Hướng dẫn thủ tục dịch vụ điện

Nhóm 1: DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI
 1. Đăng ký mua điện hạ áp
       1.1. Đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Xem chi tiết)
       1.2. Đăng ký mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt (Xem chi tiết)
       1.3. Đăng ký mua điện ngắn hạn (không quá 12 tháng phục vụ mục mục đích ngoài sinh hoạt) (Xem chi tiết)
 1. Dịch vụ cấp điện trung áp
 2. Theo dõi tiến độ cấp điện
       3.1. Theo dõi tiến độ cấp điện hạ áp (Xem chi tiết)
       3.2. Theo dõi tiến độ cấp điện trung áp (Xem chi tiết)
Nhóm 2: DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 1. Thay đổi công suất sử dụng điện hạ áp (Xem chi tiết)
 2. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (Xem chi tiết)
 3. Gia hạn hợp đồng mua bán điện (Xem chi tiết)
 4. Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện (Xem chi tiết)
 5. Thay đổi mục đích sử dụng điện (Xem chi tiết)
 6. Thay đổi định mức số hộ dùng chung công tơ (Xem chi tiết)
 7. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm hạ áp (Xem chi tiết)
 8. Yêu cầu tạm ngừng sử dụng điện (Xem chi tiết)
 9. Cấp điện trở lại sau khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện (Xem chi tiết)
Nhóm 3: YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG ĐO ĐẾM
 1. Yêu cầu kiểm tra thiết bị đo đếm (Xem chi tiết)
 2. Yêu cầu kiểm định thiết bị đo đếm (Xem chi tiết)
Nhóm 4: ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
 1. Hướng dẫn đăng ký trích nợ tự động (Xem chi tiết)
 2. Thanh toán tiền điện trực tuyến (Xem chi tiết)
Nhóm 5: TRA CỨU THÔNG TIN
 1. Tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện (Xem chi tiết)
 2. Tra cứu lịch ghi chỉ số (Xem chi tiết)
 3. Tra cứu thông tin giá bán điện (Xem chi tiết)
 4. Tra cứu điểm thu và các hình thức thu tiền điện (Xem chi tiết)
 5. Tư vấn sử dụng điện an toàn (Xem chi tiết)
 6. Tư vấn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả (Xem chi tiết)
 7. Tra cứu chỉ số điện năng tiêu thụ (Xem chi tiết)
 8. Tra cứu tình hình điện tiêu thụ (Xem chi tiết)
 9. Tra cứu hóa đơn tiền điện (Xem chi tiết)
 10. Hướng dẫn tra cứu thông tin điện qua đầu số 8088 (Xem chi tiết)
 11. Ứng dụng Chăm sóc khách hàng (Xem chi tiết)
 12. Hướng dẫn thủ tục dịch vụ (Xem chi tiết)
 13. Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Xem chi tiết)
Nhóm 6: BÁO MẤT ĐIỆN
 1. Báo sự cố mất điện (Xem chi tiết)
Nhóm 7: TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
 1. Đăng ký, thay đổi số điện thoại nhận tin nhắn SMS (Xem chi tiết)
 2. Đăng ký, thay đổi địa chỉ nhận email (Xem chi tiết)


Tin liên quan cùng chuyên mục

Hướng dẫn thủ tục dịch vụ điện (Bạn đang đọc tin này)

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật