Công ty Điện lực Tên ngân hàng Tên viết tắt Số tài khoản chuyên thu Điện Chi nhánh Ngân hàng
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 1011110904 Thăng Long
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 0101.0023.08003 Hà Nội
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 1500.2010.82161 Hà Nội
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 2611.0000.555.566 Tràng An
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 1241.0000.273.992 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh HDBank 0207.0407.0666.888 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt LienVietPostBank 0005.8559.9999 Thăng Long
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank 0571.1038.62008 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 1410.1077.5674.0001 Thăng Long
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank 0213.5766.6888 Thủ Đô
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 1902.8999.999.991 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 0067.0406.1166.666 Ba Đình
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 0020.0001.18140 Hà Nội
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank 1020.1000.0060.950 Bắc Hà Nội
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 033 1000 282 002 Hà Nội
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 13 3 2018 Hà Nội
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 1506 201 02 3939 Tây Hồ
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 2611 0003 333 336 Tràng An
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 1241 0000 274 001 Hoàn Kiếm
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN Eximbank 1702 148 5101 2830 Thủ đô
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh HDBank 0137 0407 0017 058 Hà Nội
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt LienVietPostBank 0049 0889 9999 Đông Đô
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank 057 1103 858 008 Hoàn Kiếm
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 183 010 8222 82 0001 Hà Nội
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SHB 10 11 244 621 Thăng Long
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank 02 003 726 8888 Hà Thành
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 190 11229966 68 8 Hà Nội
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 0067 0406 1111 111 Ba Đình
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 002 0000 118 573 Hà Nội
Công ty Điện Lực Hai Bà Trưng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank 112 000 173 818 Hà Nội
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 0331.0002.82002 Hà Nội
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 1506.2010.23939 Tây Hồ
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 1241.0000.274.001 Hoàn Kiếm
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 2611.0003.333.336 Tràng An
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh HDBank 0137.0407.0017.058 Ba Đình
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt LienVietPostBank 0049.0889.9999 Đông Đô
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank 58 1103 85 8008 Hoàn Kiếm
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 1830.1082.2280.001 Hà Nội
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank 0200.3726.8888 PGD Hà Thành
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 1901.1229.966.688 Hà Nội
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 1830.1082.2282.0001 Ba Đình
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 0020.0001.18573 Hà Nội
Công ty Điện Lực Ba Đình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank 1120.0017.3818 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 0131.0003.50009 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà nội ACB 25126668 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 1500.4150.00004 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 1241.0000.2740.10 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - CN Thủ Đô Eximbank 1702.1485.1012.809 Thủ Đô
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh HDBank 0217.0407.0003.145 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt LienVietPostBank 9999.9467.9999 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Quân đội MBANK 0021.1072.22666 Sở Giao Dịch 1
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Hà Nội MSB 0301.8010.450.075 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 0430.1082.6411.0001 Hai Bà Trưng
Công ty Điện lực Đống Đa TMCP Sài Gòn - Hà nội - CN Thăng Long SHB 101.103.7469 Thăng Long
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank 0200.3554.8999 Thăng Long
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 1911.1226.688.886 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 0887.0406.1112.222 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 0020.0001.17521 Hà Nội
Công ty Điện lực Đống Đa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank 1190.0000.3504 Đống Đa
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 1271.0889.99999 Hà nội
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 100166888 Hà Nội
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 1410.2060.27889 Mỹ Đình
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 2601.0000.630.369 Tây Hà Nội
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 1241.0000.276.788 Hoàn Kiếm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank 170014851027774 Ba Đình
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh HDBank 0137.0407.17127 Ba Đình
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt LienVietPostBank 0056.9277.8888 Cầu Giấy
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Quân đội MB 0111.1446.6699.9 Mỹ Đình
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Maritimebank 03001010117008 Hà Nội
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 1330.1089.7106.0001 Cầu Giấy
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank 0203.0405.8888 Thủ Đô
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 1913.0479.650.669 Đông Đô
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 4704.0611.62222 Hai Bà Trưng
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 0020.0001.18682 Hà Nội
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank 1140.0008.8613 Thăng Long
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank 1110.0002.9838 Nam Thăng Long
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 0151.0004.74008 Hà Nội
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 3180.2010.17588 Thanh Trì
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 1241.0000.124.267 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh HDBank 0977.0407.0898.989 Kinh Đô
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt LienVietPostBank 0044.5446.8989 Thăng Long
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank 0631.1335.55889 Định Công
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 0430.1077.9522.0001 Hai Bà Trưng
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank 0200.3361.9988 Thanh Trì
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 1902.9999.988.988 Hà Thành
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 0257.0406.0898.989 Hai Bà Trưng
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 0021.0002.79762 Hà Nội
Công ty Điện lực Thanh Trì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank 1020.1000.1354.474 Hoàng Mai
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 0121.0028.28668 Ngô Gia Tự
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng Thương Mại cổ phần Á Châu ACB 1666.678 Chi nhánh Thăng Long - PGD Ngọc Lâm
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 3120.2110.00559 Gia Lâm
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 1241.0000.124.285 Hoàn Kiếm
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank 1700.1485.1027.788 Chi nhánh Ba Đình
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh HDBank 1137.0407.6666.666 Hoàn Kiếm - PGD Long Biên
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt LienVietPostBank 0047.6235.6666 CN Thăng Long - PGD Long Biên
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank 0351.1011.92005 Long Biên - PGD Gia Lâm
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritimebank 0340.1010.1268.60 Chi nhánh Long Biên
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 1410.1082.8981.0002 Thăng Long
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 1011.1202.95 Chi nhánh Thăng Long
Công ty Điện lực Gia Lâm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank 0200.3515.2688 Long Biên