Lãnh đạo đã ký duyệt. Khảo sát chưa thu tiền 110
 1.  
Đã khảo sát, không trở ngại. Khảo sát đã thu tiền 51 Quy khach co ma <CMIS_MA_YCAU_KNAI> da thanh toan chi phi lap dat day sau cong to la <TONG_TIEN> d. Thoi gian du kien thi cong vao ngay <NGAY_TCONG>. Tran trong!
 
 1.  
Chưa duyệt phương án. Khảo sát đã thu tiền 71
 1.  
Đã duyệt phương án. Khảo sát đã thu tiền 81
 1.  
Đã kiểm duyệt phương án. Khảo sát đã thu tiền 91
 1.  
Phòng kinh doanh đã ký duyệt. Khảo sát đã thu tiền 101
 1.  
Kiểm duyệt chuyển tài chính 12
 1.  
Lãnh đạo đã ký duyệt. Khảo sát đã thu tiền 111
 1.  
Đã thu tiền 13
 1.  
Đã xuất vật tư 15
 1.  
Chờ thi công 16
 1.  
Xác nhận thi công 19 EVNHANOI da lap dat va ban giao cho khach hang su dung dien. Quy khach da thanh toan chi phi lap dat day sau cong to la <TONG_TIEN> d.Tran trong!
 1.  
Đã Nghiệm thu  
17
 1.  
Đã khảo sát, có trở ngại 4 Ho so cap dien cua Quy khach ma <CMIS_MA_YCAU_KNAI> co tro ngai. Moi thac mac can giai dap Quy khach vui long lien he Trung tam cham soc khach hang - EVN HANOI 19001288.
 1.  
Trở ngại thi công -5
 1.  
Trở ngại tài chính -6
 1.  
Có trở ngại -3
 1.  
Hồ sơ đã hủy -4

II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC TIN NHẮN TRẢ LỜI CHO KHÁCH HÀNG  VỀ TIẾN ĐỘ CẤP ĐIỆN
 1. Trường hợp mã cấp điện mới đúng, tồn tại trong hệ thống thì tương ứng với mỗi trạng thái trên hệ thống quản lý cấp điện:
 2. Đối với những trường hợp thuộc số thứ tự 1, 2:
Ví dụ: Yêu cầu cấp điện của Khách hàng có mã cấp điện là GK0123456789 đang ở giai đoạn “Đã phân công” (mã trạng thái 2), thời gian dự kiến khảo sát trước khi lắp đặt vào ngày 18/03/2017, sau khi KH gửi cú pháp tin nhắn EVNHANOI˽CD˽GK123456789  gửi 8088. Nội dung tin nhắn trả về cho khách hàng là:
“Yeu cau cua Quy khach ma GK0123456789 da duoc tiep nhan. Thoi gian du kien khao sat vao ngay 18/03/2017. Tran trong!”
 1. Đối với những trường hợp có số thứ tự  từ 3->8:
Ví dụ: Hồ sơ cấp điện của Khách hàng có mã cấp điện là GK0123456789 đang ở giai đoạn “Đã duyệt phương án. Khảo sát chưa thu tiền” (mã trạng thái 80), dự kiến chi phí phải thanh toán là 99.000.000 đồng, sau khi KH gửi cú pháp tin nhắn EVNHANOI˽CD˽GK123456789  gửi 8088.
Nội dung tin nhắn trả về cho khách hàng là:
 “Ho so cap dien cua Quy khach ma GK0123456789 da khao sat thiet ke va dang hoan thien thu tuc. Du kien chi phi cua Quy khach la 99.000.000 d. Tran trong!”
 1. Đối với những trường hợp có số thứ tự  từ 9->18:
Ví dụ: Hồ sơ cấp điện của Khách hàng có mã cấp điện là GK0123456789 đang ở giai đoạn “Chưa duyệt phương án. Khảo sát đã thu tiền” (mã trạng thái 10), số tiền thanh toán chi phí lắp đặt dây sau công tơ là 99.000.000 đồng, thời gian dự kiến thi công vào ngày 20/03/2017, sau khi KH gửi cú pháp tin nhắn EVNHANOI˽CD˽GK123456789  gửi 8088.
Nội dung tin nhắn trả về cho khách hàng là:
“Quy khach co ma GK0123456789 da thanh toan chi phi lap dat day sau cong to la 99.000.000 d. Thoi gian du kien thi cong vao ngay 20/03/2017. Tran trong!”
 1. Đối với những trường hợp có số thứ tự  19, 20:
Ví dụ: Hồ sơ cấp điện của Khách hàng có mã cấp điện là GK0123456789 đang ở giai đoạn “Đã nghiệm thu” (mã trạng thái 20), khách hàng đã thanh toán chi phí lắp đặt dây sau công tơ là 99.000.000 đồng sau khi KH gửi cú pháp tin nhắn EVNHANOI˽CD˽GK123456789  gửi 8088.
Nội dung tin nhắn trả về cho khách hàng là:
 “EVNHANOI da lap dat va ban giao cho khach hang su dung dien. Quy khach da thanh toan chi phi lap dat day sau cong to la 99.000.000 d.Tran trong!”
 1. Đối với những trường hợp có số thứ tự  từ 21->25:
Ví dụ: Hồ sơ cấp điện của Khách hàng có mã cấp điện là GK0123456789 đang có “Trở ngại thi công” (mã trạng thái 22), sau khi KH gửi cú pháp tin nhắn EVNHANOI˽CD˽GK123456789  gửi 8088.
Nội dung tin nhắn trả về cho khách hàng là:
“Ho so cap dien cua Quy khach ma GK0123456789 co tro ngai. Moi thac mac can giai dap Quy khach vui long lien he Trung tam cham soc khach hang EVN HANOI 19001288
 1.  Trường hợp mã cấp điện mới không đúng, không tồn tại trong hệ thống thì sẽ có tin nhắn trả về như sau:
Ma ho so cap dien cua Quy khach co ma <CMIS_MA_YCAU_KNAI> khong dung. Quy khach vui long kiem tra lai. Tran trong!
Ví dụ: Hồ sơ cấp điện của Khách hàng có mã cấp điện là GK0123456789, nhưng khách hàng nhắn sai mã cấp điện là GK0123456780, sau khi KH gửi   cú pháp tin nhắn EVNHANOI˽CD˽GK123456780  gửi 8088.
Nội dung tin nhắn trả về cho khách hàng là:
“Ma ho so cap dien cua Quy khach co ma GK123456780 khong dung. Quy khach vui long kiem tra lai. Tran trong!” 
 
 

Tin liên quan cùng chuyên mục

Tra cứu trạng thái cấp điện mới qua nhắn tin số 8088 (Bạn đang đọc tin này)

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật