Năng lượng mặt trời mái nhà

THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN MUA BÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

1. Chủ trương của Chính phủ trong việc thực hiện các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN):

- Ngày 11/4/2017, Chính phủ đã có chủ trương khuyến khích người dân lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng và có thể bán lại phần điện dư cho ngành điện, ban hành theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và ngày 08/01/2019 ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg.
- Ngày 06/01/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản số 89/BCT-ĐL về việc thực hiện các thỏa thuận với điện mặt trời áp mái. Trong đó, Bộ Công Thương chỉ đạo: EVN tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái. EVN chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống điện quốc gia tuân thủ đúng quy định của pháp luật và không gây quá tải lên hệ thống điện hiện hữu.
- Ngày 6/4/2020, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, thay thế Quyết định 11/2017/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019.
- Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam hết hiệu lực sau ngày 31/12/2020 và chưa có Quyết định thay thế của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 8420/EVN-KD ngày 25/12/2020 về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020, theo đó EVNHANOI dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà phát triển sau ngày 31/12/2020 cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền.
Chương trình hợp tác hỗ trợ khách hàng lắp đặt điện mặt trười mái nhà:
 • Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà (Tập đoàn Sơn Hà):
Ngày 17/04/2020, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn TP Hà Nội giữa Tổng công ty và Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà (Tập đoàn Sơn Hà). Theo đó, trong năm 2020 khách hàng tại Hà Nội khi tham gia lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái sẽ được hỗ trợ tiền mặt 2 triệu đồng cho hệ thống có công suất dưới 3KWp và 5 triệu đồng cho hệ thống có công suất từ 3KWp trở lên, thực hiện công việc thủ tục liên quan đến thay thế công tơ điện 2 chiều và cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí cho hệ thống trong 2 năm đầu. 
 • Công ty CP ĐT & PT Năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK):
Ngày 13/05/2020, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã ký kết Hợp đồng hợp tác với Công ty CP ĐT & PT Năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK) về việc Phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn TP Hà Nội. Chương trình áp dụng:
+  Hộ gia đình (công suất lắp đặt <= 20 kWp): khách hàng sẽ được giảm giá trực tiếp vào chi phí, với mức: 615.000 vnđ/ kWp.
+  Hộ gia đình/CSKD thương mại – dịch vụ – sản xuất (công suất lắp đặt > 20 kWp), khách hàng sẽ được giảm giá trực tiếp vào chi phí, với mức: 400.000 vnđ/ kWp.

2. Xác định hệ thống điện mặt trời trên mái nhà (viết tắt là ĐMTMN):

- Hệ thống ĐMTMN là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được
lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW(căn cứ trên tổng công suất các bộ inverter của hệ thống), đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.
- Đối với dự án ĐMTMN có công suất > 01 MWp: chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời, thủ tục cấp phép hoạt động điện lực theo quy định của Nhà nước.
- Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

3. Cơ chế mua bán điện

- Các dự án ĐMTMN được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều.

4. Giá mua điện

- Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà của khách hàng có ngày vận hành thương mại từ 01/06/2017 đến 30/06/2019, giá mua điện áp dụng trong năm 2021 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 2.162 VNĐ/kWh (bằng chữ: Hai nghìn một trăm sáu mươi hai đồng/kWh), tương đương 9,35 UScents/kWh.
- Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà của khách hàng có ngày vận hành thương mại từ 01/07/2019 đến 31/12/2020, giá mua điện áp dụng trong năm 2021 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 1.938 VNĐ/kWh (bằng chữ: Một nghìn chín trăm ba tám đồng/kWh), tương đương 8,38 UScents/kWh.

5. Thanh toán tiền điện

- Tiền điện thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ) được xác định cho từng năm và được tính đến hàng đơn vị đồng (không làm tròn số).
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản. Phí chuyển khoản do chủ đầu tư chịu.
- Giá trị thanh toán:
 • Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có phát hành hóa đơn: hằng tháng CTĐL thực hiện nhận hóa đơn, kiểm tra và thanh toán tiền điện theo hóa đơn do chủ đầu tư phát hành theo quy định.
 • Đối với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân không phát hành hóa đơn: Hàng tháng, CTĐL thực hiện thanh toán tiền điện cho chủ đầu tư, tiền thanh toán không bao gồm thuế GTGT. Sau thời điểm kết thúc hàng năm hoặc sau khi kết thúc hợp đồng mua điện từ dự án, căn cứ “Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, điện giao nhận và tiền điện thanh toán hai bên sẽ thực hiện quyết toán tiền thuế GTGT theo quy định (nếu có).
 • Cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án ĐMTMN có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng áp dụng tỷ lệ thuế GTGT trên doanh thu. Cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án ĐMTMN có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì doanh thu bán điện thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

6. Trình tự, thủ tục đấu nối và ký hợp đồng

     Sau khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN, chủ đầu tư có nhu cầu hoà lưới điện quốc gia, bán phần điện dư cho ngành điện, có thể liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI theo số điện thoại 19001288 hoặc đến trực tiếp Công ty Điện lực trên địa bàn khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN để được hỗ trợ kiểm tra điều kiện hoà lưới và hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng mua bán điện mặt trời.

LƯU ĐỒ THỰC HIỆN ĐẤU NỐI MUA BÁN ĐIỆN TỪ HỆ THỐNG ĐMTMN

a. ​Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ hệ thống ĐMTMN
b. Xác nhận chỉ số công tơ, điện năng giao nhận và thanh toán tiền điện từ hệ thống ĐMTMN

7. Yêu cầu kỹ thuật đấu nối hệ thống ĐMTMN vào lưới điện và các hạng mục kiểm tra đấu nối 

 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐMTMN
1.1 HỆ THỐNG ĐMTMN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP
1.1.1 TẦN SỐ
Tại mọi thời điểm đang nối lưới, hệ thống điện mặt trời được phép đấu nối với lưới điện hạ áp phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu tương ứng với các dải tần số vận hành theo quy định tại bảng sau (khoản 1 Điều 41 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại mục 2 khoản 12 Điều 2 của Thông tư 30/2019/TT-BCT):
Dải tần số của hệ thống điện Thời gian duy trì tối thiểu
48 Hz đến 49 Hz 30 phút
49 Hz đến 51 Hz Phát liên tục
51Hz đến 51,5 Hz 30 phút
 
Khi tần số hệ thống điện lớn hơn 50,5 Hz, hệ thống điện mặt trời có công suất từ 20 kWp trở lên phải giảm công suất tác dụng xác định theo công thức sau:
Trong đó:
- ∆P: Mức giảm công suất phát tác dụng (MW);
- Pm: Công suất tác dụng tương ứng với thời điểm trước khi thực hiện giảm công suất (MW);

- fn: Tần số hệ thống điện trước khi thực hiện giảm công suất (Hz).

1.1.2 ĐIỆN ÁP
Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục trong các dải điện áp tại điểm đấu nối theo quy định tại bảng sau (khoản 4 Điều 41 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại mục 4 khoản 12 Điều 2 của Thông tư 30/2019/TT-BCT):
Điện áp tại điểm đấu nối Thời gian duy trì tối thiểu
Nhỏ hơn 50% điện áp danh định Không yêu cầu
50% đến 85% điện áp danh định 2 giây
85% đến 110% điện áp danh định Vận hành liên tục
110% đến 120% điện áp danh định 2 giây
Lớn hơn 120% điện áp danh định Không yêu cầu
Độ lệch điện áp vận hành cho phép trên lưới điện phân phối trong chế độ vận hành bình thường (khoản 2 Điều 5 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại Thông tư 30/2019/TT-BCT):
 • Độ lệch điện áp vận hành cho phép tại thanh cái trên lưới điện phân phối của Đơn vị phân phối điện so với điện áp danh định là + 10% và - 05%  (điểm a);
 • Độ lệch điện áp vận hành cho phép tại điểm đấu nối so với điện áp danh định như sau (điểm b):
+ Tại điểm đấu nối với hệ thống điện mặt trời là + 10% và - 05%;
+ Trường hợp hệ thống điện mặt trời và khách sử dụng điện đấu nối vào cùng một thanh cái, đường dây trên lưới điện phân phối thì điện áp tại điểm đấu nối do Đơn vị phân phối điện quản lý vận hành lưới điện khu vực quyết định đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật vận hành lưới điện phân phối và đảm bảo chất lượng điện áp theo quy định.
1.1.3 HỆ SỐ CÔNG SUẤT
Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp không được phát công suất phản kháng vào lưới điện và hoạt động ở chế độ tiêu thụ công suất suất phản kháng với hệ số công suất (cosφ) lớn hơn 0,98 (khoản 12 Điều 2 của Thông tư 30/2019/TT-BCT).
1.1.4 CÂN BẰNG PHA (Điều 6 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 30/2019/TT-BCT)
Trong chế độ làm việc bình thường, thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha không vượt quá 05% điện áp danh định.
Cho phép thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha trên lưới điện phân phối trong một số thời điểm vượt quá giá trị nêu trên nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo với thời gian đo là ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới hạn quy định.
1.1.5 XÂM NHẬP CỦA DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU
Hệ thống điện mặt trời không được gây ra sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối vượt quá giá trị 0,5% dòng định mức tại điểm đấu nối (khoản 4 Điều 41 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại Thông tư 30/2019/TT-BCT thành khoản 6 Điều 41).
1.1.6 SÓNG HÀI (Điều 7 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại Thông tư 30/2019/TT-BCT)
 1. Sóng hài điện áp
Hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện hạ áp phải đảm bảo không gây ra biến dạng sóng hài điện áp vượt quá giá trị quy định tại bảng sau:
Cấp điện áp Tổng biến dạng Biến dạng riêng lẻ
Hạ áp 8% 5%
 1. Sóng hài dòng điện
Hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện hạ áp phải đảm bảo không gây ra biến dạng sóng hài dòng điện vượt quá giá trị quy định tại bảng sau:
Cấp điện áp Tổng biến dạng Biến dạng riêng lẻ
Hạ áp 5% 4%
 1. Cho phép đỉnh nhọn bất thường của sóng hài trên lưới điện phân phối vượt quá tổng biến dạng sóng hài quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo sóng hài điện áp và sóng hài dòng điện với thời gian đo ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới hạn quy định.
1.1.7 NHẤP NHÁY ĐIỆN ÁP.
Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại mọi điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn quy định trong bảng sau (khoản 1 Điều 8 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại Thông tư 30/2019/TT-BCT):
Mức nhấp nháy điện áp
Cấp điện áp Mức nhấp nháy cho phép
Hạ áp Pst95% = 1,0
Plt95% = 0,8
1.1.8 NỐI ĐẤT
Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện phải nối đất trung tính theo Điều 10 Thông tư 39/2015/TT-BCT. Hệ thống ĐMTMN được phép sử dụng hệ thống nối đất của tòa nhà hoặc công trình xây dựng.
1.1.9 BẢO VỆ
Hệ thống điện mặt trời phải trang bị thiết bị bảo vệ đảm bảo các yêu cầu sau (khoản 8 Điều 41 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại Thông tư 30/2019/TT-BCT):
 • Tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ hệ thống điện mặt trời;
 • Tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố từ lưới điện phân phối và không phát điện lên lưới khi lưới điện phân phối đang mất điện;
 • Không tự động kết nối lại lưới điện khi chưa đảm bảo các điều kiện sau:
+ Tần số của lưới điện duy trì trong dải từ 48Hz đến 51Hz trong thời gian tối thiểu 60 giây;
+ Điện áp tất cả các pha tại điểm đấu nối duy trì trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức trong thời gian tối thiểu 60 giây.
1.2 HỆ THỐNG ĐMTMN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
1.2.1 TẦN SỐ
Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện trung áp phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu tương ứng với các dải tần số vận hành theo quy định tại bảng sau (khoản 2 và 3 Điều 40 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại mục 2 khoản 11 Điều 2 của Thông tư 30/2019/TT-BCT):
Dải tần số của hệ thống điện Thời gian duy trì tối thiểu
47,5 HZ đến 48,0 Hz 10 phút
48 Hz đến 49 Hz 30 phút
49 Hz đến 51 Hz Phát liên tục
51Hz đến 51,5 Hz 30 phút
51,5 Hz đến 52 Hz 01 phút
 
Khi tần số hệ thống điện lớn hơn 50,5 Hz, hệ thống điện mặt trời có công suất từ 20 kWp trở lên phải giảm công suất tác dụng xác định theo công thức sau:
Trong đó:
- ∆P: Mức giảm công suất phát tác dụng (MW);
- Pm: Công suất tác dụng tương ứng với thời điểm trước khi thực hiện giảm công suất (MW);
- fn: Tần số hệ thống điện trước khi thực hiện giảm công suất (Hz).
1.2.2 ĐIỆN ÁP
Hệ thống điện mặt trời tại mọi thời điểm đang nối lưới phải có khả năng duy trì vận hành phát điện tương ứng với dải điện áp tại điểm đấu nối trong thời gian như sau (khoản 6 Điều 40 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại thông tư 30/2019/TT-BCT):
 • Điện áp dưới 0,3 pu, thời gian duy trì tối thiểu là 0,15 giây;
 • Điện áp từ 0,3 pu đến dưới 0,9 pu, thời gian duy trì tối thiểu được tính theo công thức sau:
Tmin = 4 x U - 0,6
Trong đó:
Tmin (giây): Thời gian duy trì phát điện tối thiểu;
U (pu): Điện áp thực tế tại điểm đấu nối tính theo đơn vị pu (đơn vị tương đối).

 
 • Điện áp từ 0,9 pu đến dưới 1,1 pu, hệ thống điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện liên tục;
 • Điện áp từ 1,1 pu đến dưới 1,15 pu, hệ thống điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện trong thời gian 03 giây;
 • Điện áp từ 1,15 pu đến dưới 1,2 pu, hệ thống điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện trong thời gian 0,5 giây.
1.2.3 CÂN BẰNG PHA (Điều 6 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư 30/2019/TT-BCT)
Trong chế độ làm việc bình thường, thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha không vượt quá 05% điện áp danh định.
Cho phép thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha trên lưới điện phân phối trong một số thời điểm vượt quá giá trị nêu trên nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo với thời gian đo là ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới hạn quy định.
1.2.4 SÓNG HÀI (Điều 7 của thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại thông tư 30/2019/TT-BCT)
 1. Sóng hài điện áp
Hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp phải đảm bảo không gây ra biến dạng sóng hài điện áp vượt quá giá trị quy định tại bảng sau:
Cấp điện áp Tổng biến dạng Biến dạng riêng lẻ
Trung áp 5% 3%
 1. Sóng hài dòng điện
Hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp phải đảm bảo không gây ra biến dạng sóng hài dòng điện vượt quá giá trị quy định tại bảng sau:
Cấp điện áp Tổng biến dạng Biến dạng riêng lẻ
Trung áp 5% 4%
 1. Cho phép đỉnh nhọn bất thường của sóng hài trên lưới điện phân phối vượt quá tổng biến dạng sóng hài quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo sóng hài điện áp và sóng hài dòng điện với thời gian đo ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới hạn quy định.
1.2.5 NHẤP NHÁY ĐIỆN ÁP.
Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại mọi điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn quy định trong Bảng 2 như sau (khoản 1 Điều 8 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại Thông tư 30/2019/TT-BCT):
Mức nhấp nháy điện áp
Cấp điện áp Mức nhấp nháy cho phép
Trung áp Pst95% = 1,00
Plt95% = 0,80
1.2.6 NỐI ĐẤT
Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện phải nối đất trung tính theo Điều 10 Thông tư 39/2015/TT-BCT. Hệ thống ĐMTMN được phép sử dụng hệ thống nối đất của tòa nhà hoặc công trình xây dựng.
1.2.7 BẢO VỆ VÀ ĐÓNG CẮT
 1. Bảo vệ:
Hệ thống ĐMTMN phải trang bị thiết bị bảo vệ đảm bảo các yêu cầu (theo khoản 8 Điều 41 của Thông tư 39/2015/TT-BCT được sửa đổi tại Thông tư 30/2019/TT-BCT) như sau:
 • Tự ngắt kết nối với lưới điện khi xảy ra sự cố nội bộ hệ thống ĐMTMN;
 • Tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố ngắn mạch từ lưới điện và không phát điện lên lưới khi lưới điện phân phối đang mất điện;
 • Không tự động kết nối lại lưới điện khi chưa đảm bảo các điều kiện sau;
+ Tần số của lưới điện duy trì trong dải từ 48Hz đến 51Hz trong thời gian tối thiểu 60 giây;
+ Điện áp tất cả các pha tại điểm đấu nối duy trì trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức trong thời gian tối thiểu 60 giây.
 1. Đóng cắt:
Hệ thống ĐMTMN cần trang bị thiết bị đóng cắt như cầu chì tự rơi phối hợp với dao cách ly/dao cắt có tải hoặc máy cắt/recloser theo thỏa thuận với Đơn vị Điện lực tại điểm đấu nối với lưới điện.
1.3 KẾT NỐI THÔNG TIN THU THẬP DỮ LIỆU
Các thông tin hoạt động của hệ thống ĐMTMN phải được giám sát thông qua hệ thống giám sát năng lượng từ xa (của chủ đầu tư hoặc của nhà sản xuất thiết bị cung cấp thông tin cho chủ đầu tư) và được chia sẻ cho Đơn vị Điện lực (nếu có yêu cầu) để phối hợp giám sát trong quá trình vận hành hệ thống ĐMTMN.
1.4 BẢO VỆ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN
Hệ thống AC và hệ thống DC của hệ thống ĐMTMN phải trang bị các thiết bị chống sét lan truyền như chống sét van, thiết bị cắt sét … được bố trí tại hộp đấu nối AC và DC để chống quá điện áp lan truyền trên đường dây do sét hoặc do quá điện áp nội bộ sinh ra trong hệ thống điện (xem sơ đồ bố trí các thiết bị chi tiết hình bên dưới) đảm bảo các chức năng sau:
+ Bảo vệ bên ngoài bằng hệ thống chống sét trực tiếp (tức là không để sét đánh trúng vào hệ thống PV): Mái nhà, xưởng phải có hệ thống chống sét trực tiếp và bao phủ toàn bộ hệ thống tấm pin mặt trời ở trên mái.
+ Bảo vệ chống quá điện áp khí quyển lan truyền bằng thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền trên đường dây DC trước khi đấu nối vào inverter và trên đường dây AC tại mỗi đầu ra inverter trước khi đấu nối hòa vào lưới điện.
+ Nối đất của hệ thống chống sét phải độc lập với nối đất an toàn của hệ thống ĐMTMN.
 1. CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐMTMN
TT Hạng mục kiểm tra Đấu nối lưới hạ áp Đấu nối lưới trung áp
Kiểm tra ban đầu khi đấu nối Kiểm tra trong quá trình vận hành Kiểm tra ban đầu khi đấu nối Kiểm tra trong quá trình vận hành
1 Công suất và điểm đấu nối phù hợp thỏa thuận Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng
2 Tần số   Đáp ứng   Đáp ứng
3 Điện áp   Đáp ứng   Đáp ứng
4 Hệ số công suất   Đáp ứng    
5 Cân bằng pha   Đáp ứng (chỉ áp dụng đối với hệ thống đấu nối 3 pha)   Đáp ứng (chỉ áp dụng đối với hệ thống đấu nối 3 pha)
6 Xâm nhập của dòng điện một chiều   Đáp ứng    
7 Sóng hài   Đáp ứng   Đáp ứng
8 Nhấp nháy điện áp   Đáp ứng   Đáp ứng
9 Nối đất   Đáp ứng   Đáp ứng
10 Bảo vệ và đóng cắt Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng
11 Kết nối thông tin thu thập dữ liệu   Đáp ứng   Đáp ứng
12 Bảo vệ chống sét lan truyền   Đáp ứng   Đáp ứng
 

Biểu mẫu để khách hàng có thể tải về gồm

Hướng dẫn của EVN về phát triển điện mặt trời mái nhà sau 31/12/2020: 

Theo Chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt nam, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội sẽ dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà phát triển sau ngày 31/12/2020 cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, sẽ không ghi nhận điện năng phát lên lưới và không mua điện khi chưa có Quyết định thay thế của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản liên quan

Số liệu giải tỏa công suất lưới điện đối với điện mặt trời mái nhà:


Tin liên quan cùng chuyên mục

Năng lượng mặt trời mái nhà (Bạn đang đọc tin này)

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật