Hướng dẫn thực hiện giảm giá điện đối với các cơ sở lưu trú du lịch

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN
ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
    
Thực hiện văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có quy định “Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo qui định tại Luật du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá”.  Thời gian thực hiện giảm giá điện các kỳ hóa đơn trong vòng 03 tháng, từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.
   Căn cứ để các định đối tượng khách hàng “Cơ sở lưu trú du lịch”:
  • Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
  • Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
  • Điều 5 Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018;
  • Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
Theo cơ sở các căn cứ pháp lý trên, để được hưởng ưu đãi chuyển đổi giá kinh doanh sang giá sản xuất cho đối tượng “Cơ sở lưu trú du lịch”, đề nghị khách hàng cung cấp 01 trong các giấy tờ sau:
- Văn bản của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có nội dung xác nhận đủ điều kiện là Cơ sở lưu trú du lịch;
- Quyết định hạng Cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có thẩm quyền cấp.
Khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ “Thay đổi mục đích sử dụng điện” và tải hồ sơ giấy tờ xác định “Cơ sở lưu trú du lịch” qua một trong các kênh tiếp nhận dịch vụ điện của EVNHANOI, cụ thể như sau:
1. Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/. Chọn dịch vụ Thay đổi mục đích sử dụng điện.
2. Website Chăm sóc khách hàng tại địa chỉ: http://cskh.evnhanoi.com.vn/. Đăng nhập bằng tài khoản mã khách hàng PD… Chọn Giao dịch điện tử, chọn dịch vụ Thay đổi mục đích sử dụng điện.
3. Ứng dụng Chăm sóc khách hàng trên điện thoại thông minh: App EVNHANOI CSKH.
4. Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Hotline 19001288.
5. Phòng Giao dịch khách hàng tại các Công ty Điện lực. 
  Khi khách hàng đăng ký dịch vụ và cung cấp giấy tờ đủ điều kiện, Công ty Điện lực sẽ thực hiện chuyển đổi giá điện từ kinh doanh sang sản xuất trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và thông báo kết quả cho quý khách hàng về thời gian áp dụng giảm giá bán điện từ giá kinh doanh sang giá sản xuất.
     Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng liên hệ Hotline 19001288 để được hỗ trợ giải đáp.

Tin liên quan cùng chuyên mục

EVN

Hướng dẫn thực hiện giảm giá điện đối với các cơ sở lưu trú du lịch (Bạn đang đọc tin này)

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật